Šta je alternator ? Koja je uloga alternatora?

Alternator

Alternator

Alternator je električni generator koji strujom snabdeva sve električne uređaje automobila i puni akumulator. Generator je mala elektrana koju pokreće motor; kad motor ne radi, električnu energiju daje akumulator. Električni generator može biti dinamo – generator jednosmerne struje ili alternator – generator naizmenične struje.

Danas većina automobila ima generatore naizmenične struje, dakle alternator; oni su jači i već pri najmanjem broju okreta daju dovoljno struje za punjenje akumulatora. Budući da je za punjenje akumulatora potrebna jednosmerna struja, svi alternatori imaju još i ispravljač koji pretvara naizmeničnu struju u jednosmernu.

Alternator

Alternator

Sve vrste generatora proizvode električnu energiju okretanjem rotora. U namotaima alternatora , u kojima se stvara struja, miruju i namotani na stator okružuju rotor. Generator naizmenične struje (ili alternator) ima induktivne namotaj,  odnosno namotaje u kojima se stvara električna energija, na mirujućem prstenu, statoru. Usred statora se okreće rotorski namotaj, okružen kandžastim polovima. Rotor je elektromagnet sa jednim pobudni namotajem, koji se okreće, i čiji krajevi su priključeni na odvojene klizne prstene. Četkice na kliznim prstenima dovode električnu struju rotorskom namotaju. Pri tome se stvara magnetno polje sa severnim (N) i južnim (S) polom. Ako se sada magnetsko polje pomiče (u ovom slučaju okreće) pored induktivnog namota, u namotu se stvori električni napon. Što je više magneta koji u određenom vremenu prolaze pored ovog namota veći je ostvaren napon. Ako je rotor više puta podeljen, učinak je jednak, kao da se okreće više magneta. Među ostalim, prednost alternatora je i u tome da nema kolektora na kojem oduzimanje velikih struja kod dinama uzrokuje probleme sa varničenjem. Pobuda je struja koju kod alternatora dovode četkice na klizne prstene rotora tako mala, da varničenje ne uzrokuje teškoće. U alternatoru se u odnosu na statorske namotaje naizmenično  pomeraju severni i južni pol rotora, i stvara se naizmenični napon. Zbog akumulatora je automobilu potrebna naizmenična  struja. Stoga struju iz alternatora treba diodama ili drugim ispravljačima pretvoriti u jednosmernu. Alternator je našao put u putničke automobile tek posle otkrića silicijumskih dioda i tranzistora, koji su zamenili ranije velike ispravljače i regulatore napona. Alternator automatski podešava predavanje svoje snage i potreban mu je samo jedan regulator napona.

Ispravljači  preuzimaju i ulogu prekidača za povratnu struju. Upotrebom tranzistora regulatori su postali tako maleni, da se mogu ugraditi u sam alternator. Napon električnog generatora mora uvek biti jednako veliki, zbog čega je na njega priključen regulacijski prekidač koji ograničava napon i ublažava predavanje. Kad toga ne bi bilo, akumulator bi se previše napunio ili pokvario potrošače. Regulator štiti generator od preopterećenja i takozvanim prekidačem povratne struje sprečava pražnjenje akumulatora preko generatora, kada se on okreće polako.

Alternator

Alternator ne puni

Ispravan rad alternatora možemo pratiti na instrument table gde se nalazi kontrolna lampica. Kontrolna lampica je crvene boje i njeno paljenje tokom rada motora donosi opasnost. Paljenje kontrolne lampice je znak da hitno treba nešto poduzeti u suprotnom će automobil stati, a na motoru se pojaviti šteta. To može biti bezazleni kvar, zbog lošeg kontakta, ali i potpuni prestanak rada alternatora, kad akumulator samostalno može isporučivati struju samo neko kraće vreme zavisno o njegovom kapacitetu. Paljenje lampice može prouzrokovati pucanje kaiša koji pokreće alternator.  Ako se radi o dizel motoru, čija vodena pumpa ima pogon preko drugog, klinastog ili zupčastog kaiša, u takvoj je prilici moguća duža vožnja, vozi li se po danu i ako se isključe svetla. No, ako se pumpa za vodu pokreće istim kaišom, treba odmah zaustaviti vozilo, jer će, osim alternatora, prestati raditi i pumpa vode i uskoro će doći do pregrevanja motora i izbacivanja vode iz sistema. Što se pogonskog kaiša tiče, on je danas drugačijeg oblika nego oni na motorima starije proizvodnje. Nekad je bio klinasti, pa smo ga, u nedostatku istoga, mogli zameniti ženskom čarapom, kojom smo dobro povezali dve remenice. Sada je on trakasti, višekanalni ili PK kaiš i, osim istim takvim, ne može se zameniti  ničim, čak ni za prvu pomoć. PK kaiš je daleko trajniji i pouzdaniji od starijeg brata, ali još uvek ima zajedničku karakteristiku da u hladnim zimskim jutrima zna zaškripati kao mačka kad joj se stane na rep. Uzrok može biti starost, tj. umor ili slaba zategnutost. No, i kod zatezanja moramo paziti, jer previše zategnut remen neće škripati ni cvileti, ali će zato ležajevi alternatora, pumpe vode, servo pumpe ili kompresora klime biti znatno opterećeniji, pa će brže prozujati.  Uglavnom su u ovo vreme konstrukcijska rešenja takva da kaiševi imaju i svoje automatske zatezače koji su tako napeti da kaiš dobro zatežu, a ležajevi ne pate.

Osim pucanja kaiša, najčešći uzročnik paljenja signalne lampice je neispravan regler. To može značiti istrošenost četkica, ali i kvar elektronskog dela reglera. Iako se četkice na nekima mogu menjati da se uštedi na popravku, najčešće se i u jednom i u drugom slučaju zamenjuje regler. Kod takvog kvara, intenzitet lampice u radu motora je izražene crvene boje, no, ako ona gori “na pola snage”, pre će biti da je greška u diodama.
Kvar se pokazuje i ne pojavljivanjem iste crvene lampice na kojoj je simbol akumulatora, već prilikom ukopčavanja kontakta. Može biti da je greška banalna i da je uzrok samo pregorela kontrolna lampica, ali ponovimo, moguć je i kvar u alternatoru. I u jednom i u drugom slučaju treba brzo reagirati, jer pregorela lampica neće moći signalizirati eventualni budući kvar, a u drugom slučaju, kvar samo što se nije pojavio. Pokvareni regler možete i doslovno nanjušiti. Kad vas u kabini počne gristi jak miris kiseline, otvorite poklopac motora i proverite gornju površinu akumulatora. Ako je vlažna, znači da se kiselina izbacuje iz akumulatora zbog prejakog punjenja. Kako smo već rekli, onaj ko je odgovoran za pravilno punjene je regler, pa ga hitno treba menjati. Odlučite li se to učiniti u vlastitoj režiji, obavezno otkačite kablove akumulatora, kako metalnim ključem ne bi slučajno dodirnuli neki “plus” i tako oštetili ono što je do tada bilo ispravno.

Preuzeto sa: auto-mane.com


Ostavite odgovor