Senzori u automobilima – nervni sistem automobila

Senzori

Senzori u automobilima

 

Nervni sistem automobila – senzori

Senzori su na izgled jednostavni uređaji koji računarima šalju podatke o radu pojedinih delova automobila, a koji moraju da budu dovoljno pouzdani da godinama izdržavaju surove uslove rada i izloženost raznim agensima, poput ulja, benzina i vode

Moderni automobili pravilno funkcionišu iz pomoć desetina senzora koji računarima šalju podatke o temperaturi, pritisku, protoku, položaju, ili ugaonoj brzini pojedinih delova.

Senzori, ali i električni provodnici i međusobni električni kontakti moraju da budu vrhunskog kvaliteta da bi vaš automobil bio potpuno pouzdan tokom niza godina upotrebe i stotina hiljada pređenih kilometara.

Senzori

Kao primer možda podcenjenog, ali vrlo važnog senzora koji se nalazi praktično u svim novim automobilima namenjenim evropskom tržištu, tu su senzori ABS uređaja.

Oni su smešteno blizu osovine na sva četiri točka i izloženi su ekstremnoj toploti, ili hladnoći u zavisnosti od godišnjeg doba, moraju da podnesu udare i rad oslanjanja točkova i pri tome budu u potpunosti neosteljivi na vlagu i hemijske agense kojima mogu biti izloženi na jednom autu, poput benzina, ulja, kiseline iz akumulatora, ili rashladne tečnosti.

Senzori

Postaje jasno koliko je važno da senzori budu kvalitetni i ako se dogodi da vam otkaže neki od senzora ABS sistema, predlažemo vam da ne štedite i kupite samo najkvalitetnije proizvode.

Ovde želimo da vam napomenemo da ukoliko otkaže neki od senzor ABS sistema, nećete izgubiti efikasnost kočenja, već će samo ABS (i svi srodni sistemi) biti privremeno van funkcije.

Još jedan primer važnih senzora u automobilima koji su izloženi vrlo teškim uslovima rada su senzori na radilici i na bregastim vratilima.

Oni beleže položaj i ugaonu brzinu radilice, odnosno bregastih vratila, na osnovu čega kompjuter računa trenutak ubrizgavanja goriva i paljenja smeše.

U slučaju da vam otkaže senzor na radilici, najčešće nećete moći da startujete motor, a ako imate sreće motor će vam raditi nepravilno i imaće umanjenu snagu. Slično je i sa senzorom na bregastim vratilima.

Najčešće će se aktivirati takozvani “limp” režim sa smanjenom snagom i mogućnostima motora koji će vam omogućiti da polako stignete do servisa, a ako nemate sreće, nećete ni moći da startujete motor.

Senzori

Nije potrebno naglašavati da je potrebno nabavljati samo kvalitetne zamenske senzore, da vas auto ne bi ostavio na cedilu kada vam je najpotrebniji.

Pored ovih senzora, MAF senzore, često mogu da prave problem na starijim, ili automobilima koji su puno prešli. I ovde je imperativ nabaviti najkvalitetniji mogući zamenski deo.

Pored toga, skrećemo vam pažnju da i vrhunski proizvođači prave senzore koji nisu u sklopu usisne grane, čime se bitno štedi prilikom servisa.

Proverite autentičnost delova

Svi proizvodi koje prave renomirane fabrike su konstruisani i napravljeni u skladu sa proizvođačkim normama tako da se u potpunosti uklapaju u elektronske sisteme najmodernijih automobila i nude maksimalnu pouzdanost.

Autentičnost delova možete i morate proveriti na osnovu nove ambalaže, kao i oznaka na samim delovima.

 

Preuzeto sa: www.magazinauto.com


Osnove dijagnostike vozila

Ostavite odgovor