Audi A4 B7 – Najčešći problemi i kvarovi

Audi A4

Koji su najčešći kvarovi Audi A4 i kako ih rešiti?

Audi A4 – SVI MODELI 
PROBLEM – Zvuk struganja iz prednjih i/ili zadnjih kočnica, sa pritisnutom ili otpuštenom papučicom.
UZROK – Kamen/krhotine između zadnjih pločica i diska kočnica, na prednjim i zadnjim pločicama.
POPRAVAK – Skinite prednje točkove i prednje diskove kočnica te uklonite strana tela i/ili krhotine. Postupak ponovite pozadi.

Audi A4 – SVI MODELI  
PROBLEM – Buka iz servo upravljača.
UZROK – Tečnost servo upravljača ispod oznake MAX na mernoj šipci u hladnim uslovima. Vazduh u tečnosti servo upravljača.
POPRAVAK – Dopunite tečnost servo upravljača do oznake MAX, a ako je motor zagrijan 10 mm iznad oznake MAX.

Audi A4 – SVI MODELI 
PROBLEM – Greška pri startovanju. Baterija ispražnjena. Ventilatori nastavljaju raditi nakon maksimalnog vremena gašenja od 12 minuta.
UZROK – Ulazak vode u kontrolni relej motora. Oštećena žica do priključka 87 u kutiji sa osiguračima u prostoru motora.
POPRAVAK – Proverite je li oštećena žica u kutiji sa osiguračima/pločici releja u prostoru motora te po potrebi popravite instalaciju. Testirajte kontrolni relej motora, zamenite ako je neispravan.

Audi A4 – SVI MODELI 
PROBLEM – Greška sistema za pranje stakla i prednjih svetala.
UZROK – Osigurač br. 37 (25A) pregoreo.
POPRAVAK – Skinite osigurač br. 37 i zamenite osiguračem 30A. Popravite specifikaciju u poklopcu kutije sa osiguračima i uputstvima.

Audi A4 – SVI MODELI 
PROBLEM – Ne radi centralno svetlo kočnica. Greška sistema za pranje/brisanje zadnjeg stakla.
UZROK – Električne instalacije oštećene kod šarki zadnjih vrata/prtljažnika.
POPRAVAK – Popraviti/zameniti delove električne instalacije.

Audi A4 – SVI MODELI 
PROBLEM – Zvuk škripanja iz prednjeg vešanja.
UZROK – Isušeni zglobovi donjih ramena prednjeg vešanja.
POPRAVAK – Ugradite nova donja prednja ramena.

Audi A4 – SVI MODELI 
PROBLEM – Cviljenje iz zadnjih kočnica pri laganom kočenju.
UZROK – Trenje između obloge kočnica i diska kočnica.
POPRAVAK – Ugradite modifikovane obloge zadnjih kočnica.

Audi A4 – SVI MODELI 
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL). Gubitak snage motora pri većem broju obrtaja.
UZROK – Vakuumske cevi kontrole motora oštećene ili napukle.
POPRAVAK – Proverite ima li oštećenja na vakuumskim cevima i zamenite ako je potrebno.

Audi A4 – SVI MODELI 
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL).
UZROK – Greška softvera računara motora (ECM).
POPRAVAK – Testirajte komponente, elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ako nije nađena greška: Ponovno programirajte računar motora (ECM) sa nadograđenim softverom.

Audi A4 – SVI MODELI 
PROBLEM – Slabe performanse ili greška sistema klima-uređaja. Motor ne pali. Greška jednog ili više električnih sistema. Motor ventilatora rashladnog sredstva motora ne radi.
UZROK – Otvoreni krug/preveliki otpor električnih instalacija zbog ulaska vode.
POPRAVAK – Testirajte komponente elektronike i mehanike (prema potrebi), kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ako greška nije pronađena: proverite priključak električnih instalacija motora. Pronađite oštećenu žicu i popravite pomoću seta za popravak električnih instalacija.

Audi A4 – MODELI SA KODOM VIN 8E4A140001 
PROBLEM – Zvuk mehurića sa zadnjeg prigušivača pri ubrzavanju.
UZROK – Nakupljena kondenzacija u zadnjem prigušivaču.
POPRAVAK – Ugradite modifikovani zadnji prigušivač.

Audi A4 – MODELI SA KODOM VIN 8E4A20896 
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL), greška pri startovajnu, zatajenje motora, baterija ispražnjena.
UZROK – Neispravan kontrolni relej motora (dio br. 443 951 253 AA).
POPRAVAK – Ako je u računaru motora (ECM) greška, zamenite kontrolni relej motora.

Audi A4 – MODELI 2001-04 
PROBLEM – Greška sistema za pranje prednjih svetala.
UZROK – Nedovoljno dopušteno opterećenje osigurača. Pumpa za pranje prednjih svetala neispravna.
POPRAVAK – Zamenite osigurač F37 (20A/25A) u kutiji sa osiguračima/pločici releja 1 osiguračem od 30A. Zamenite oznaku opterećenja osigurača ispod poklopca kutije sa osiguračima ispravljenim opterećenjem osigurača. Zamenite pumpu za pranje prednjih svetala te ugradite zaštitni poklopac.

Audi A4 – MODELI SA KODOM VIN 8H4K000446 
PROBLEM – Motor ventilatora rashladnog sredstva motora ne radi. Motor se pregreva.
UZROK – Neispravan kontrolni modul motora ventilatora rashladnog sredstva motora.
POPRAVAK – Zamenite kontrolni modul ventilatora rashladnog sredstva motora.

Audi A4 – MODELI SA BENZINSKIM MOTOROM 
PROBLEM – Neispravan rad na praznom hodu i pad snage motora.
UZROK – Greška bobine na jednom cilindru.
POPRAVAK – Testirajte bobinu pomoću osciloskopa kako biste potvrdili grešku. Ugradite bobinu nove serije.

Audi A4 – MODELI OD: 2005. – 2007. 
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL). Motor loše vuče.
UZROK – Greška softvera računara motora (ECM).
POPRAVAK – Programirajte računar motora (ECM) sa nadograđenim softverom.

Audi A4 – MODELI OD: 2005. – 2007. 
PROBLEM – Motor ne pali ili upali pa se ugasi. Imobilizator uključen.
UZROK – Instalacija  imobilizatora oštećena od stuba upravljača.
POPRAVAK – Skinite zaštitu stuba upravljača. Pregledajte oštećenja na instalaciji imobilizatora, popravite prema potrebi. Pričvrstite instalaciju kako ne bi došlo do novih oštećenja.

Audi A4 – MODELI OD: 2005. – 2007.
PROBLEM – Upaljena kontrolna lampica vazdušnih jastuka.
UZROK – Mazivo ili prljavština u priključku vazdušnog jastuka SRS ispod prednjeg sedišta.
POPRAVAK – Očistite kontakte priključka. Obrišite memoriju grešaka.

Audi A4 – MODELI SA AUTOMATSKIM MENJAČEM 
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL). Indikator položaja brzine menjača blinka.
UZROK – Greška softvera u kontrolnom modulu menjača (TCM).
POPRAVAK – Testirajte komponente elektronike i mehanike (prema potrebi), kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ako nije nađena greška: Ponovno programirajte kontrolni modul menjača (TCM) sa nadograđenim softverom.

Audi A4 – MODELI 2005. – 2006. 
PROBLEM – Rashladno sredstvo curi iz cevi koja spaja blok na glavi cilindra.
UZROK – Neispravan O-prsten na spoju cevi.
POPRAVAK – Postavite modifikovani O-prsten na cev koja spaja blok. Zategnite vijke cevi na moment 10 Nm.

Audi A4 – MODELI IZ 2007. 
PROBLEM – Iznenadno gašenje motora i nemogućnost paljenja.
UZROK – Smetnje signala senzora  položaja bregastog vratila (CMP).
POPRAVAK – Zamenite senzor položaja bregastog vratila (CMP). Pritezni moment: 10 Nm. Proverite je li oštećen O-prsten senzora položaja bregastog vratila (CMP). Zamenite ako je potrebno.

Audi A4 – MODELI IZ 2005. – 2007.
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svetli. Motor slabo vuče.
UZROK – Greška softvera računara motora (ECM).
POPRAVAK – Ponovno programirajte računar motora (ECM) sa nadograđenim softverom.

Audi A4 – MODELI SA KODOM MOTORA BKP 
PROBLEM – Motor ne pali.
UZROK – Ulazak vode u računar motora (ECM) zbog neispravno postavljene zaštitne ploče ispod vetrobranskog stakla.
POPRAVAK – Zamenite računar motora (ECM). Proverite je li zaštitna ploča ispod vetrobranskog stakla ispravno postavljena.

Audi A4 – MODELI 2.0 TDI 
PROBLEM – Motor ne pali.
UZROK – Unutrašnji kratki spoj na jednoj od brizgaljki goriva. Unutrašnje  oštećenje računar motora (ECM).
POPRAVAK – Testirajte komponente, elektronike i mehanike (prema potrebi), kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Testirajte brizgaljke goriva i zamenite ako je potrebno. Proverite računar motora (ECM), popravite/zamijenite prema potrebi.

Audi A4 – MODELI 2.0 TDI 
PROBLEM – Hladan motor teško pali i gasi se. Beli dim izlazi iz auspuha.
UZROK – Greška softvera računara motora (ECM).
POPRAVAK – Testirajte komponente elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: Ponovno programirajte računar motora (ECM) sa nadograđenim softverom.

Audi A4 – MODELI SA KLIMA UREĐAJEM 
PROBLEM – Neispravni prikaz temperature spoljnog vazduha. Temperatura spoljnog vazduha  grejanja/klima-uređaja ne odgovara postavkama.
UZROK – Slaba veza između senzora temperature spoljnog vazduha i priključka sklopa. Električne instalacije konektora senzora temperature spoljnog vazduha nisu ispravno postavljene.
POPRAVAK – Proverite spojeve mehanizma električnih instalacija senzora temperature spoljnog vazduha. Proverite i očistite kontakte multipriključka senzora temperature spoljnog vazduha. Ako nije nađena greška: Zamenite senzor temperature spoljnog vazduha.

Audi A4 – MODELI SA KLIMA UREĐAJEM  
PROBLEM – Miris buđi pri radu ventilatora. Ulazak vode u prednji prostor za noge.
UZROK – Ispusna cev isparivača klima-uređaja blokirana zvučnom izolacijom menjača. Nakupljanje ustajale vode.
POPRAVAK – Ugradite sunđerasti umetak između ispusne cevi isparivača klima-uređaja i zvučne izolacije menjača. Zamenite filtar kabine ako je potrebno. Dezinficirajte sistem klima uređaja odgovarajućim sredstvom.

Audi A4 – BENZINSKI MODELI 3.2  2005. – 2006. 
PROBLEM – Nakon hladnog starta motor radi nemirno. Oklevanje pri ubrzanju kada je motor hladan. Broj obrtaja praznog hoda naglo pada i raste pri brzini za vožnju unazad.
UZROK – Greška softvera računara motora (ECM).
POPRAVAK – Testirajte komponente, elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ako nije nađena greška: Ponovno programirajte računar motora (ECM) sa nadograđenim softverom.

Audi A4 – SVI BENZINSKI MODELI 
PROBLEM – Neobična buka iz prostora pumpe rashladnog sredstva motora na praznom hodu.
UZROK – Vazduh u sistemu hlađenja.
POPRAVAK – Odzračite sistem za hlađenje nekoliko puta. Upalite motor.  Ako je buka još uvek prisutna: Zamenite pumpu rashladnog sredstva.

 

Preuzeto sa: autoportal.hr


One Comment

Ostavite odgovor