Filter čestica čađi DPF (Diesel particulate filter) – 2. deo

Filter čestica čađi DPF (Diesel particulate filter)

Filter čestica čađi DPF (Diesel particulate filter)

Najčešći uzroci začepljenja DPF -a

Glavni uzrok začepljenja filtera čestica čađi (DPF-a) su česte kratke relacije, pri kojima se ne postižu uslovi za regeneraciju, nisu dostignuti. Zbog toga nije preporučljivo DPF-om opremati vozila koja se koriste za gradske relacije.

Kontinuirana vožnja sa upaljenom DPF signalnom lampicom i bez uspešne regeneracije rezultira prekomernim taloženjem čađi u DPF-u, do 95 posto napunjenosti. Tada regeneracija više nije moguća i potrebna je zamena DPF-a.

Često se greška ne odnosi samo na DPF, nego na celokupni izduvni sistem – neispravne senzor temperature, neispravne senzore temperature, dodatne komponente sistema (ako su primenjive), loši spojevi, problemi sa instalacijama.

Pitanje 1:
Signalna lampica grejača treperi. Zašto? Što treba napraviti?

Odgovor 1:
Regeneracija DPF-a nije završena tokom normalne vožnje i DPF je dosegnuo maksimalno zasićenje, koje se još može regenerisati. Granična vrednost zavisi od modela i godine proizvodnje, ali raspon je 105 do 125 posto. Mogući uzroci su česte kratke relacije – veliko taloženje čađi, a regeneracija DPF-a se ne odvija, jer potrebni uslovi nisu ispunjeni. Česte prekinute regeneracije, npr. kada se motor ugasi tokom regeneracije. Vredi za vozače kratkih relacija, koji su ispunili uslove potrebne za aktiviranje regeneracije. Ako u uslovima brže vožnje na otvorenom putu lampica ne prestane treperiti, potreban je odlazak u servis.

Pitanje 2:
Pod kojim se uslovima prekida proces regeneracije?

Odgovor 2:
Proces regeneracije se prekida nakon što se uspešno završi, ili:
a)     nakon maksimalnog vremena regeneracije (20-25 min)
b)     ako se motor ugasi ili vozi manjom snagom
c)     ako motor radi u praznom hodu duže vreme (5-10 min)
d)     ako senzor temperature izduvnih gasova detektuje 1000°C
e)     ako se tokom regeneracije pojavi greška vezana za neku od komponenata relevantnih za sagorevanje (sistem usisa/ubrizgavanja)
Ako se regeneracija prekine nakon što je počela, ali pre nego dostigne 50%, signalna lampica grejača treperi kod idućeg paljenja motora (hladnog i toplog) i regeneracija se nastavlja nakon što se ispune uslovi.

Pitanje 3:
Koliko dugo traje potpuna regeneracija?
a)     u najboljem slučaju
b)     u najgorem slučaju

Odgovor 3:
a)     Tokom konstantnih uslova, npr. temperatura izduvnih gasova potrebnih za regeneraciju je uvek iznad potrebne vrednosti, tokom vožnji autoputem/otvorenim putem, prosečno vreme regeneracije je 10 minuta.
b)     Vožnja nizbrdo, česta vožnja sa malim opterećenjem (vožnja gradom, prazan hod), omogućuju pad temperature izduvnih gasova. Ako se ispune uslovi za aktiviranje regeneracije, aktivna regeneracija može trajati i do 25 minuta (zavisno o tipu motora). Ako potpuna regeneracija nije moguća tokom ovog perioda, biti će prekinuta.

Pitanje 4:
Kako regeneracija utiče na vek ulja?

Odgovor 4:
Tokom svake regeneracije ili pokušaja regeneracije, određena količina goriva ubrizgava se u motor, što skraćuje vek ulja. Ako se INSP natpis pojavi na instrument tabli, ulje u motoru je istrošeno i mora biti promenjeno. Ako se ovo ne napravi, moguća su oštećenja motora.

Preuzeto sa: autoportal.hr


Ostavite odgovor