Opel Astra H 2004. 2009. – Najčešći problemi i kvarovi

Opel Astra H

Opel Astra H

Koji su najčešći problemi i kvarovi Opel Astra H i kako ih rešiti?

Opel Astra H – SVI MODELI 
PROBLEM – Kontrolna lampica ABS svetli.
UZROK – Ulazi voda u priključak senzora broja obrtaja  ABS zadnjih točkova.
POPRAVAK – Proverite ima li korozije na priključku senzora broja obrtaja  ABS zadnjih točkova. Zamenite ako je potrebno. Napunite silikonskim mazivom novi priključak senzora broja obrtaja  ABS zadnjih točkova.

Opel Astra H – SVI MODELI SA ESP-OM 
PROBLEM – Nije moguće izvršiti kalibraciju senzora ugla upravljača koristeći odgovarajuću dijagnostičku opremu.
UZROK – Senzor ugla upravljača nije poravnat.
POPRAVAK – Odspojite akumulator. Pričekajte 5 minuta. Skinite upravljač. Podesite senzor ugla upravljača u centralni položaj. Stavite upravljač. Ponovno spojite akumulator. Izvršite kalibraciju senzora ugla upravljača koristeći odgovarajuću dijagnostičku opremu.

Opel Astra H – SVI MODELI SA KOMPRESOROM KLIMA-UREĐAJA KOJIM UPRAVLJA RAČUNAR MOTORA (ECM) 
PROBLEM – Bučan kompresor klima-uređaja između 1500-2000 o/min.
UZROK – Greška softvera računara motora (ECM).
POPRAVAK – Instalirajte nadograđeni softver, verzija S/W 13.601, dostupan sa TIS CD 56.

Opel Astra H – SVI MODELI SA KLIMA-UREĐAJEM (AC) 
PROBLEM – Nepravilna buka iz prostora motora pri ubrzanju između 2000-3000 o/min pri normalnoj radnoj temperaturi.
UZROK – Cev klima-uređaja u kontaktu sa delom karoserije.
POPRAVAK – Pregledajte ima li na cevi klima-uređaja znakova kontakta sa delom karoserije. Stavite samoljepljivu traku na cev klima-uređaja gde je došlo do kontakta.

Opel Astra H – SVI MODELI 
PROBLEM – Čudan zvuk  iz prednjeg vešanja pri vožnji preko ‘ležećih policajaca’ pri manjoj brzini kad je temperatura spoljnog vazduha visoka.
UZROK – Neispravni nosači prednjeg donjeg ramena vešanja napred.
POPRAVAK – Skinite donja ramena prednjeg vešanja. Zamenite ležajeve donjeg ramena prednjeg vešanja. Koristite specijalan alat. Postavite donja ramena prednjeg vešanja. Proverite poravnanje prednjih točkova i prema potrebi podesite.

Opel Astra H – SVI MODELI SA KODOM MENJAČA M32, 2005/2006 
PROBLEM – Zujanje ili lupanje iz ručice menjača u 3. brzini.
UZROK – Sajle ručice menjača odašilju zvuk u unutrašnjost vozila.
POPRAVAK – Stavite modifikovane sajle ručice menjača.

Opel Astra H – SVI MODELI 
PROBLEM – Zvuk grebanja pri okretanju upravljača.
UZROK – Upravljač se tare o senzor ugla upravljača.
POPRAVAK – Skinite upravljač. Stavite traku na donju stranu upravljača. Postavite upravljač tako da senzor ugla upravljača bude u centralnom položaju.

Opel Astra H – SVI MODELI SA AUTOMATSKIM MENJAČEM SA RUČNIM PREBACIVANJEM (ASM) 
PROBLEM – Ne startuje. Na displeju se pokazuje ‘N’.
UZROK – Neispravno podešavanje prekidača položaja papučice kočnice (BPP).
POPRAVAK – Proverite radi li prekidač BPP ispravno, podesite ako je potrebno.

Opel Astra H – SVI MODELI 
PROBLEM – Merači instrument table variraju. Kontrolne lampice instrument table svetle nasumično.
UZROK – Ulazak vode u spoj multipriključka sklopa električnih instalacija na pregradnom zidu .
POPRAVAK – Odspojite akumulator pre popravke na sklopu električnih instalacija. Pregledajte priključke sklopa. Zamenite spojeve multipriključka ako je potrebno. Očistite priključke električnim sprejom. Spojite i odspojite priključak 3 ili 4 puta. Stavite tanki sloj maziva na priključke sklopa električnih instalacija. Ponovno spojite multipriključak sklopa.

Opel Astra H – SVI MODELI SA ESP-OM 
PROBLEM – Nije moguće kalibrirati senzor ugla upravljača koristeći odgovarajuću dijagnostičku opremu.
UZROK – Senzor ugla upravljača nije poravnat.
POPRAVAK – Odspojite akumulator. Pričekajte 5 minuta. Skinite upravljač. Podesite senzor ugla upravljača u centralni položaj. Stavite upravljač. Ponovno spojite akumulator. Kalibrirajte senzor ugla upravljača koristeći odgovarajuću dijagnostičku opremu.

Opel Astra H 2004. – SVI MODELI 
PROBLEM – Oštećenje na cevi ekspanzione posude rashladnog sredstva. Moguće propuštanje rashladnog sredstva iz cevi ekspanzijske posude.
UZROK – Zakačka usisne cevi vazduha tare se o cev ekspanzione posude rashladnog sredstva.
POPRAVAK – Namestite zakačku usisne cevi vazduha  30° u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu. Pritegnite zakačku na 3,5 Nm. Stavite novu cev ekspanzione posude rashladnog sredstva ako je potrebno.

Opel Astra H 2005. – SVI MODELI
PROBLEM – Ručke zadnjih suvozačevih vrata blokirana u otvorenom položaju.
UZROK – Premale vođice ručki zadnjih suvozačevih vrata.
POPRAVAK – Pomoću turpije obradite gornji i donji rub vođice ručke zadnjih suvozačevih vrata.

Opel Astra H – SVI MODELI SA RUČNIM MENJAČEM 
PROBLEM – Teško uključivanje stepena prenosa.
UZROK – Centralna ploča spojke blokirana na ulaznom vratilu prenosa.
POPRAVAK – Skinite menjač. Očistite i podmažite žljebove ulaznog vratila prenosa. Ponovno stavite menjač.

Opel Astra H – SVI MODELI SA KODOM MENJAČA M32, 2005/2006 
PROBLEM – Zujanje ili lupkanje iz ručice menjača u 3. brzini.
UZROK – Sajle ručice menjača odašilju zvuk u unutrašnjost vozila.
POPRAVAK – Stavite modifikovane sajle selektora brzina.

Opel Astra H – SVI MODELI SA DIZEL MOTORIMA 
PROBLEM – Zvuk lupanja metala iz prednje desne strane vozila u vožnji pri 2000 – 2500 o/min.
UZROK – Hod između desnog i srednjeg pogonskog vratila.
POPRAVAK – Stavite mazivo na kontaktne površine desnog i srednjeg pogonskog vratila.

Opel Astra H – SVI MODELI SA RUČNIM MENJAČEM I VENTILOM KONTROLE PRITISKA U VODU GORIVA POD VISOKIM PRITISKOM (FRP) 
PROBLEM – Motor se gasi tokom promena brzina. Motor se gasi kad se vozilo zaustavi.
UZROK – Greška softvera računara motora (ECM).
POPRAVAK – Testirajte komponente elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: programirajte ECM sa modifikovanim softverom koristeći odgovarajuću opremu.

Opel Astra H – SVI MODELI SA KODOM MOTORA Z13DTH 
PROBLEM – Motor se okreće, ali ne uspeva startovati.
Kod greške u memoriji grešaka kontrolnog modula ABS-a: U2105.
UZROK – Nizak napon napajanja na računaru motora (ECM). Nizak napon napajanja na komponentama za kontrolu rada motora. Greška softvera računara motora (ECM).
POPRAVAK – Testirajte komponente elektronike i mehanike (prema potrebi), kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: ponovno programirajte računar motora (ECM) sa nadograđenim softverom.

Opel Astra H – SVI MODELI SA DIZEL MOTOROM 1.3/1.9 
PROBLEM – Gorivo curi iz kućišta filtra goriva. Miris dizela u kabini.
UZROK – Poklopac kućišta filtra za gorivo neispravno zategnut.
POPRAVAK – Pritegnite poklopac kućišta filtra za gorivo na 30 Nm. Koristite specijalan alat: EN46784-10 i EN46784-20.

Opel Astra H – SVI MODELI SA FILTEROM ČESTICA ČAĐI (DPF) 
PROBLEM – Gubitak snage. Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svetli.
UZROK – Senzor pritiska filtra čestica čađi (DPF) blokiran zbog čestih kratkih relacija vožnje ili hladnih startova. Greška softvera računara motora (ECM).
POPRAVAK – Testirajte komponente elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ako nisu pronađene greške: ponovno programirajte računar motora (ECM) sa nadograđenim softverom. Provedite postupak regeneracije DPF. Sistem kontrole rada motora aktivira će kontrolnu lampicu grejača kada se treba provesti postupak regeneracije DPF.

Opel Astra H – SVI MODELI SA FILTEROM ČESTICA ČAĐI (DPF) 
PROBLEM – Prekomerni prijenos toplote na pod.
UZROK – Toplotna zaštita izduvne grane nedovoljna tokom regeneracije DPF.
POPRAVAK – Skinite toplotnu zaštitu auspuha. Postavite dodatnu toplotnu zaštitu auspuha. Stavite toplotnu zaštitu auspuha.

Opel Astra H – SVI MODELI SA AUTOMATSKIM MENJAČEM AF13/AF17 
PROBLEM – 2. brzina ili brzina za vožnju unazad ne rade.
UZROK – Čestice u bloku ventila menjača.
POPRAVAK – Testirajte komponente elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ako nisu pronađene greške: zamenite blok ventila menjača.

Opel Astra H – SVI MODELI SA KODOM MOTORA Z16XEP 
PROBLEM – Gubitak snage. Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svetli.
UZROK – Kanali sistema povratka izduvnih gasova (EGR) u usisnoj grani začepljeni su naslagama čađi.
POPRAVAK – Proverite rad aktuatora ventila povratka izduvnih gasova (EGR). Zamenite ako je potrebno. Očistite kanale sistema za povratka izduvnih gasova (EGR).

ASTRA G SA KODOM MOTORA Z17DTL, 2003-2005 I ASTRA H SA KODOM MOTORA Z17DTL/H 
PROBLEM – Nepravilno paljenje motora. Trzanje motora. Motor se gasi i neće se ponovno pokrenuti.
UZROK – Ulazak prljavštine u ventil kontrole protoka goriva.
POPRAVAK – Otvorite poklopac na zaštiti ispod motora. Temeljito očistite ventil kontrole protoka goriva i okolni prostor. Podmažite O-prsten sa čistim uljem motora. Stavite novi ventil kontrole protoka goriva. Probna vožnja. Povećajte broj okretaja motora dok se ograničavač okretaja ne aktivira 3 puta. Proverite ima li propuštanja goriva. Pripazite da ne uđe prljavština u pumpu za gorivo. Temperatura ulja motora mora biti najmanje 80°C.

Opel Astra H – SVI MODELI SA DIZEL MOTOROM 1.7 
PROBLEM – Jaka buka iz pomoćnog pogonskog kaiša.
UZROK – Nepodešenost podupirača nosača alternatora.
POPRAVAK – Postavite modifikovani nosač alternatora.

Opel Astra H – SVI MODELI SA DIZEL MOTOROM 1.7, OD 04/06/09 
PROBLEM – Motor zataji/gasi se kada se vozilo zaustavi.
Loša reakcija na gas. Motor ne može startovati. Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svetli.
UZROK – Neispravan ventil kontrole protoka goriva.
POPRAVAK – Stavite modifikovani ventil za kontrolu protoka goriva (nalazi se na pumpi visokog pritiska).

Opel Astra H – SVI MODELI SA MOTOROM 1.7 CDTi, 2004/2005 
PROBLEM – Motor se gasi iako merač količine goriva pokazuje napunjenost 1/8.
UZROK – Predkomora u rezervoaru goriva senzor pokazivača nivoa goriva u rezervoaru ostao je bez goriva. Predkomora u rezervoaru neće se puniti ako je nivo goriva niska.
POPRAVAK – Stavite modifikovanu predkomoru u rezervoar  goriva.

Opel Astra H – SVI MODELI SA KODOVIMA MOTORA Z19DT/Z19DTH I AUTOMATSKIM MENJAČEM 
PROBLEM – Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svetli.
UZROK – Greška softvera kontrolnog modula menjača (TCM).
POPRAVAK – Testirajte komponente elektronike i mehanike kako biste eliminisali druge moguće uzroke Ako nisu pronađene greške: ponovno programirajte kontrolni modul menjača (TCM) sa nadograđenim softverom.

Opel Astra H – SVI MODELI SA ALTERNATOROM BOSCH, OD 2007. 
PROBLEM – Akumulator ispražnjen. Nepravilan zvuk iz pomoćnog pogonskog kaiša.
UZROK – Greška spojke remenice alternatora.
POPRAVAK – Stavite modifikovanu remenicu alternatora. Koristite specijalan alat: KM-6372.

Opel Astra H – SVI MODELI SA KODOM MOTORA Z22YH 
PROBLEM – Motor teško startuje i slabo radi.
UZROK – Ventil povratka izduvnih gasova (EGR) blokirana u otvorenom/zatvorenom položaju.
POPRAVAK – Ventil EGR blokiran u zatvorenom položaju: Ponovno programirajte ECM sa modifikovanim softverom. Ventil EGR blokiran u otvorenom položaju: Skinite ventil EGR-a i zamenite pločicom za blokadu. Ponovno programirajte ECM sa modifikovanim softverom.

Opel Astra H – SVI MODELI 
PROBLEM – Zvuk razvodnog lanca. Istrošeni razvodni lanac.
UZROK – Greška zatezača razvodnog lanca.
POPRAVAK – Ugradite novi razvodni lanac i zatezač.

Preuzeto sa: autoportal.hr


6 Comments

Ostavite odgovor