Fiat Bravo 2007.-2014. – Najčešći kvarovi

Fiat Bravo

Fiat Bravo

Koji su najčešći kvarovi Fiat Bravo i kako ih rešiti?

Fiat Bravo – SVI MODELI 
PROBLEM – Tvrda papučica kočnice.
UZROK – Loša izrada sklopa papučice kočnice.
POPRAVAK – Stavite modifikovane papučice kočnice i regulator papučice kočnice.

Fiat Bravo – SVI MODELI SA ESP SISTEMOM 
PROBLEM – Nepravilan rad funkcije za kretanje uzbrdo. Vozilo vuče levo ili desno kad se pritisnu kočnice.
UZROK – Greška softvera kontrolnog modula ABS/ESP.
POPRAVAK – Stavite novi kontrolni modul ABS/ESP.

Fiat Bravo – SVI MODELI  
PROBLEM – Zvuk grebanja pri okretanju upravljača.
UZROK – Konektor električnih instalacija neispravno postavljen na upravljač.
POPRAVAK – Isključite paljenje i odspojite akumulator. Pričekajte 10 minuta. Skinite modul vazdušnog jastuka na vozačevoj strani. Proverite je li konektor električnih instalacija ispravno postavljen na upravljač. Proverite ima li plastičnih strugotina oko konektora električnih instalacija. Proverite spoj električnih instalacija, osigurajte odgovarajući slobodan hod. Stavite modul vazdušnog jastuka na vozačevoj strani. Spojite akumulator.

Fiat Bravo – SVI MODELI SA KLIMA UREĐAJEM 
PROBLEM – Klima-uređaj (AC) nije efikasan. Neispravan kompresor klima-uređaja.
UZROK – Greška u proizvodnji kondenzatora klima-uređaja.
POPRAVAK – Pregledajte je li na kondenzatoru klima-uređaja ispravno postavljena ploča separatora.
Ako je ploča separatora neispravno postavljena, zamenite kondenzator klima-uređaja.

Fiat Bravo – SVI MODELI SA BENZINSKIM MOTORIMA 
PROBLEM – Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svetli.
UZROK – Greška senzora detonacija (KS).
POPRAVAK – Proverite konektor električnih instalacija i senzor detonacija (KS). Zamijenite delove, ako je potrebno.

Fiat Bravo – SVI MODELI SA MOTOROM 1.4 16V I RUČNIM MENJAČEM 
PROBLEM – Teško ubacivanje u  5. brzinu.
UZROK – Sajle selektora brzina su neispravno podešene.
POPRAVAK – Proverite i podesite sajle selektora brzina.

Fiat Bravo – SVI MODELI SA FILTEROM ČESTICA ČAĐI (DPF) OD 2006. 
PROBLEM – Kontrolna lampica pritiska ulja motora blinka.
UZROK – Sistem za kontrolu rada motora upali će kontrolnu lampicu za pritisak ulja motora u trenutku kad je potrebno zameniti ulje i filtar, koji su postali kontaminirani regeneracijom DPF-a.
POPRAVAK – Maksimalna pređena udaljenost između zamena ulja zavisi od mnogim uslova uključujući: Pređenu udaljenost od zadnje promjene ulja i filtra, broj regeneracija DPF-a, prosečna temperatura ulja motora, broj startovanja motora, broj hladnih startovanja motora. Kontrolna lampica za pritisak ulja motora može se resetovati samo korišćenjem odgovarajuće dijagnostičke opreme.

Fiat Bravo – SVI MODELI SA DIZEL MOTORIMA 
PROBLEM – Pohranjeni kod greške: P2264.
UZROK- Slaba veza električnih instalacija ili je uopšte nema na davaču separatora goriva/vode. Neispravan davač separatora goriva/vode.
POPRAVAK – Proverite ima li na priključku 3 napajanje. Proverite električnu instalaciju davača separatora goriva/vode. Proverite ispravnost kontakata na priključku davača separatora goriva/vode. Zamenite davač separatora goriva/vode.

Fiat Bravo – SVI MODELI SA DIZELIMA 1.9 I 2.4 
PROBLEM – Trzanje motora. Oklevanje pri ubrzanju na 1800  -2000 o/min.
UZROK – Ventil povratka izduvnih gasova  (EGR) ne radi ispravno.
POPRAVAK – Proverite rad termostata. Proverite da li je ispravan nivo ulja. Proverite je li gorivo kontaminirano. Proverite filtar  goriva. Proverite ima li propuštanja u usisnom sistemu. Proverite davač protoka mase vazduha (MAF). Proverite ima li ulja u usisnom sistemu. Proverite ima li propuštanja na brizgaljkama goriva. Proverite je li ispravan tip brizgaljki goriva. Proverite radi li sistem EGR-a ispravno. Skinite EGR ventil i stavite ploču ograničavača.

Fiat Bravo – SVI MODELI SA DIZELOM 1.9 
PROBLEM – Metalni zvuk iz pomoćnog pogonskog kaiša otprilike 2 minute nakon hladnog starta.
UZROK – Zatezač pomoćnog pogonskog kaiša.
POPRAVAK – Zamenite zatezač pomoćnog pogonskog kaiša.

Preuzeto sa: autoportal.hr


Ostavite odgovor