Filter ulja – Što morate znati o filteru ulja ?

FILTER ULJA

Filter ulja

Ako ste vozač ili vozačica onda zasigurno znate da je motorno ulje u vozilu veoma važna stavka i potrebno ga je redovno pregledati je li na normalnom nivou i  troši li se ili ne, a kada se pređe određena kilometraža treba ga i zameniti. Motorno ulje služi kao zaštita za motor osobnog vozila te služi za hlađenje, čišćenje, podmazivanje i zaštitu motora.

Uz sve to i današnji je vazduh mnogo zagađeniji nego što je bio pre pa je veoma važna i filtracija sistema za podmazivanje. Prljavština koja nastaje radom motora veoma je abrazivna, a sastoji se od čestica čađi i prašine i ostalih čestica koje nastaju unutar motora zbog velikog trenja, ali i zagađivanja jer se struktura ulja s vremenom menja. Sve ove čestice ulaze u pokretne delove u motoru, a budući su, kao što smo već rekli, abrazivne, oštećuju razne površine na motoru. Ovako se između nekih delova povećava razmak, a samim trenjem javljaju se nove, još veće čestice koje su još abrazivnije.

Sve ovo navodimo kako bi se shvatila prava vrednost uljnog filtera. Naime, dobar uljni filter znači sprečavanje habanja motora, a u konačnici to znači motor koji duže traje i kojeg je potrebno manje i ređe popravljati, što je svakome u cilju. Njihova je uloga pročišćavanje motornih ulja te zaštita ulja od prljavštine, a samim time motor je održavaniji i čišći i izbegavaju se skupe popravke. Uz ovo, motor ima i bolje performanse. U današnje doba se uljni filteri najčešće proizvode kao ulošci čime se pojačava njihova ekološka strana, odnosno oni manje zagađuju okolinu.

FILTER ULJA

Zanimljivo je da prvi automobili nisu imali baš nikakve uljne filtere. Uz ovo, ulja su bila jako slabog kvaliteta i trebalo ih je menjati jako često. Prvi uljni filteri pojavili su se tek 1923. godine, a izumeli su ih Amerikanci Ernest Sweetland i George H. Greenhalgh. Bili su veoma jednostavni i sastojali su se od malenog sita pričvršćenog na uljnoj pumpi. Nazvani su ‘purolator’ od reči ‘pure oil later’ (čisto ulje kasnije). Tada se ulje najčešće pumpicom slalo direktno na delove motora koje je trebalo zaštiti i podmazati, a samo je maleni deo ulja prolazio kroz filter pa je zapravo veći deo ulja još uvek bio nefiltriran. Ipak, i na ovaj način uvidelo se da se smanjuju troškovi održavanja vozila.

Uljni filter najbolje je promeniti svaki puta kada se menja ulje u automobilu. Svaki tip i marka automobila ima propisano nakon koliko hiljada pređenih kilometara je potrebno promeniti ulje. Takođe, sve zavisi i o tome koja se vrsta ulja koriste. Kod novijih automobila neretko se koriste veoma skupa ulja koja dodatno štite motor, a takođe mogu se menjati i kod većeg pređenog broja kilometara.

FILTER ULJA

Današnji filteri za ulje izrađuju se uglavnom od metalne vune, papira i žičane tkanine, a to je zapravo nerđajući čelik. Papirni deo filtera izrađuje se od papirnog runa i koje je odlično za sasvim fina filtriranja. Ovaj deo filtera se ne može prati već se mora baciti. Kada govorimo o metalnoj vuni to je runo napravljeno o metalnih vlakana. Ovaj deo uljnog filtra vrši dubinsko filtriranje, veoma je otporan na visoke temperature, veoma je čvrst i podnosi visok pad pritiska u sistemu.

Kada se izmeri značajan pad pritiska  uljana uljnom filteru, znak je da je on zaprljan. Primjera radi, na čistom filteru  pad pritiska  ulja je oko 0,1 bar, dok je na zaprljanom nekoliko puta veći.

Postoje četiri vrste filtera ulja. To su pod pritiskom , usisni, povratni i filtar za odzračivanje. Pod pritiskom filteri moraju biti robusni jer su najčešće izloženi maksimalnoj količini pritiska. Ugrađuju se ispred uređaja za regulaciju i upravljanje  kako bi se zaštitili. Usisni filter stavlja se unutar hidrauličke pumpe. Ovde se radi o veoma velikoj finoći filtriranja, međutim do ove vrste filtra jako se teško dolazi pa ga je i teško održavati. Povratni filtri obično se stavljaju  ispred rezervoara, lako ih se održava jer su veoma pristupačni. Filter za odzračivanje se stavlja  u sam rezervoar ulja i pročišćava ulje koje ulazi u sistem.

filter ulja

Za kraj treba naglasiti kako je uljni filter nešto o čemu trebamo voditi posebnu brigu. Iako se u novije doba kaže kako se ulje, a samim time i filter trebaju promeniti svakih 30,000 kilometara, praksa je pokazala da je to ipak bolje učiniti svakih 15,000 kilometara jer je tako motor čišći i manje se troši. Takođe, ulje se pri radnoj temperaturi automobila od 80 do 90 stepeni menja, a s unutrašnjim sagorevanjem stvara se štetni talog. Zbog svega ovog bolje je menjati ulje i uljni filter svakih 15,000 pređenih kilometara ili, u slučaju da se vozilo slabo koristi, svakih godinu dana.

Izvor:  www.silux.hr


Ostavite odgovor