Volvo S60 2000. – 2009. – Najčešći problemi i kvarovi

Volvo S60

Volvo S60

Koji su najčešći problemi i kvarovi Volvo S60 i kako ih rešiti?

Volvo S60 – SVI MODELI 
PROBLEM – Buka ili lupkanje ispod vozila u vožnji.
UZROK – Prenos buke sa puta kroz opruge prednjeg vešanja. Nema izolacije između opruge vešanja i nosača.
POPRAVAK – Skinite podupirače prednjeg vešanja. Rastavite nosače vešanja i skinite opruge. Ugradite gornji i donji gumeni prigušivač. Sastavite nosače vešanja i postavite ih.

Volvo S60 2004. – 2007. 
PROBLEM – Buka i vibracije iz prostora motora pri zaokretanju pri nižoj brzini.
UZROK – Odjekivanje iz povratne cevi servo upravljača.
POPRAVAK – Ugradite modifikovanu povratnu cev servo upravljača.

Volvo S60 2004. – 2007.  
PROBLEM – Buka iz zadnjeg vešanja na neravnim površinama ili u vožnji preko ležećih policajaca.
UZROK – Vibracije iz zadnjih amortizera.
POPRAVAK – Ugradite nove amortizere.

Volvo S60 – MODELI SA MEHANIČKIM PREDNJIM SEDIŠTIMA 
PROBLEM – Kliktanje iz okvira prednjeg sedišta u vožnji.
UZROK – Prekomeran hod u spoju za podešavanje visine sedišta.
POPRAVAK – Maknite zakovicu na spoju za podešavanje visine sedišta. Zamenite zakovicu maticom i šrafom.

Volvo S60 – MODELI SA ELEKTRIČNIM PREDNJIM SEDIŠTIMA 
PROBLEM – Prekomeran hod u spoju za podešavanje visine sedišta tokom zaustavljanja/pokretanja.
UZROK – Prekomeran hod u spoju za podešavanje visine sedišta.
POPRAVAK – Ugradite plinski amortizer na spoj za podešavanje visine sedišta.

Volvo S60 – MODELI SA POGONOM 4×4 
PROBLEM – Radijske smetnje na AM talasima.
UZROK – Smetnja signala iz kontrolnog modula pogona na četiri točka.
POPRAVAK – Ugradite dodatni vod mase na kućište kontrolnog modula pogona na četiri točka.

Volvo S60 2005.  
PROBLEM – Radijske smetnje na AM talasima.
UZROK – Smetnja signala iz pumpe za gorivo.
POPRAVAK – Pronađite multipriključak električnih instalacija pumpe za gorivo ispod desne strane zadnjeg sedišta. Skinite 6-pinski multipriključak sa nosača. Odspojite multipriključak pumpe za gorivo. Pronađite i skinite žutu žicu iz položaja 6 u ženskoj polovini multipriključka. Ugradite izolaciju od 150 mm na električne instalacije. Provucite žutu žicu kroz prsten prigušivača 3 puta. Ugradite žutu žicu u položaj 6 sati u ženskoj polovini multipriključka. Izolirajte električne instalacije pomoću trake. Spojite multipriključak pumpe za gorivo.

Volvo S 60 – BENZINSKI MODELI 
PROBLEM – Motor gubi snagu i lupa.
UZROK – Klip elektromagnetskog ventila podešavanja faze ventila (VVT) blokiran zbog zaprljanosti sa metalnim strugotinama.
POPRAVAK – Skinite sklop VVT sa motora. Rastavite i dobro očistite sve komponente. Pobrinite se da su svi odvodi ulja očišćeni. Proverite rad elektromagnetskog ventila tako da ga aktivirate napajanjem. Sastavite i postavite.

Preuzeto sa: autoportal.hr


Ostavite odgovor