Citroen C5 2000. – 2008. – Najčešći problemi i kvarovi

 Citroen C5

Citroen C5

Koji su najčešći problemi i kvarovi Citroen C5 i kako ih rešiti?

Citroen C5 – SVI MODELI 
PROBLEM – Zvuk drobljenja iz stuba servo upravljača u krivinama ili pri parkiranju.
UZROK – Prekomerno trenje između vratila i ležaja stuba upravljača.
POPRAVAK – Podmažite kontaktne površine osovine i ležaja stuba upravljača.

Citroen C5 – SVI MODELI 
PROBLEM – Podrhtavanje u vožnji u 1. brzini sa motorom na praznom hodu.
UZROK – Neispravni parametri kontrole rada motora pohranjeni u računaru motora (ECM). Neispravan nosač(i) menjača/motora.
POPRAVAK – Proverite i podesite parametre kontrole rada motora pomoću odgovarajuće dijagnostičke opreme. Proverite i po potrebi zamenite nosače menjača/motora.

Citroen C5 – SVI MODELI 
PROBLEM – Neobična buka iz prednjih prozora tokom rada.
UZROK – Samostojeće matice stakala prednjih vrata su olabavljene.
POPRAVAK – Ugradite modifikovane samostojeće matice stakala prednjih vrata. Ugradite podlošku između nosača stakla i vijka. Pritegnite vijak na moment od 0,5 Nm.

Citroen C5 – SVI MODELI 
PROBLEM – Neobična buka iz prednje osovine. Vibracije u podu na vozačevoj strani u krivinama ili pri parkiranju. Rad upravljača nije pravilan u krivinama ili pri parkiranju.
UZROK – Nedovoljna podmazanost spone na letvi servo upravljača.
POPRAVAK – Skinite zakačku sa manžete letve upravljača sa vozačeve strane te potom i manžetu. Okrenite upravljač za puni zaokret. Podmažite sponu letve servo upravljača. Ugradite manžetu letve upravljača i novu sigurnosnu zakačku.

Citroen C5 – SVI MODELI 
PROBLEM – Sistem za upravljanje električnom energijom iznenada uključuje ‘Economy mode’.
UZROK – Greška softvera multifunkcionalnog kontrolnog modula.
POPRAVAK – Testirajte komponente, elektronike i mehanike (prema potrebi), kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: ponovno programirajte multifunkcionalni kontrolni modul sa nadograđenim softverom.

Citroen C5 – SVI MODELI  
PROBLEM – Poklopac motora se ne otvara u vrlo hladnim uslovima.
UZROK – Zamrznuta sajla za otvaranje poklopca motora, zbog ulaska vode.
POPRAVAK – Ugradite modifikovanu sajlu za otvaranje poklopca motora. Pregledajte ima li oštećenja na ručici za otvaranje poklopca motora, zamenite ako je potrebno.

Citroen C5 – SVI MODELI 
PROBLEM – Ulazak vode u prednji prostor za noge tokom rada klima-uređaja (AC).
UZROK – Neispravna zaptivka poklopca kućišta isparivača klima-uređaja. Začepljene odvodne cevi za kondenzat na isparivaču klima uređaja.
POPRAVAK – Proverite ograničava li ili blokira izolacija toplotne zaštite ispusnom cevi isparivača klima-uređaja. Ako je potrebno, odrežite izolaciju, kako ne bi došla u kontakt sa ispusnim cevima. Skinite i proverite ima li poklopac kućišta isparivača klima-uređaja ima oštećenja. Zamenite ako je potrebno. Ugradite samoljepljivu traku na poklopac kućišta isparivača klima-uređaja.

Citroen C5 – MODELI 2000. – 2006. 
PROBLEM – Periodično cvilenje i blokada klešta zadnjih kočnica.
UZROK – Korozija između nosača i klešta kočnica uzrokuje neuravnoteženost.
POPRAVAK – Očistite naležne površine klešta kočnica i nosača. Ako su previše korodirala, ugradite nova klešta kočnica.

Citroen C5 1.6 HDI 
PROBLEM – Curenje ulja iz turbopunjača (TC). Pad snage motora. Zvuk zviždanja iz motora/turbopunjača (TC).
UZROK – Proverite ima li pukotina na usisnoj cevi TC.
POPRAVAK – Zamenite usisnu cev TC.

Citroen C5 1.6 HDI 
PROBLEM – Nepravilni zvuk iz prostora zupčastog kaiša.
UZROK – Ulazak vode u poklopce zupčastog kaiša uzrokuje koroziju.
POPRAVAK – Zamenite zupčasti kaiš zajedno sa španerima i rolerima. Očistite koroziju sa svih komponenti.

Citroen C5 1.6 HDI 
PROBLEM – Svetli kontrolna lampica temperature rashladnog sredstva motora,  ali merač temperature motora očitava normalno stanje. Uključenje klima-uređaja utiče na rad kontrolne lampice temperature rashladnog sredstva.
UZROK – Neispravni releji motora ventilatora rashladnog sredstva motora.
POPRAVAK – Zamenite sva tri releja.

Citroen C5 – DIZEL MODELI SA FILTEROM ČAĐI (DPF)
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL). Motor gubi snagu. Zveckanje iz turbopunjača (TC). Previše izduvnog dima.
UZROK – Unutarnja greška turbopunjača (TC).
POPRAVAK – Pregledajte ima li motor unutrašnja oštećenja. Po potrebi ugradite novi turbopunjač (TC).

Citroen C5 – DIZELSKI MODELI SA FILTEROM ČAĐI (DPF)
PROBLEM – Ventilator nastavlja raditi nakon isključenja paljenja, ali najviše 10 minuta.
UZROK – Postavke mape parametara u računaru motora (ECM).
POPRAVAK – Nije potrebna nikakva radnja.

Citroen C5 – MODELI SA MOTOROM DV/DW12B 
PROBLEM – Nepravilan rad na praznom hodu i iznenadno gašenje motora.
UZROK – Neispravni priključci senzora položaja radilice (CKP).
POPRAVAK – Proverite kod datuma proizvodnje na senzoru CKP.  Ako je kod datuma 3156 ili veći, senzor CKP je ispravan. Zamenite ili očistite ako je potrebno.

Citroen C5 – MODELI SA KODOM MOTORA DV6 
PROBLEM – Na šipki za merenje nivoa ulja nema oznake nivoa.
UZROK – Šipka za merenje nivoa ulja slomljena iznad oznake za maksimum.
POPRAVAK – Ugradite novu šipku za merenje nivoa ulja.

Citroen C5 – MODELI SA AUTOMATSKIM MENJAČEM 
PROBLEM – Curenje ulja iz menjača.
UZROK – Neispravno zaptivka ulja levog pogonskog vratila.
POPRAVAK – Postavite modifikovanu zaptivku ulja levog pogonskog vratila.

Citroen C5 – MODELI 1.8 SA AIR SISTEMOM 
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL).
UZROK – Greška filtra pumpe za ubacivanje sekundarnog vazduha (AIR). Ventil/elektromagnetski ventil za ubrizgavanje sekundarnog vazduha (AIR) blokiran u otvorenom položaju.
POPRAVAK – Očistite krhotine iz cevi za ubacivanje sekundarnog vazduha (AIR). Zamenite pumpu za ubrizgavanje sekundarnog vazduha (AIR). Proverite elektromagnetski ventil/ventil za ubrizgavanje sekundarnog vazduha (AIR). Zamenite ako je potrebno.

Citroen C5 – MODELI SA FILTEROM ČAĐI (DPF) I KODOVIMA RHT/RHR/4HW 
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL).
UZROK – Električna instalacija senzora temperature DPF tare se o podupirač.
POPRAVAK – Zamenite davač temperature DPF. Popravite električne instalacije prema potrebi.

Citroen C5 – MODELI SA KODOM XFX 
PROBLEM – Povremeno nepravilno paljenje i trešnja motora. Motor gubi snagu.
UZROK – Greška bobine.
POPRAVAK – Zamenite bobinu.

Citroen C5 3.0 V6 
PROBLEM – Neispravan prazni hod. Motor teško pali i vibrira i loše vuče.
UZROK – Greška bobina(-e). Greška izolacije bobine.
POPRAVAK – Postavite modifikovanu bobinu(-e).

Citroen C5 – MODELI SA KODOM RHD 
PROBLEM – Svetle kontrolne lampice ‘Servis’ i  ABS/ESP.  Tempomat ne radi ili se povremeno deaktivira. Limitator brzine vozila ne radi, odnosno ima prekide u radu.
UZROK – Neispravan prekidač položaja papučice kočnice (BPP), odnosno neispravan razmak između adaptera i okolnih komponenti.
POPRAVAK – Ugradite modifikovani prekidač položaja papučice kočnice (BPP). Postavite sklop adaptera na prekidač položaja papučice kočnice (BPP) i postojeći sklop. Zamotajte adapter i sklop zaštitom. Pričvrstite adapter i postojeći sklop vezicom.

Citroen C5 – MODELI SA SISTEMOM ZA NADZOR PRITISKA U GUMAMA (TPMS) 
PROBLEM – Kontrolna lampica TPMS svetli. Nizak pritisak u jednoj ili više guma.
UZROK – Greška proizvođača TPMS senzora.
POPRAVAK – Ugradite modifikovani TPMS senzor ukoliko je potrebno. Sistem nadzora pritiska u gumama (TPMS) mora se kalibrirati – obratite se proizvođaču.

Citroen C5 – MODELI SA AUTOMATSKIM MENJAČEM OD 01/07/10 (DAM 12288CJ) 
PROBLEM – Ručica menjača ne može se pomeriti iz položaja ‘P’.
UZROK – Neispravan relej sigurnosnog elektromagnetnog ventila parkirnog položaja menjača.
POPRAVAK – Ugradite novi relej sigurnosnog elektromagnetnog ventila parkirnog položaja menjača.

Citroen C5 – MODELI SA ELEKTRIČNIM SEDIŠTIMA OD 29/07/08 
PROBLEM – Elektromotorni mehanizam za pomeranje sedišta ne radi.
UZROK – Odspojen priključak električnih instalacija sedišta vozača.
POPRAVAK – Ponovno spojite multipriključak sklopa. Pričvrstite priključak sklopa električnih instalacija pomoću samoljepljive trake.

Citroen C5 – MODELI SA KODOM DW10BTED4, RPO 11382-11676 (07/01/08-26/10/08) 
PROBLEM – Propuštanje motornog ulja iz prednjeg dela uljnog korita.
UZROK – Greška proizvođača čepa uljnog korita motora.
POPRAVAK – Ugradite modifikovani čep uljnog korita motora i zaptivnu podlošku.

Citroen C5 – MODELI SA KONTROLOM VISINE VEŠANJA 
PROBLEM – Kontrola visine vešanja ne radi. Svetli kontrolna lampica kontrole visine vešanja. Propuštanje tečnosti iz rezervoara tečnosti kontrole visine vešanja/servo upravljača.
UZROK – Zaprljanje kontrolnog modula kontrole visine vešanja zbog propuštanja ulja iz rezervoara kontrole visine vešanja/servo upravljača.
POPRAVAK – Proverite propušta li rezervoar tečnosti kontrole visine vešanja/servo upravljača. Zamenite ako je potrebno. Proverite je li kontrolni modul kontrole visine vešanja kontaminiran uljem. Zamijenite ako je potrebno. Proverite osigurač kontrole visine vešanja. Zamenite ako je potrebno.

Preuzeto sa: autoportal.hr


9 Comments

Ostavite odgovor