BMW Serije 3 E46 1998. – 2006.– Problemi i kvarovi

BMW Serije 3 E46

BMW Serije 3 E46

Koji su najčešći problemi i kvarovi BMW Serije 3 E46  i kako ih rešiti?

BMW Serije 3 – Svi modeli s 2 vrata.
Problem – Vibracije/lupanje iz vratiju pri zatvaranju.
Klikanje iz prozora pri otvaranju ili zatvaranju.
Uzrok – Olabavljene sigurnosne matice mehanizma za otvaranje i zatvaranje prozora.
Popravka – Skinite unutrašnju ploču vratiju. Stavite modifikovane sigurnosne matice mehanizma za otvaranje i zatvaranje prozora. Pritegnite sigurnosne matice na 9,5 Nm. Stavite unutrašnju ploču vratiju.

BMW Serije 3 E46 – Svi modeli s ksenonskim prednjim svetlima.
Problem – Greška levog ili desnog prednjeg svetla.
Uzrok – Električne instalacije prednjih svetala dodiruju poklopac prednjih svetala i pritiskaju jedinicu za paljenje prednjih svetala.
Popravka –  Kontrolni modul prednjih svetala mora biti odspojen od napajanja. Skinite sijalicu prednjih svetala. Proverite je li spaljena baza sijalice prednjeg svetla i jedinice paljenja prednjih svetala, ako ima znakova spaljenosti: Stavite modifikovanu sijalicu i jedinicu paljenja prednjih svetala. Osigurajte električne instalacije prednjih svetala kako ne bi dodirivale poklopce.

BMW Serije 3 E46 – Svi modeli karavana.
Problem – Greška svetla registarske tablice. Zadnja vrata se automatski zaključavaju/otključavaju.
Uzrok – Ulazak vode u multipriključke komponenti kroz lampicu registarske tablice stvara koroziju.
Popravka – Skinite sklop svetla registarske tablice. Proverite ima li oštećenja na električnim instalacijama i popravite/zamenite ako je potrebno. Stavite sklop svetala registarske tablice.

BMW Serije 3 E46 – Svi modeli sa šipkom za vuču, 09/01-04/02.
Problem – Kontrolna lampica indikatora trepće pri dvostrukoj brzini, nema prikolice. Kod greške, neispravan pokazivač smera prikolice, pohranjen u memoriji grešaka.
Uzrok – Greška softvera kontrolnog modula prekidača prednjeg svetla.
Popravka – Ponovno programirajte kontrolni modul prekidača prednjih svetala s nadograđenim softverom.

BMW Serije 3 E46 – Svi modeli.
Problem – Kontrolna lampica ESP-a svetli. Pohranjeni kod greške: 5E43.
Uzrok – Davač ugla upravljača neispravan.
Popravka – Stavite novi davač ugla upravljača. Izvršite kalibraciju davača ugla upravljača koristeći odgovarajuću dijagnostičku opremu.

BMW Serije 3 E46 – Svi modeli s-uređajem (AC), →06/01.
Problem – Motor ventilatora klima-uređaja/grejanja ne radi. Motor ventilatora klima-uređaja/grejanja radi periodično. Motor ventilatora klima-uređaja/grejanja radi pri konstantnoj brzini iako je brzina ventilatora ručno podešena.
Uzrok – Greška kontrolnog modula ventilatora klima-uređaja/grejanja.
Popravka – Stavite kontrolni modul ventilatora klima-uređaja/grejanja.

BMW Serije 3 E46 – Svi modeli, 02/00-11/00.
Problem – Prednja svetla moraju biti isključena. Uključite paljenje, upali će se kratka prednja svetla. Svetle zadnja svetla, svetlo registarske tablice i instrument ploče. Pohranjeni kod greške.
Uzrok – Neispravan prekidač svetla.
Popravka – Postavite modifikovani prekidač svetla. Obrišite greške.

BMW Serije 3 E46 – Svi modeli s kodom motora 25 6S 5.
Problem – Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svetli. Pohranjeni kod greške: 123.
Uzrok – Greška termostata i elementa grejača.
Popravka – Stavite novo kućište i termostat.

BMW Serije 3 E46 – Svi modeli s kliznim/pomičnim krovnim prozorom, 1994-04.
Problem – Gubitak automatske funkcije na jedan dodir krovnog prozora.
Uzrok – Odspajanje baterije.
Popravka – Programirajte klizni/pomični krovni prozor. Uključite paljenje. Pritisnite i držite prekidač kliznog/pomičnog krovnog prozora u podignutom položaju. Kada je podignut do maksimuma, držite prekidač pritisnutim još 20 sekundi. Krovni prozor će se lagano podignuti kako bi označio da je programiranje završeno.

BMW Serije 3 E46 – Svi modeli s automatskom regulacijom temperature (ATC), →02/01.
Problem – Isparivač blokiran što smanjuje ili zaustavlja protok vazduha u unutrašnjost vozila.
Uzrok – Davač temperature isparivača klima-uređaja.
Popravka – Izvršite dijagnostičku proveru kako biste potvrdili grešku. Stavite modifikovani davač temperature isparivača klima-uređaja.

BMW Serije 3 E46 – Svi modeli s klima-uređajem (AC), →06/01.
Problem – Motor ventilatora klima-uređaja/grejanja ne radi. Motor ventilatora klima-uređaja/grejanja radi periodično. Motor ventilatora klima-uređaja/grejanja radi pri konstantnoj brzini iako je brzina ventilatora ručno podešena.
Uzrok – Greška kontrolnog modula ventilatora klima-uređaja/grejanja.
Popravka – Ugradite novi kontrolni modul ventilatora klima-uređaja/grejanja.

BMW Serije 3 E46 – Svi modeli s poluautomatskom regulacijom temperature, 07/00-08/01.
Problem – Motori zaklopki klima-uređaja (AC)/grejača ne odgovaraju postavkama klima-uređaja. Do greške dolazi ako je raspodela vazduha levo u istom položaju i paljenje se uključi i isključi nekoliko puta.
Uzrok – Svaki put kada se paljenje isključi i uključi, dolazi do malog pomicanja u motorima zaklopki klima-uređaja/grejača. Greška softvera u kontrolnom modulu klima-uređaja.
Popravka – Stavite modifikovani kontrolni modul klima-uređaja.

BMW Serije 3 E46 – Svi modeli.
Problem – Podrhtavanje spojke, teško ubacivanje u brzinu. Buka iz menjača. Poluga menjača se zaglavila. Greška ležaja pretvarača obretnog momenta.
Uzrok – Klin(ovi) za poravnanje ne mogu se staviti kada se odvoje menjač i motor.
Popravka –  Proverite jesu li postavljeni klinovi za poravnanje i jesu li u dobrom stanju.

BMW Serije 3 E46 – Svi modeli sa GS5-280Z/320Z (C-menjač) ili GS5-39DZ (F-menjač), 09/97-12/02.
Problem – Teško je prebacivati menjač između 3./4./5. i brzine za vožnju unazad. Ručica menjača neće se automatski vračati u početni položaj.
Uzrok – Klin blokade ručice selektora blokiran u ležaju.
Popravka – Skinite menjač. Postavite set za popravku ležaja. Potrebni specijalni alati BMW br. 23.4.021, 23.4.022, 23.4.023.

BMW Serije 3 E46 –  Svi modeli s dinamičkom kontrolom stabilnosti (DSC), osim 4×4/M3.
Problem – Trzanje upravljača kada se naglo zakoči. Upravljač vuče levo ili desno kada se pritisnu kočnice.
Uzrok – Prednja osovina preosetljiva i vibracije se šalju na upravljač.
Popravka – Proverite i podesite geometriju prednjih točkova. Proverite i podesite uzdužni ugao rukavca i bočni nagib prednjih točkova. Proverite i podesite geometriju zadnjih točkova.

BMW Serije 3 E46 – Svi modeli bez dinamičke kontrole stabilnosti (DSC), osim 4×4/M3.
Problem – Trzanje kroz upravljač kada se naglo zakoči. Upravljač vuče levo ili desno kada se pritisne kočnica.
Uzrok – Prednja osovina preosetljiva i vibracije se prenose na upravljač. Istrošeni kuglični zglobovi ručice donjeg vešanja.
Popravka – Prednji i zadnji točkovi moraju biti poravnati. Odzračite kočnice. Ako je greška još uvek prisutna: Stavite modifikovane kuglične zglobove na ramena prednjeg donjeg vešanja.

BMW Serije 3 E46 – Svi modeli bez dinamičke kontrole stabilnosti (DSC), →12/99, osim 330d.
Problem – Trzanje kroz upravljač kada se naglo zakoči. Upravljač vuče levo ili desno kada se pritisnu kočnice.
Uzrok – Prednja osovina preosetljiva i vibracije se prenose na upravljač.
Popravka – Prednji i zadnji točkovi  moraju biti poravnati/provereni. Otvorite cevčicu za odzračivanje kočnice, stavite cev, sakupite kočionu tečnost. Lagano pritisnite papučicu kočnice i držite. Izlijte tečnost iz posude glavnog cilindra kočnica i skinite posudu. Odspojite cev kočnica sa glavnog cilindra kočnica. Stavite ventil ograničivača na glavni cilindar kočnica. Pritezni momenti: 17-19 Nm. Stavite cev kočnica na ventil ograničivača. Pritezni momenti: 17-19 Nm. Odzračite sistem kočnica.

BMW Serije 3 E46 – Svi modeli s motorima s 4 cilindra.
Problem – Izostajanje paljenja.
Uzrok – Neispravna bobina(-e).
Popravka – Izvršite dijagnostičku proveru na bobinama kako biste potvrdili grešku. Zamenite ako je potrebno.

BMW Serije 3 E46 – Svi modeli s bobinom Bremi, →11/02.
Problem – Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svetli. Nepravilno paljenje motora. Gubitak snage.
Uzrok – Neispravna izolacija bobine – samo Bremi.
Popravka –  Zadnje četiri oznake označuju nedelju i godinu proizvodnje. Pristupite memoriji grešaka računara motora (ECM). Izvršite dijagnostičku proveru na bobinama kako biste potvrdili grešku. Postavite modifikovane bobine. Izbrišite kodove grešaka.

BMW Serije 3 E46 – Svi model
Problem – Kontrolna lampica ABS-a svetli. Pohranjeni kod greške: 5E1F.
Uzrok – Neispravan kontrolni modul ABS-a.
Popravka –  Izvršite testove komponenti, elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ukoliko nije pronađena greška: Zamenite kontrolni modul ABS-a.

BMW Serije 3 E46 – Svi RHD →04/02.
Problem – Zujanje na 1000-1200 o/min.
Uzrok – Toplotna zaštita izduvne grane u kontaktu s okolnim komponentama.
Popravka –  Ugradite modifikovanu zaptivku  izduvne grane i delove na popisu.

BMW Serije 3 E46 – Svi modeli, →07/02.
Problem – Blokirana papučica gasa.
Uzrok – Visoka spoljna temperatura. Topao vazduh iz grejača ide na davač položaja papučice gasa (APP). Dolazi do ekspanzije u davaču APP.
Popravka –  Skinite davač APP. Proverite broj ploče adaptera.   Ako ploča adaptera ima sledeći broj, mora se zameniti: Serija 3 – deo br. 6.751.143.Serija 5/Serija 7/Serija 8/X5 (E53) – dio br. 1.165.708. Stavite modifikovani davač APP.

BMW Serije 3 E46 – Svi modeli, →11/98.
Problem – Greška pri startovanju. Motor neće upaliti. Prikaz stepena menjača (TR) na instrument tabli neispravan. Kontrolna lampica alternatora treperi. Osigurač br.15 ili br.30 pregoreli.
Uzrok – Neispravan prekidač nivoa ulja motora.
Popravka –   Zamenite osigurač (7,5 A). Pokušajte upaliti motor. Ako osigurač opet pregori, odspojite prekidač nivoa ulja motora. Zamenite osigurač. Pokušajte upaliti motor. Ako motor upali, a stepen menjača ima prikaz na instrument tabli, ugradite novi prekidač nivoa ulja motora.

BMW Serije 3 E46 – Svi modeli s menjačem S5D 260Z/280Z/310Z/320Z.
Serija 3, M47, →08/01.
Serija 3, M52TU-B28/M54-B30
Serija 3, M47-318d, →03/02.
Serija 5, M47/M54-B25/M54-B28/M54-B30/M54-B35, →03/02.
Serija 7, M51/M52TU-B28/M54-B30/M62-B35, 1995-03.
Z3, S50/S52, →07/00.
Z3, S54, →04/02.
X5, M54-B30, →03/02.
Problem – Tvrdo prebacivanje brzina kada je menjač na normalnoj radnoj temperaturi.
Uzrok – Zaporni klin(ovi) blokiran(i).
Popravka – Stavite modifikovane zaporne klinove, ležajeve, opruge i zaptivne poklopce.

BMW Serije 3  (E46), 2000-09/03.
BMW Serija 5 (E39), 1998-03.
BMW Z3 (E36/7), 2000-02.
BMW Z8 (E52), 1999-03.
BMW X5 (E53), 1999-09/03.
Problem – Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svetli. Različiti kodovi grešaka povezani s grejanjem lambda sondem (HO2S) pohranjeni u memoriji grešaka računara motora (ECM). Pohranjeni kodovi grešaka, motor M54: P0030, P0036, P0050, P0056, P0134, P0135, P0140, P0141, P0154, P0155, P0160, P0161. Pohranjeni kodovi grešaka, motor S54/62: P0130, P0134, P0139, P0150, P0154, P0159, P1184, P1185.
Uzrok – Greška softvera računara motora (ECM).
Popravka –  Ponovno programirajte računar motora (ECM) s nadograđenim softverom

BMW Serije 3 E46 – Svi modeli sa sekvencijalnim menjačem, H-SMG GS6-37, →06/04.
Problem – Gašenje motora pri kočenju. Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) povremeno svetli. Menjač se prebacuje iz automatskog moda u ručni. Isključuje se mod sport. Motor se ne može upaliti, imobilizer ispravan. Kod greške pohranjen u memoriji grešaka računara motora (ECM): Uplitanje EWS (elektronski imobilizer). Ako zaključate i otključate vozilo, motor startuje.
Uzrok – Neispravan relej menjača.
Problem –  Kada stavljate modifikovani relej, zamenite i priključak. Skinite ploču s relejima.  Zamenite multipriključak releja. Stavite set za zamenu releja menjača. Ugradite modifikovani relej menjača.

BMW Serije 3 E46 – Svi modeli s davačem kiše, →01/00.
Problem – 
1. Brisači vetrobranskog stakla neprekidno rade.
2. Nemogućnost podešavanja osetljivosti davača kiše.
3. Davač kiše ne može upravljati brisačima. Operacija je ispravna nakon isključenja i uključenja paljenja.
4. Kašnjenje kada se brisači prebace iz normalne brzine, položaja 2 ili 3 u položaj 1 davača kiše.
5. Brisači se uključe bez razloga kada vozilo iz sjene izađe na svetlo.
6. Brisači brišu 4-5 puta kada se aktivira davač kiše, zatim se zaustave i davač kiše prestane raditi.
7. Brisači se ne zaustavljaju u položaju ‘stop’, pomiču se 10-15° i potom se zaustave.
Uzrok – 
Problem 1-5: Greška softvera u davaču kiše.
Problem  6-7: Neispravan dvostruki relej brisača.
Problem –  Pristupite memoriji grešaka davača kiše pomoću dijagnostičke opreme.
Problem 1, 3, 4, 5: Ako je verzija softvera davača 1.3 ili starija, stavite modifikovani davač kiše.
Problem 2: Greška – podešavanje na vetrobranskom staklu nije moguće – pohranjeno u memoriji grešaka davača kiše, ponovno programirajte davač kiše. Ako programiranje nije uspelo, stavite modifikovani davač kiše.
Problem 6, 7: Ako je datum ugradnje dvostrukog releja 379 (10/99) ili stariji, zamenite modifikovanim relejem.

BMW Serije 3 E46 – Svi modeli s dizel motorima:motori sa 4 cilindra →09/01, motori sa 6 cilindara →01/01
Problem – Gubitak snage motora pri ubrzanju.
Uzrok – Davač protoka mase vazduha (MAF) daje neispravan signal u računar motora.
Popravka –  Izvršite testove komponenti, elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ukoliko nije(nisu) nađena(-e) greška(-e): ugradite modifikovani davač MAF. Ponovno programirajte računar motora (ECM) s modifikovanim softverom.

BMW Serije 3 E46 – Svi modeli, →03/02.
Problem – Motor zataji pri ubrzanju ili u vožnji pri stalnoj brzini.
Uzrok – Korodirani pinovi između davača pritiska u  vodu goriva pod pritiskom  (FRP) i multipriključka .
Popravka –  Proverite brizgaljke zbog mogućih grešaka. Pregledajte jesu li pinovi korodirani u telu brizgaljke i priključcima na brizgaljkama. Simptomi su slični. Protresite multipriključak davača (FRP). Ako se promeni prazni hod motora: očistite priključke davača FRP pomoću alata u opremi .Ugradite modifikovani set davača (FRP).

Izvor: autoportal.hr

Ostavite odgovor