Toyota Auris 2006. – 2012. – Najčešći problemi i kvarovi

Toyota Auris

Toyota Auris

Koji su najčešći problemi i kvarovi Toyota Auris i kako ih rešiti?

Toyota Auris – SVI MODELI 
PROBLEM – Snažan miris iz zadnjih kočnica. Buka iz zadnjih kočnica. Prekomerna potrošnja goriva.
UZROK – Obloge zadnjih  kočnica zaglavljene u nosaču klešta kočnica zbog korozije i nečišćenja.
POPRAVAK – Stavite modificirane obloge zadnjih kočnica.

Toyota Auris – SVI MODELI PROIZVEDENI U ENGLESKOJ I TURSKOJ, OD 07/2007 
PROBLEM – Poluga ručne kočnice teško se aktivira kada je vozačevo sedište u maksimalnom položaju napred.
UZROK – Neispravno podešavanje mehanizma ručne kočnice.
POPRAVAK – Podesite mehanizam ručne kočnice kako biste dobili 3 – 6 zuba na poluzi ručne kočnice pri 200 N. Obavite postupak prilagođavanja kočnica: aktivirajte ručicu ručne kočnice za 1 zarez te vozite 400 m brzinom 40 km/h. Otpustite ručnu kočnicu. Pričekajte 5 minuta. Postupak ponovite dva puta puta.

Toyota Auris – SVI MODELI PROIZVEDENI U JAPANU, OD 11/2007 
PROBLEM – Poluga ručne kočnice teško se aktivira kada je vozačevo sedište u maksimalnom položaju napred.
UZROK – Neispravno podešavanje mehanizma ručne kočnice. Loša proizvodnja sajli ručne kočnice.
POPRAVAK – Postavite modifikovanu polugu ručne kočnice i sajle ručne kočnice. Podesite mehanizam ručne kočnice kako biste dobili 3-6 zareza na poluzi ručne kočnice pri 200 N. Obavite postupak prilagođavanja kočnica: aktivirajte ručicu ručne kočnice za 1 zarez te vozite 400 m brzinom 40 km/h. Otpustite ručnu kočnicu. Pričekajte 5 minuta. Postupak ponovite dva puta.

Toyota Auris – SVI MODELI, OD 2008. 
PROBLEM – Lupanje iz stuba upravljača pri malim brzinama i na neravnim površinama.
UZROK – Prekomeran slobodan hod u pogonskim zupčanicima motora EPS.
POPRAVAK – Postavite modifikovan stub upravljača

Toyota Auris – SVI MODELI SA KODOVIMA MOTORA 3ZZ-FE/4ZZ-FE, OD 06/2007 
PROBLEM – Kuckanje iz gornjeg dela motora.
UZROK – Neodgovarajuća verzija hidrauličnih podizača.
POPRAVAK – Skinite sve hidraulične podizače i proverite ima li oštećenja. Zamenite oštećene hidraulične podizače i pripadajuće ventile.

Toyota Auris – SVI MODELI SA KODOM MOTORA 1ND-TV, OD 2008. 
PROBLEM – Zvuk zviždanja na otprilike 1600 o/min iz prostora motora.
UZROK – Loša verzija turbopunjača.
POPRAVAK – Ugradite modifikovani turbopunjač.

Toyota Auris – SVI MODELI SA DIZEL MOTOROM 1.4, OD 08/2008. 
PROBLEM – Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svetli. Zapamćen kod greške: P0487.
UZROK – Greška softvera računara motora (ECM).
POPRAVAK – Testirajte komponente elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ako nisu nađene greške: Stavite modifikovan računar motora (ECM).

Toyota Auris – SVI MODELI S KODOM MOTORA 1ND-TV 
PROBLEM – Zveckanje iz sklopa kvačila dok je motor u praznom hodu i papučica kvačila potpuno otpuštena.
UZROK – Neodgovarajuća verzija sklopa kvačila.
POPRAVAK – Stavite modifikovani sklop kvačila. Zamenite pomoćni pomoćni cilindar kvačila.

Toyota Auris – SVI MODELI S KODOM MOTORA 1ND-TV, OD 12/2009. 
PROBLEM – Loš hladan start. Neispravan prazni hod kod hladnog starta.
UZROK – Neispravne brizgaljke goriva. Greška softvera računara motora (ECM).
POPRAVAK – Testirajte komponente, elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: Ponovno programirajte računar motora (ECM) sa nadograđenim softverom. Proverite broj na brizgaljkama goriva. Ako je broj 23670 – 33050, zamenite brizgaljke goriva. Za uspeh popravke neophodna je nadogradnja softvera – obratite se proizvođaču.

Toyota Auris – SVI MODELI, OD 2008. 
PROBLEM – Lupanje iz upravljača pri okretanju upravljača.
UZROK – Suve kontaktne površine na donjem zglobu stuba upravljača sa užljebljenim spojem.
POPRAVAK – Za potvrdu uzroka: označite poravnanje na donjem zglobu stupa upravljača sa letvom upravljača. Skinite donji zglob stupa upravljača sa letve upravljača. Kliznite donji zglob stupa upravljača unutra-van 10 puta. Proverite jesu li referentne oznake poravnate. Stavite donji zglob stuba upravljača. Probna vožnja. Ako se više ne čuje buka: Stavite modifikovani donji zglob stuba upravljača.

Toyota Auris – SVI MODELI SA DIZEL MOTOROM 2.0/2.2, OD 12/07. 
PROBLEM – Pregrevanje motora. Gubitak rashladnog sredstva.
UZROK – Neispravan dihtung glave motora.
POPRAVAK – Proverite je li površina glave cilindra iskrivljena Maksimalna tolerancija: 0,05 mm. Stavite modifikovan  dihtung glave motora.

Toyota Auris – SVI MODELI SA FILTROM ZA ČESTICE ČAĐE (DPF)  
PROBLEM – Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svijetli. Motor radi u prinudnom modu.
UZROK – Greška softvera računara motora (ECM). Blokirana vakuumska cev davača pritiska  filtera za čestice čađe (DPF). Filter za čestice čađe (DPF) blokiran.
POPRAVAK – Proverite jesu li sve cevi za vakuum davača pritiska DPF ispravno postavljene i da li propuštaju. Proverite rad i stanje DPF. Ponovno programirajte računar motora (ECM) sa nadograđenim softverom.

Toyota Auris – SVI MODELI, OD 03/2007. 
PROBLEM – Loš prazni hod. Greška pri startovanju.
UZROK – Greška softvera računara motora (ECM).
POPRAVAK – Instalirajte nadograđeni softver računara motora (ECM).

Toyota Auris – SVI MODELI, OD 03/2007. 
PROBLEM – Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svetli. Računar motora (ECM) u prinudnom modu.
UZROK – Greška softvera računara motora (ECM).
POPRAVAK – Instalirajte nadograđeni softver računara motora (ECM).

Toyota Auris – SVI MODELI 
PROBLEM – Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svetli. Motor radi u prinudnom modu.
UZROK – Greška softvera računala motora (ECM).
POPRAVAK – Testirajte komponente, elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: Ponovno programirajte računar motora (ECM) sa nadograđenim softverom.

Toyota Auris – SVI MODELI SA KODOM MOTORA 1CD-FTV 
PROBLEM – Loš hladan start.
UZROK – Neispravni grejači.
POPRAVAK – Proverite grejače, zamenite ako je potrebno. Ponovno programirajte ECM sa modifikovanim softverom.

Toyota Auris – SVI MODELI 
PROBLEM – Povremeni gubitak snage pri ubrzanju. Trzanje motora.
UZROK – Ventil recirkulacije izduvnih gasova (EGR) ne radi ispravno.
POPRAVAK – Proverite filtar za vazduh, zamenite ako je potrebno. Proverite davač protoka mase vazduha (MAF), zamenite ako je potrebno. Očistite ventil za povratak izduvnih gasova  (EGR) i pripadajuće delove. Ponovno programirajte ECM sa modifikovanim softverom.

Toyota Auris – SVI MODELI SA DIZEL  MOTOROM 2.0/2.2 
PROBLEM – Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svetli. Miris dizela u kabini.
UZROK – Propuštanje u pumpi visokog pritiska goriva.
POPRAVAK – Proverite kod datuma proizvodnje na pumpi visokog pritiska goriva. Ako je datum proizvodnje pre 02/2010 (01M 02700), zamenite pumpu visokog pritiska goriva modifikovanom verzijom.

Preuzeto sa: autoportal.hr


Ostavite odgovor