Podmazivanje motora kao krvotok kod čoveka

Podmazivanje motora
Podmazivanje motora

Zadatak sistema za podmazivanje motora je i hlađenje elemenata motora i uklanjanje nastalih nečistoća i sedimenata izvan motora.

Pritisak ulja je jedan od glavnih parametara za dijagnozu stanja motora. Kod veoma istrošenih motora i motora sa velikom kilometražom, pritisak ulja je obično niži i povećava se sporijom brzinom kao se motor zagreva.

Važno je proveriti pritisak samo kada je motor već vreo, jer je hladno ulje gušće, što može da da pogrešne rezultate. Većina vozila nema merač pritiska ulja u setu, pa je za dijagnozu potreban spoljni manometar. Ovo je obavezna oprema za svaku profesionalnu radionicu automobila.

Praksa pokazuje da kvalitet motornog ulja ima ključni uticaj na trajnost motora. Ni pod kojim okolnostima ne bi trebalo da uštedite novac tako što ćete produžiti kilometražu između zamene ulja. Naročito kada se automobil uglavnom koristi u gradu, ulje brže stari.

Visoke parametre ulja zahtevaju motori sa turbo punjačem. Sama turbina je jako termički opterećeni element. Kod motora ovog tipa, zapamtite da nakon duge vožnje hladite pogonsku jedinicu pre nego što je isključite. Inače, turbo kompresor, zagrejan do velikih temperatura, uzrokuje sagorevanje ulja i formiranje čađi, koji će preplaviti rotirajuće elemente turbo punjača. Obično je to početak procesa uništavanja turbo punjača, koji se često dešava kod turbo dizela.

Podmazivanje motora

Sistem podmazivanja ne zahteva posebnu brigu od vas. Dovoljno je ako redovno menjate ulje i filter, ako je automobil stajao i motorno ulje se ohladilo dati motoru vreme da ase zagreje , ne terati motor odmah u visoke obrtaje i pustiti ga da se ohladi nakon dugog rada. To su pravila čije poštovanje produžava život čitavog motora.

Indikator ulja

Kontrolna lampica pritiska ulja na starijim modelima bila je uključena samo kada pritisak padne ispod minimuma. Međutim, u tehnički naprednijim vozilima lampa može da daje različite poruke. Simbol ulja za dolivanje koji svetli crvenom bojom znači pad pritiska ulja. Ponekad ga prati zvučni signal, odmah morate isključiti motor. Simbol ulja koji je žut (ili narandžast) može ukazivati da je nivo ulja prenizak, nije neophodno odmah isključiti motor.

Sistem za podmazivanje motora

Ulje za podmazivanje motora izvlači se iz kartera ulja preko tzv. sita. Cev ide dalje do uljne pumpe koja se pokreće direktno sa osovine motora ili preko zupčanika (npr. lanca). Na izlazu pumpe za ulje nalazi se ventil koji održava ispravan pritisak. Kada se pritisak ulja poveća sa obretajima motora, višak ulja se vraća u uljni korito. Ulje pod pritiskom protiče kroz filter i ide dalje do podmazanih elemenata. Prvo, su ležajevi radilice, košuljica cilindra i glava cilindra. Glava podmazuje elemente kao što su bregaste osovine, podizači ventila i vođice ventila. U zavisnosti od rešenja, senzor pritiska ulja se nalazi na pumpi ili bliže glavi. Tako, kod nekih modela, lampica pritiska ulja se gasi kada se startuje starter, a u drugom, samo trenutak nakon pokretanja motora.

Ležaji

To su elementi koji sue nalaze između radilicu i klipnjače. Njihov rad je moguć usled postojanja pritiska ulja, koji ne dozvoljava direktan kontakt elemenata koji sarađuju. Kvarovi: gubitk podmazivanja. Obično im prethodi jasan zvuk.Rešenje problema: remont motora.

Uljna pumpa

Obezbeđuje ispravan pritisak ulja u sistemu za podmazivanje. Kvarovi : povećanje zazora pumpe uzrokuje smanjenje pritiska podmazivanja. Simptom može biti lampica upozorenja za pritisak ulja kod vrućeg motora kada radi u praznom hodu. Rešenje problema: Obično se pumpa za ulje u potpunosti zamenjuje novom.

Filter ulja

Odvaja prljavštinu koje cirkuliše u sistemu za podmazivanje. Kvarovi: filter se prlja vremenom. Vredi napomenuti da se ponekad filteri malo razlikuju u zavisnosti od godine vozila. Rešenje problema: Filter strogo menjati kada se menja i ulje u motoru.

Karter ulja

To je kontejner iz kojeg sistem za podmazivanje uvlači sveže ulje. Kvarovi: tipični za ovaj element su mehanička oštećenja koja nastaju usled udara na prepreku. Povremeno dolazi do curenja iz zaptivača između kartera i motora. Vijak za ispuštanje ulja može biti oštećen. Rešenje problema: oštećena posuda može biti zavarena ili zamenjena novom. Propuštanja se uklanjaju zaptivanjem.

Senzor pritiska

To je veoma važan element koji prati pritisak ulja u sistemu. Kvarovi: slomljeni senzor može imati kratki spoj, što rezultira da indikator pritiska ulja konstantno svetli. Međutim, motor sa indikatorskim svetlom možda neće biti korišćen (to može da znači ozbiljan kvar motora). Rešenje problema: Zamena senzora pritiska ulja novim.

Turbina

Turbo punjač se podmazuje i hladi istim uljem kao i čitav motor. Kvarovi: trošenje turbo punjača dovodi do ulaska ulja u usisni i izduvni sisteme. Rešenje greške: obično je moguće remont turbo punjača, a u ekstremnim slučajevima potrebno ga je zameniti novim.


Ostavite odgovor