Toyota Avensis 2003. – 2009. – problemi i kvarovi

Toyota Avensis

Toyota Avensis

Koji su najčešći problemi i kvarovi Toyota Avensis i kako ih rešiti?

Toyota Avensis – SVI MODELI 
PROBLEM – Loše paljenje hladnog motora.
UZROK – Neispravni grejači.
POPRAVAK – Ugradite nove grejače. Testirajte komponente, elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ako nije nađena greška: Ponovno programirajte računar motora (ECM) nadograđenim softverom.

Toyota Avensis – SVI MODELI 
PROBLEM – Svetli kontrolna lampica ESP. Nemoguće je programirati senzor ugla upravljača.
UZROK – Neispravna kalibracija senzora ugla upravljača.
POPRAVAK – Osigurajte da je upravljač u položaju ravno naprijed. Osigurajte da je senzor ugla upravljača poravnat sa stubom upravljača. Kalibrirajte senzor ugla upravljača.

Toyota Avensis – SVI MODELI 
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL). Motor radi u prinudnom modu.
UZROK – Greška softvera računara motora (ECM). Blokirana vakuumska cev senzora pritiska filtera za čestice čađi (DPF). Filter čađi (DPF) blokiran.
POPRAVAK – Proverite jesu li sve cevi za vakuum senzor pritiska DPF ispravno postavljene i propuštaju li. Proverite rad i stanje DPF. Ponovno programirajte računar motora (ECM) nadograđenim softverom.

Toyota Avensis – SVI MODELI 
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL). Računar motora (ECM) u prinudnom modu.
UZROK – Greška softvera računara motora (ECM).
POPRAVAK – Instalirajte nadograđeni softver računara motora (ECM).

Toyota Avensis – SVI MODELI 
PROBLEM – Motor nemirno radi u praznom hodu i gasi se.
UZROK – Greška softvera računara motora (ECM).
POPRAVAK – Instalirajte nadograđeni softver računara motora (ECM).

Toyota Avensi – SVI MODELI 
PROBLEM – Nije moguće ubaciti CD u CD player.
UZROK – Potrebna inicijalizacija CD playera.
POPRAVAK – Provedite inicijalizaciju CD player-a na sledeći način: Skinite osigurač F2 (15A) sa kutije sa osiguračima/ploče sa relejima 1 u prostoru motora. Pričekajte 5 minuta. Ponovno postavite osigurač.

Toyota Avensis – MODELI SA RUČNIM MENJAČEM 
PROBLEM – Cvilenje kad je papučica kvačila pritisnuta ili otpuštena. Teško šaltanje i loš rad papučice kvačila.
UZROK – Neispravan glavni cilindar kvačila.
POPRAVAK – Ugradite modifikovani glavni cilindar kvačila.

Toyota Avensi – SVI MODELI 
PROBLEM – Klima-uređaj (AC) nije efikasna.
UZROK – Neispravan relej spojke kompresora klima-uređaja.
POPRAVAK – Zamenite relej spojke kompresora klima-uređaja.

Toyota Avensis – SVI MODELI 
PROBLEM – Cviljenje kočnica.
UZROK – Stavljene su zamenske obloge kočnica, bez podloški protiv cviljenja.
POPRAVAK – Postavite podloške protiv cviljenja na obloge kočnica. Zamenske se podloške mogu nabaviti zasebno.

Toyota Avensis – MODELI SA KODOVIMA 3ZZ-FE/4ZZ-FE 
PROBLEM – Kuckanje iz gornjeg dela motora.
UZROK – Loša verzija hidrauličnih podizača.
POPRAVAK – Zamenite oštećene hidraulične podizače i pripadajuće ventile.

Toyota Avensis – MODELI SA KODOM MOTORA 3ZZ-FE 
PROBLEM – Pri velikim električnim opterećenjima brzina obrtanja motora na praznom hodu varira između 1000 – 1500 o/min.
UZROK – Greška softvera računara motora (ECM).
POPRAVAK – Testirajte komponente elektronike i mehanike (prema potrebi), kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: Ugradite modifikovani računar motora (ECM).

Toyota Avensis – MODELI SA KODOM 1AZ-FE 
PROBLEM – Neobična buka iz pomoćnog pogonskog kaiša.
UZROK – Neispravan zatezač pomoćnog pogonskog kaiša.
POPRAVAK – Zamenite zatezač pomoćnog pogonskog kaiša i po potrebi ugradite novi kaiša.

Toyota Avensis – MODELI SA KODOM 1AZ-FE1AZ-FSE, 2AZ-FSE 
PROBLEM – Gubitak rashladnog sredstva. Pregrevanje motora. Rashladno sredstvo curi kod dihtunga glave cilindra.
UZROK – Nedovoljna dubina rupe u bloku motora za vijak glave cilindra.
POPRAVAK – Ugradite novi blok motora sa klipnim sastavom.

Toyota Avensis – MODELI SA KODOM 1CD-FTV 
PROBLEM – Jak miris u unutrašnjosti vozila zbog jakog proklizavanja kvačila.
UZROK – Neodgovarajuća verzija sklopa kvačila uzrokuje preuranjenu istrošenost.
POPRAVAK – Postavite modifikovanu centralnu ploču kvačila i modifikovanu korpu kvačila.

Toyota Avensis – MODELI SA KODOM FTV 
PROBLEM – Škripanje iz prostora motora.
UZROK – Pomoćni pogonski kaiš istrošen. Neispravni zatezač pomoćnog pogonskog kaiša. Pumpa servo upravljača neispravna. Remenica PAS pumpe neispravna. Kompresor klima-uređaja neispravan.
POPRAVAK – Proverite komponente i zamenite, ako je potrebno.

Toyota Avensis – MODELI SA KODOM 1CD-FTV 
PROBLEM – Gubitak snage. Zviždanje iz prostora motora.
UZROK – Oštećena donja cev hladnjaka komprimovanog vazduha, iza turbopunjača (TC)
POPRAVAK – Ugradite modifikovanu donju cev hladnjaka komprimovanog vazduha.

Toyota Avensis – MODELI SA KODOVIMA MOTORA 1CD-FTV/2AD-FHV 
PROBLEM – Prednje levo kratko svetlo treperi nakon što se uključi dodatni grejač.
UZROK – Interferencija signala na električne instalacije u sklopu električnih instalacija u prostoru motora, kad je pod velikim električnim opterećenjem (dodatni grejač).
POPRAVAK – Testirajte komponente elektronike i mehanike (prema potrebi), kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: Ugradite modifikovani sklop električnih instalacija u prostoru motora.

Toyota Avensis – MODELI SA KODOM 1CD-FTV 
PROBLEM – Loš hladan start.
UZROK – Neispravni grejači.
POPRAVAK – Proverite grejače, zamenite ako je potrebno. Ponovno programirajte ECM sa modifikovanim softverom.

Toyota Avensis – DIZEL MODEL 2.0 D-4D 
PROBLEM – Motor loše pali ili ne može upaliti.
UZROK – Neispravan senzor pritiska u vodu goriva (FRP) neispravan.
POPRAVAK – Ugradite modifikovani vod goriva sa senzorom pritiska u vodu goriva (FRP).

Toyota Avensis – DIZEL MODELI 2.0 D-4D 
PROBLEM – Povremeni gubitak snage pri ubrzanju. Trzanje motora.
UZROK – Ventil povratka izduvnih gasova (EGR) ne radi ispravno.
POPRAVAK – Proverite filtar vazduha i  po potrebi zamenite. Proverite senzor protoka mase vazduha (MAF), zamenite ako je potrebno. Očistite ventil povratka izduvnih gasova (EGR) i pripadajuće delove. Ponovo programirajte ECM s modifikovanim softverom.

Toyota Avensis 2.0 D-4D 
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL). Miris dizela u kabini.
UZROK – Propuštanje u  pumpi  visokog pritiska goriva.
POPRAVAK – Proverite kod datuma proizvodnje na pumpi  visokog pritiska goriva. Ako je pre 02/2010 (01M 02700), zamenite pumpu visokog pritiska goriva modifikovanom verzijom.

Toyota Avensis 2.0 D-4D 
PROBLEM – Pregrevanje motora. Gubitak rashladnog sredstva.
UZROK – Neispravan dihtung glave cilindra.
POPRAVAK – Proverite je li površina glave cilindra iskrivljena. Maksimalna tolerancija: 0,05 mm. Ugradite modifikovan dihtung glave cilindra.

Toyota Avensis – MODELI SA FILTEROM ČAĐI (DPF) 
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL).
UZROK – Greška softvera računara motora (ECM). Blokirana brizgaljka aditiva za gorivo.
POPRAVAK – Zamenite brizgaljku aditiva za gorivo. Ponovno programirajte ECM sa modifikovanim softverom.

Toyota Avensi – MODELI SA KODOM: 1AD-FTV, 2AD-FHV 
PROBLEM – Nagli gubitak snage pri ubrzanju. Zviždanje iz motora.
UZROK – Sigurnosne stezaljke ne drže dovoljno cevi međuhladnjaka turbopunjača (TC).
POPRAVAK – Zamenite cevi međuhladnjaka turbopunjača (TC) i stezaljke.

Preuzeto sa: autoportal.hr


3 Comments

Ostavite odgovor