Centriranje trapa ( reglaža )

Centriranje trapa

Centriranje trapa

Centriranje trapa podrazumeva podešavanje svih uglova u sistemu oslanjanja. Ako se dobro uradi, vozač će dobiti najbolje moguće performanse. Dobro urađeno centriranje trapa donosi bolju urpravljivost i produžava životni vek guma.

Preporučuje se da centrirate trapa svakih 10.000 km. Obavezno je centriranje trapa u sledećim situacijama:

  • kada se menjaju delovi sistema oslanjanja,
  • kada se stavljaju nove gume,
  • kada vozilo zanosi u jednu stranu,
  • kada se primete neravnomernosti u trošenju guma,
  • kada volan ne stoji ravno kada auto ide pravo.

Centriranje trapa (reglaža)

Pre početka centriranja, obavezna je temeljna provera svih delova upravljanja i ogibljenja. Centriranjem trapa se postiže da točkovi stoje ravno na putu i da su međusobno paralelni. Glavni uglovi koje treba podesiti su: nagib, zatur i raspon.

Nagib točkova

Centriranje ( reglaža ) trapa

Nagib (camber) je nagib točka u odnosu na vertikalnu osu podloge gledano sa prednje strane. Ako je gornji deo točka okrenut prema automobilu, nagib je negativan, a ako je okrenut spolja, nagib je pozitivan.

Nepodešen nagib će dovesti do preranog i nepravilnog trošenja gazećeg sloja guma – gume će se potrošiti više spolja ili unutra. Ako nagib nije dobro podešen na samo jednom točku, automobil će vući u stranu.

Podešavanjem nagiba dobija se manje trošenje guma, poboljšanje stabilnosti i smanjuje se pritisak na ostale delove sistema oslanjanja.

Zatur

Zatur

Zatur (caster) je ugao koji uzdužna osa amortizera zaklapa sa vertikalom podloge gledano sa strane. Ako je na gornjem delu točka osa amortizera povučena unazad – zatur je pozitivan, a ako je izbačena unapred – zatur je negativan.

Podešavanjem ovog ugla dobija se najbolja stabilnost, skretanje, a i volan se najbrže vraća u centralni položaj nakon skretanja

Raspon točkova

Raspon točkova

Raspon (toe) je ugao koji formiraju točkovi u odnosu na uzdužnu osu vozila gledano odozgo. Teži se da točkovi uvek budu paralelni.

Pravilno podešen raspon je najbitniji za životni vek guma.

Postoje i drugi uglovi koji se proveravaju i podešavaju pri centriranju trapa: povučenost, nagib osovine, zaokret, pravac zadnje osovine…

Za bezbednost u vožnji i životni vek pneumatika od izuzetnog je značaja da se reglaža trapa radi redovno. Obično se ljudi sete ovoga kada je kasno, kada su gume već nepravilno potrošene – sa spoljne ili unitrašnje strane. Tada se geometrija trapa ne može nikako podesiti pravilno.

Čak je i sa strane ekonomičnosti neopravdano odlaganje ove operacije. Centriranje trapa košta 10-15 Evra, što je višestruko manje od cene samo jedne gume. Ako je vozač nemaran, na kraju će morati da zameni bar dve gume zbog toga što će one biti nepravilno potrošene.

 

Izvor: http:www.auto-delovi.org


Ostavite odgovor