Održavanje i provera sigurnosti automobila

Održavanje automobila

Održavanje automobila

Prema priloženom podsetniku možete da utvrdite celokupno stanje vašeg automobila. Proverite svaku navedenu stavku i pribeležite da li je određeni deo ispravan ili mu je potrebno servisiranje. U suštini treba da proverite sve što izgleda olabavljeno, istrošeno, naprslo, odnosno ako propušta tečnost ili ne radi. Svaka od ovih stavki ukratko je razjašnjena.

Luft na volanu automobila 
Kada se volan pomera napred-nazad, luft bi trebalo da bude manji od 10 mm. Veći luft ukazuje na istrošene krajeve spone ili suviše veliki zazor u upravljačkom mehanizmu.

Pedala kočnice  
Pedala kočnice treba da bude čvrsta, a radni hod nekoliko centimetara. Ako je hod pedala suviše velik to može da ukaže na izlizane obloge kočnice ili nedovoljnu količinu ulja u sistemu za kočenje. Labava pedala može da znači nezaptivenost u cilindrima ili prisustvo vazduha u sistemu za kočenje.

Ručna kočnica 
Ručna kočnica blokira zadnje točkove i treba da održava automobil na malom nagibu ili da onemogući polazak vozila kada je menjač u prvom stepenu prenosa. Kada je kočnica otpuštena, zadnji točkovi treba slobodno da se okreću.

Sirena (zvučni signal) 
Sirena kao bezbednosno sredstvo treba je česta proveravati.

Brisači vetrobranskih stakala  
Brisači treba da rade pri svakoj brzini i treba da čiste stakla ne ostavljajući tragove. Zamenite metlice na brisačima ako su istrulile, popucale ili iskrzane.

Uređaj za pranje vetrobrana (prskalice za stakla) 
Kada se uključi prskalica treba da ispušta mlaz vode na obe strane vetrobrana.

Ogledala u automobilu (retrovizori) 
Unutrašnja i spoljašnja ogledala trebalo bi da budu čista i da se slobodno pomeraju. Proverite da li su držači čvrsti.

Grejač prednjeg i zadnjeg stakla 
Kada se uključi grejač prednjeg stakla, topli vazduh treba da duva u vetrobran. Ako je uključen električni odmagljivač zadnjeg stakla, tada zadnje staklo treba da bude toplo.

Rezervni točak i dizalica 
Rezervni točak i kompletna dizalica trebalo bi da se drže u prtljažniku. Proverite stanje rezervnog točka i pritisak u njemu. (Napomena: ako vaš rezervni točak nije napumpan, proverite da li imate pumpu). Proverite da li imate sve delove za dizalicu i da li je ispravna. U prtljažniku treba da držite i krstasti nasadni ključ za montiranje točkova.

Nivo tečnosti u motoru 
Nivo tečnosti trebalo bi da se održavaju između oznaka max i min. Nivo motornog ulja treba proveriti tek pošto se motor isključi i sačeka nekoliko minuta da se ulje ponovo vrati u karter motora. Tečnost u automatskom menjaču treba proveriti dok je motor vruć i na praznom hodu. Nivo tečnosti za hlađenje treba proveriti kada je motor isključen i hladan.

Prečistač za vazduh 
Prečistač za vazduh ne bi trebalo da ometa strujanje vazduha. Zapušen ili oštećen prečistač treba odmah zameniti.

Klinasti remeni 
Proverite pogonske remene da se nisu olabavili, iskrzali ili pokidali. Pogonski remeni treba da budu dovoljno pritegnuti da se izbegne proklizavanje, ali ne suviše, da izazovu nepredviđeno naprezanje ležajeva korisnika.

Cevovodi hladnjaka 
Proverite cevovode da li su naprsli ili očvrsli usled duge upotrebe tako što ćete ih stisnuti prstima. Creva pod dodirom ruke treba meka i savitljiva a ne tvrda i kruta. Takođe proverite cevne priključke i obujmice da nisu olabavljene ili da ne propuštaju tečnost za hlađenje.

Cevovodi za grejač 
Važi isto što i za cevovode za hladnjak. Takođe proverite da creva ne dodiruju ostale predmete ili cevovode kroz koje protiču drugi fluidi. Oštećena creva treba zameniti.

Ventil i cevi za regulaciju benzinskih i uljnih isparenja u motoru 
Proverite ventil za regulaciju benzinskih i uljnih isparenja u sistemu za napajanje motora i cevi tako što ćete izvaditi ventil iz kućišta i staviti palac na to mesto dok motor radi. Trebalo bi da osetite jak vakum. Ventil bi trebalo takođe i da zveči kada se protrese (prethodno isključite motor).

Vakumski cevovodi 
Vakumska creva treba da budu zategnuta, nezamršena, bez pukotina ili pregorelih mesta. Položaj creva može da se proveri prema oznakama ispod poklopca motora.

Poklopac razvodnika paljenja 
Poklopac ne sme da ima pukotine ili druge znake varničenja ili habanja. Sa unutrašnje strane treba da bude čist i suv, a priključna mesta treba da su u dobrom stanju.

Priključci (kablovi) za svećice 
Priključci treba da budu čvrsto namešteni u poklopcu razvodnika paljenja, a njihove kapice moraju da budu čvrsto priljubljene oko svećica. Na kablovima ne sme da bude vidljivih oštećenja, oguljenih ili pregorelih mesta. Varničenja se najlakše uočavaju posmatranjem kablova svećica dok motor radi po mraku.

Priključci (polova) akumulatora 
Priključci i kablovi treba da budu zategnuti i bez korozije.

Prednja svetla 
Proverite duga i kratka svetla. Pravac svetlosnog snopa može se proveriti tako što ćete automobil parkirati na oko 10 metara od nekog zida ili vrata garaže i posmatrati pravac pružanja svetlosnog snopa. Oba svetlosna snopa treba da budu na istoj visini.

Zadnja svetla 
Proverite da li sva zadnja svetla rade kada su upaljena.

Stop svetla 
Stop svetla treba da se upale kada se pritisne pedala kočnice.

Pokazivači pravca (migavci) 
Proverite leve i desne, prednje i zadnje kada je kontakt ključ uključen.

Svetlo registarske tablice 
Treba da se upali kad i prednja svetla što se često previdi.

Svetla za vožnju unazad 
Treba da se upale kada se ručica menjača stavi u položaj za kretanje unazad (rikverc).

Pritisak u pneumaticima (gumama) 
Proverite pritisak u gumama kada su hladne. Pritisak treba da bude isti u prednjim gumama i isti i u zadnjim gumama.

Stanje pneumatika na automobilu 
Pogledajte gazišta i proverite da li su negde neravnomerno istrošena ili iskrzana što može da znači pogrešno centriranje ili oštećenje delova sistema vešanja. Proverite bočne zidove da nemaju izbočine, naprsline ili druga oštećenja.

Curenje tečnosti iz automobila 
Proverite ispod automobila da neka tečnost slučajno ne curi. Vlažna mesta ispod zadnjeg dela vozila mogu da znače da curi benzin iz rezervoara za gorivo ili cevi za dovod goriva. Tamno mrke ili crne mrlje blizu zadnjeg dela vozila mogu da znače da ulje za diferencijal curi iz zadnje osovine na vozilima sa zadnjim pogonom. Žute, mrke ili crne masne mrlje ispod prednjeg dela vozila znače da curi ulje iz motora ili da eventualno curi ulje iz menjačke kutije kod vozila sa prednjim pogonom. Crne masne mrlje ispod srednjeg dela vozila sa zadnjim pogonom mogu biti od ulja iz automatskog menjača, a ispod prednjeg dela vozila sa prednjim pogonom znači da curi iz menjačke kutije. Zelene, plave ili bezbojne vlažne mrlje mogu da potiču od tečnosti za hlađenje koja curi iz hladnjaka, cevnog priključka, pumpe za vodu ili čepa na bloku motora.

Amortizeri/vešanje 
Stanje amortizera/vešanja može se proveriti njihanjem. Zaljuljajte svaki ugao vozila nekoliko puta, a zatim ga pustite. Ispravan amortizer/vešanje bi trebalo da zaustavi njihanje posle jednog ili dva odskoka. Propuštanje ulja prilikom njihanja amortizera znači da je zamenjeni deo ispravan; neznatno curenje je normalno za neke sisteme vešanja. Treba proveriti oslonce da nisu pohabani.

Krajevi spona 
Spone ne bi trebalo da budu primetno labave. Ako prilikom pomeranja upravljača ili pneumatika zglob počne da se klima, sponu treba zameniti. Kod upravljačkog mehanizma sa zupčastom letvom, unutrašnje spone zaštićene su gumenom oblogom. Obloge se moraju zameniti ako su napukle ili pocepane da bi se zaštitio upravljački prenosnik od prljavštine i vlage. Možete proveriti da li su naglavci unutrašnjih spona olabavljeni tako što ćete pritisnuti obloge dok neko drugi pomera upravljač ili pneumatik. Kao što smo rekli ne sme da se oseti da su olabavljeni. Napomena: ako osetite tečnost u oblogama, to znači da servo upravljački sistem propušta i da upravljački prenosnik treba uskoro zameniti.

Kuglasti zglobovi 
Proverite olabavljenost tako što ćete prednje točkove podići od zemlje i rasteretiti kuglaste zglobove. Veliki odvijač ili šipka mogu se koristiti za proveru vertikalnog zazora. Neki kuglasti zglobovi imaju pokazivač habanja koji je deo mazalice. lzlizan rub pokazuje da je i zglob izlizan.

Delovi komande upravljača 
Proverite da li se nešto olabavilo tako što ćete pomerati upravljač napred-nazad.

Kočioni cevovod 
Gumena creva kočnica ne smeju da propuštaju i moraju da budu u dobrom stanju. Zamenite creva za koja utvrdite da propuštaju ili da su naprsla ili oštećena. Isto tako treba zameniti čelične cevi kočnica koje propuštaju ili su oštećene.

lzduvni sistem/prigušivač 
Izduvni sistem mora da bude čvrst i ne sme da ispusta izduvne gasove. Proverite da nema zarđalih delova cevi, labavih nosača ili naprslina.

Kablovi (sajla) ručne kočnice 
Kablovi ne smeju da budu iskrzani niti da dodiruju oštre predmete na donjem delu vozila.

Homokinetlički ili kardanski zglobovi  
Obloge homokinetičkih zglobova moraju biti ispravne i čvrste da bi štitile zglob. Ako se čuje škljocanje tokom okretanja znači da homokinetički zglob nije ispravan. Kardanski zglobovi na vozilima sa zadnjim pogonom ne smeju da se primetno slobodno pomeraju. Zvečanje kada ubacujete u brzinu može da označava neispravan kardanski zglob.

Podmazivanje diferencijala  
Ulje u diferencijalu treba uvek da bude naliveno do ivice otvora. Za podmazivanje koristite samo preporučeno ulje. Za većinu vozila sa zadnjim pogonom, to bi trebalo da bude ulje SAE 90. Za vozila opremljena diferencijalom sa uređajem za blokiranje, potrebno je ulje sa specijalnim aditivima. Kod nekih vozila sa prednjim pogonom diferencijal se podmazuje istim uljem kao i menjač.

Peuzeto sa: www.motorna-vozila.com


Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *