Šta uništava katalizator?

Katalizator

Katalizator

Katalitički konvertor vašeg vozila može da propadne ukoliko vaš izduvni sistem ima veći, ili manji pritisak u odnosu na onaj koji fabrika preporučuje. To može da se desi u koliko se ošteti neki od delova sistem, ali i ako neki od neispravnih delova zamenite neodgovarajućim, odnosno onim koji nije homologovan za vaše vozilo.

Da vidimo prvo šta se dešava ukoliko je pritisak u vašem izduvnom sistemu veći od fabrički propisanog. Povećanje pritiska može da se dogodi pre svega ako ugradite komponente sistema, lonc i katalizator koji nisu konstruisani specifično za vaš auto. Takođe, način na koji se komponente ugrađuju može imati veliki uticaj.

Katalizator
Vrlo je bitno da zamenski delovi odgovaraju fabričkim normama.

Verovali ili ne, ako delove sisteme ugrađujete navarivanjem, možete smanjiti propusnost sistema i za nekoliko desetina procenta, tako što ćete smanjiti efektivni prečnik cevi. Takođe, do smanjenja protoka može doći i usled propadanja unutrašnjosti delova izduvnog sistema.

Kada je pritisak izduvnih gasova veći nego što fabrika propisuje, u trenutku kada su istovremeno otvoreni i usisni i izduvni ventili, u komoru za sagorevanje se vraća deo izduvnih gasova koji „prlja” idealnu smešu vazduha i goriva. Time se dobija smeša koja sporije sagoreva. Zato se tokom ekspanzionog takta događa da ne izgori sva smeša u cilindru, i nastavlja da sagoreva u izduvnoj grani.

Ona se tada zagreva do crvenog usijanja, a prvi na udaru su izduvni ventili kojima ne treba previše da se bukvalno istope. Tada, naravno, gube sposobnost dihtovanja, tako da se problem sa „curenjem” nesagorele smeše povećava.

Kod nepravilnog rada saće katalizatora može da strada za nekoliko minuta.

Kada smeša koja još uvek sagoreva (na temperaturi od 1800 stepeni Celzijusa) dođe do monolita u katalizatoru, ubrzo dolazi do topljenja jezgra. Keramički monolit se topi na 1400 stepeni, a metalni na 1600 stepeni Celzijusa. U tom trenutku najčešće počinje brza degradacija sistema koja može vrlo brzo da uništi ostatak motora!

Ni situacija kada je pritisak u izduvu manji od propisanog, a to se događa kada ugradite nehomologovane elemente, kada imate rupu u sistemu, ili ako izbacite neke od elemenata da bi dobili „sportski” zvuk, ili katalizator nakon što je propao, nije mnogo povoljnija po auto.

U tom slučaju izduvni gasovi izlaze iz komore za sagorevanje brže nego što bi trebalo i za sobom prave efekat vakuuma koji u izduvni sistem izvlači i deo nove smeše vazduha i goriva. Kada ta smeša stigne do katalizatora koji radi na oko 900 stepeni Celzijusa, dolazi do paljenja i temperatura se diže na 1800 stepeni, što prouzrokuje topljenje monolita i veliku štetu, prvo na katalizatoru, a potom i na motoru.

Katalizator

Katalizator

Prilikom zamene izduvnog sistema koristite samo proverene i kvalitetne delove.

Osim što ćete vrlo brzo uništiti motor (od nekoliko minuta, do nekoliko meseci u zavisnosti od obima problema), korišćenjem neadekvatnih „sportskih” delova izduvnog sistema nećete povećati, već ćete naprotiv smanjiti snagu, upravo zbog razloga koje smo naveli.
Zato, da bi sprečili propadanje katalizatora i motora, neophodno je da samo pazite na ispravnost izduvnog sistema i da po potrebi menjate dotrajale komponente koristeći isključivo homologovane delove.

Jezgro katalizatora

Jezgro katalizatora

Jezgro katalizatora radi na 900 stepeni Celzijusa.

Preuzeto sa:
www.magazinauto.com


Ostavite odgovor