TPMS – Tyre Pressure Monitoring System-Sistem za kontrolu pritiska u pneumaticima

TPMS - Tyre Pressure Monitoring System - Sistem za kontrolu pritiska u pneumaticima

TPMS – Tyre Pressure Monitoring System – Sistem za kontrolu pritiska u pneumaticima

Ispravan pritisak u pneumaticima produžuje njihov vek trajanja, smanjuje potrošnju goriva i povećava sigurnost. Na osnovu podataka koje daju senzori broja obrtaja ili senzori kontrole pritiska u pneumaticima, ECU može da prepozna da li se točak pri jednakoj brzini okreće brže. Ukoliko je tako, jasno je da je pritisak prenizak i da je obim gazne površine pneumatika, odn. obim pneumatika smanjen. Kontrolna lampica se uključuje, što je znak da je potrebno dopumpati pneumatike.

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System – Sistem za kontrolu pritiska u pneumaticima) je elektronski sistem koji prati pritisak u gumama i trenutno upozorava vozača ukoliko dođe do kvara, uz pomoć upozoravajućih lampica na instrument tabli.

TPMS - Tyre Pressure Monitoring System - Sistem za kontrolu pritiska u pneumaticima

Postoje dve vrste sistema za kontrolu pritiska u pneumaticima.
– Direktni
– Indirektni

Proizvođači automobila mogu da biraju između direktnog i indirektnog TPMS sistema za kontrolu pritiska u pneumaticima. Kod direktnog sistema svaki točak poseduje senzor koji podatke o pritisku u pneumaticima, temperaturi i ostale relevantne faktore prenosi uređajima na instrument tabli. Direktni sistem za kontrolu pritiska upozorava vozača kada pritisak nekog pneumatika padne za više od 20 procenata ispod zadate vrednosti ili kada padne ispod 1,5 bara. Obično direktni TPMS pokazuje i koji pneumatik nema dovoljno vazduha, ali to zavisi od modela automobila.
Indirektni sistem za kontrolu pritiska nije tako precizan kao direktni i prikazuje podatke samo kada se auto kreće, zato što se rezultati merenja dobijaju na osnovu brzine točka koju pruža ABS sistem. Indirektni TPMS dakle ne može da prikaže tačan pritisak u pneumatiku. Proizvođač automobila odlučuje koji sistem će se ugrađivati.

Senzor u pneumatiku 
Ovo je novi sistem koji je fabrički ugrađen u gumu, a bežičnom vezom šalje podatke o temperaturi i pritisku do vozila, ili čak vašeg „smartfona“.

Senzor na ventilu 
Ovaj senzor je integrisan u ventil. Podatke šalje bežično do ekrana smeštenog u vozilu. Radi na baterije koje traju pet do sedam godina.

TPMS - Tyre Pressure Monitoring System - Sistem za kontrolu pritiska u pneumaticima

Senzor na felni
Senzor je postavljen na ivicu felne pomoću metalne trake. Ovakvo rešenje se ne koristi često jer je na tom mestu senzor podložan oštećenju,

TPMS - Tyre Pressure Monitoring System - Sistem za kontrolu pritiska u pneumaticima

Merenje pomoću ABS senzora

U ovom slučaju koristi se informacija senzora ABS-a koji, između ostalog, računa brzinu okretanja točka. Kada guma izgubi pritisak, povećava se broj obrtaja tog točka.

Inteligentni sistem u pneumatiku omogućava našim pneumaticima da komuniciraju sa elektronikom vozila. Vozači tako dobijaju direktno u kabini konstantan protok informacija o svim pneumaticima. Pored informacije o pritisku i temperaturi, moduli pneumatika mogu takođe da prenesu i neke druge podatke elektronici vozila. Na ovaj način oni povoljno utiču na karakteristike upravljanja i udobnosti u vožnji.

TPMS - Tyre Pressure Monitoring System - Sistem za kontrolu pritiska u pneumaticima

TPMS (Sistem za kontrolu pritiska u pneumatiku) meri direktno nivo pritiska. Sastoji se od centralnog risivera (tj. prijemnika podataka daljinskim prenosom) i četiri modula na naplatku. Moduli mere trenutni pritisak u pneumatiku, uzimajući u obzir i temperature pneumatika. Pozicija pneumatika je određena automatski uz pomoć elektronskog sistema kočenja (EBS). Ekran na instrument tabli upozorava vozača na prekomeran gubitak pritiska u pneumatiku.

Još je neizvesno koji od ta dva sistema će prevladati. U SAD-u, gde takvi pravni propisi važe već neko vreme, više se primjenjuju neposredni sistemi. Stručna tela pretpostavljaju da će 70% svih novih vozila ubuduće imati neposredni sistem TMPS. Zakon je međutim neutralan u pogledu tehnologije, odnosno ne postoje odredbe koje regulišu upotrebu neposrednog ili posrednog sistema TPMS.

Obavezni sistem za kontrolu pritiska u gumama snažno povećava nivo bezbednosti ali time i zamena guma kod kuće postaje komplikovanija. Zbog toga vulkanizerski servis treba da obavlja zamenu guma.
Senzori sistem za kontrolu pritiska u gumama (TPMS) ne traju večno, i treba da se periodično zameniti. Stručnjaci industrije guma procenjuju životni vek ovih senzora od 5 do 10 godina. Problemi sa senzorima su i oštećenja senzora prilikom nestručne , nespretnog, montiranja nove gume na felnama. Kod zamene nove gume ili felne, treba montirati, možda zameniti, senzor kontrole pritiska u gumi, treba ugasiti lampicu upozorenja ili podesiti parametre senzora , što traži stručnost i komplikuju zamenu guma.


Ostavite odgovor