Servis instrument table, koji su česti kvarovi instrument table?

Servis instrument table

Servis instrument table

Kvar instrument tabli izvan garantnog roka noćna je mora mnogih vlasnika automobila. Treperenje ili potpuni otkaz instrumenata ispred vozača znak je da će trebati potrošiti određenu svotu novca, a kod uglednijih marki i dvostruko više. Ništa se tu ne može improvizovati, niti napraviti po sistemu ‘uradi sam’. Velike poplave prošle godine  potopile su brojna vozila, a nastalim štetama treba dodati brojne otkaze instrument tabli.

Ipak, vlasnicima auta više briga zadaju kvarovi u normalnim okolnostima, koji često počinju treperenjem osvetljenja i signalnih lampica, nepomicanjem kazaljki i otkazom LCD ekrana. Nevolja je što se većina servisera, ovlaštenih i ostalih, ne želi upuštati u zahvate oko instrument table, čak i u slučaju pregorevanja jedne ili više signalnih lampica (LED), koje nije teško zameniti. Najčešće preporučuju zamenu kompletne table, koja uključuje programiranje odnosno inicijalizaciju svih pokazivača i instrumenata te usklađivanje koda ključa s instrument tablom i aktiviranje zaštite protiv krađe.

A kod modela starih 7-8 i više godina to može iznositi četvrtinu, ponekad i više od trećine vrednosti automobila pa je zamena neispravne instrument table novom često neisplativa. Preporučuje se popravka, a alternativa je ugradnja polovne instrument table. Pritom je potrebno prilagoditi software, prvenstveno ubacivanje broja šasije, kilometraže i koda elektroničke blokade motora.

Većina servisera ne petlja se sa popravkom, jer im je zamena znatno lakša i isplativija. Uzrok kvara mogu biti procesor, elektromotori, napajanje, LCD-ekran ili kondenzatori. Dobro popravljena i podešena instrument tabla precizna je i pouzdana poput nove.

Na automobilima novije generacije izvan garantnog roka rade se posebne provere, jer su podložna manipulacijama instrument tabli s integrsanim zaštitama protiv krađe. Problemi mogu ukazivati da je auto ukraden.

Kvalitetno popravljena instrument tabla jednako je funkcionalna i pouzdana poput nove. Kad se zamene neispravni delovi i prilagodi software, sve je ‘tip-top’. Problema najviše ima s procesorom, koji je osetljiv na vlagu i visoke temperature. Loše je ako je instrument tabla satima izložena suncu, što se leti ne može potpuno izbeći.

Procesor dobija informacije od elektronskog upravljačkog modula (ECU), koji senzorima prikuplja podatke o najvažnijim parametrima vožnje, prerađuje ih i preko ‘drivera’ omogućava ispravno funkcionisanje instrumenata, pokazivača, ekrana i signalnih lampica. Visoke temperature negativno deluju i na kondenzatore, jer se suše, pada im kapacitet i posle otkazuju. Kod starijih se modela kvare (pregorevaju) i elektromotori, najčešće zbog povećanja otpora u ležajevima. Problem može biti i u otkazu napajanja, niskonaponskog (5V), za rad instrumenata i visokonaponskog, koje aktivira instrument tablu. Neispravni LED  se ne popravlja, nego jednostavno menja.

Nakon popravke sledi kalibracija, jer je popravka, odnosno zamena instrument table mnogima prilika da prikriju stvarnu kilometražu automobila, no oni koji rade korektno, od servisera će tražiti da postavi broj pređenih kilometara koji je bio pre kvara. Pritom je potrebno uprogramirati i broj šasije. Ako se menja samo procesor, to u pravilu nije potrebno. Nakon njegovog odlemljivanja i vađenja uređajem za elektronsku dijagnostiku učita se software iz starog i uprogramira u novi procesor. Nakon toga potrebno ga je precizno postaviti i zalemiti.

Hirurška preciznost potrebna je prilikom odlemljivanja starog, postavljanja i zalemljivanja novog procesora na elektroniski panelZaliha polovnih tabli nabavljenih na otpadima sa slupanih auta dobra je baza za popravake, jer su ispravni delovi višestruko jeftiniji od novih. Programator služi za podešavanje kodova ključa, kilometraže, broja šasije i nultog položaja elektromotorića kazaljki, precizno za svaki tip auta. Elektronički kod kontaktnog ključa u pravilu ostaje nakon izmene procesora, ali ako ga elektronika ne prepoznaje, ključ treba inicijalizirovati.

čestih kvarova instrument table

TABLA ‘MRTVA’

Slučaj kad ništa ne radi, ni rasveta, ni kazaljke, ni ekran ni lampica uključenosti kontakta

 PALI SE I GASI

Treperenje i pulsiranje svega na tabli, simultano ili pojedinačno, češće kod hladnog motora

 KAZALJKA NE RADI

Najčešće se radi o pojedinačnom otkazu kazaljki, kazaljki temperature, goriva i okretomjera

 RASVETA NE RADI

Može otkazati delimično ili potpuno, a često dolazi do pregorevanja pojedinih signalnih lampica

 LCD EKRAN

Ne radi ili radi delimično, retko se stanje može popraviti

Preuzeto sa: www.autostart.co.rs


15 Comments

Ostavite odgovor