Šta je to konjska snaga, obrtni moment ?

konjska snaga

Konjska snaga

Pošto svi pričamo o snazi motora, evo teksta koji ima za cilj da malo rasvetli šta koja od ovih veličina znači u realnom životu. Da bi se opisao napor koji su konji od davnina ulagali radeći ne baš prijatne poslove, naučnici su pokušali opisati rad (koji je konj izvršio), vreme (koje je konj proveo radeći) i međuzavisnost ovih vrednosti. Rezultat je ono što mi svi sada nazivamo „Konjska snaga“.

DEFINICIJA KONJSKE SNAGE

Prema toj priči postavljena je definicija, koje se danas držimo, a koja govori kako je jedna KS = 75 kg m/s. Prebacimo to u razumljiv rečnik: prosečni konj (snažan 1 KS) u stanju je da predmet težak 75 kg podići za 60 m vukući ga 1 minutu (slika 1). U novije vreme prelaskom na metrički sistem, snagu izražavamo vatima (W) odn. kilovatima (kW). Ono što dalje predstavalja problem je pretvaranje tih vrednosti.

Odnos je sledeći: 1 KS = 0,735 kW odnosno 1 kW = 1,35962 KS.

DEFINICIJA OBRTNOG MOMENTA

Međutim opisivanje snage nije dovoljno, da bi u potpunosti sagledali performanse motora potrebna Vam je još jedna veličina: Moment sile.

Opšte poznat kao „obrtni moment„, je u stvari nešto što je „jednako proizvodu sile i udaljenosti mesta na kojem deluje ta sila od ose rotacije“. Ali o čemu se zaista radi? Zamislite ključ za skidanje šrafova na točkovima. Što dužu polugu imate to će vam posao odvijanja biti lakši jer ćete istu silu primenjivati na većoj udaljenosti od ose rotacije (šrafa). Ova se udaljenost zove „krak sile“, a ono što pri odvijanju primenjujete na šrafu zove se „moment“ (jedinica: Nm).

sila

Dijagram rada 4-cilindričnog otto-motora:
– najveća snaga 33 kW (45 KS) pri 5000 o/min
– najveći moment 88 Nm pri 2800 o/min
Potrebno je spomenuti još jedan detalj, a to je broj obrtaja motora. Što je veći broj obrtaja motora, jasno je – veća je i količina sagorenog goriva, a time je i proizvedeno više energije. Pojednostavnjeno, više obrtaja – više snage gledamo li to kroz jedan te isti period vremena.

I konačno, sad po prvi puta dobijamo priliku da povežemo snagu i moment, što će učiniti magična formula: KS = Nm * O / 7024, gde je O broj obrtaja motora izražen u 1/min.

snaga

Zbog čega nam je sve to bitno?

Snaga motora, bitna je da bismo znali da li će neki automobil ići brzo. Moment nam je potreban da bi znali kada će taj automobil ići brzo. Pojednostavnjeno govoreći, što je viši maksimalni moment koji neki motor razvija (pri određenom broju obrtaja) to će automobil bolje „vući“ pri nižem broju obrtaja jer će ujedno njegov motor moći ostvariti veću snagu pri nižim obrtajima. Krivulja obrtnog momenta i snage s obzirom na broj obrtaja motora (slika 2) veoma slikovito opisuje međuzavisnost ova tri elementa.

S obzirom da stalno spominjemo nekakve konjske snage, red je reći kako se ovde radi o metričkoj jedinici snage definisanoj prema standardu DIN (Deutsches Institut für Normung) 66036. Ova je jedinica napuštena 1972. od kada se koristi jedinica kW (odn. osnovna jedinica W) prema međunarodnom sistemu jedinica poznatom i kao SI sistem (skraćeno od fr. Le Système international d’unités)

Dakako, u literaturi (ali i u promotivne, tj. marketinške svrhe) pojam konjske snage se i dalje često koristi, uključujući tu i nekoliko izvedenica. Naime, iako bi bilo najjednostavnije da svi na svetu govorimo (i pišemo) u kilovatima, to dakako, nije slučaj.

Tako se u Europi  radi o DIN konjskim snagama (njem: PS – Pferdestärke), ali Britanci i Amerikanci koriste „svoje“ konjske snage koje nazivaju Horsepower (HP) ili Brake Horsepower (BHP). U zadnjem slučaju, reč je o izrazu nastalom na temelju metode merenja snage motora pomoću De Prony-jeve kočnice, preteče današnjeg dinamometra. Horsepower, ili HP je jedinica koja pripada standardu SAE (Society of Automotive Engineers, sada SAE International) i u vate se preračunava s faktorom 746. Dakle, 1 HP = 0,746 kW, odn. 746 W. Japanci će se, pak, pozvati na standard JIS (Japanese Industrial Standard) D 1001.

A, kada smo već sve navedeno tako lepo zaključili, red je da vam za kraj današnje priče ponudimo još par formula:

1 KS (DIN) = 0,98632 HP ili BHP (SAE) => 1 HP ili BHP = 1,01387 KS

1 Nm (DIN) = 0,737562 lb-ft (funta x stopa, SAE) = > 1 lb-ft = 1,355818 Nm

Susretne te li se s okretnim momentom izraženim u kilogram-metrima (kgm), ne očajavajte jer 1 Nm = 0,101972 kgm. Dakako, stvar postaje jasnijom pogledamo li poznatu brojku: 9,81. Dakako, radi se o odnosu težine (N) i mase (kg) pa ostatak rečenice zaključite sami…

Izvori:
nacionalnaklasa.com
www.autonet.hr


One Comment

  • Ugi kaže:

    Molim Vas da mi objasnite kako u jednom trenutku pocne da opada obrtni moment dok broj obrtaja i dalje raste? Zar ne bi trebalo za sve vreme dok raste broj ortaja da raste i obrtni moment.. jer formula za o.b. je Nm = F * r * sin(ugla).. r je rastojenje od ose do poctka sile F. Sila F je m*a .. (a) je ubrzanje, sto mu u ovom slucaju dodje porast broja obrtaja. jel tako? ako je tako, jebm li ga kako opada onda obrtni moment sa porastom broja obrtaja. Mislim znam da je a=9.81m/s2 ali razumete sta vas pitam..
    hvala unapred. pozdrav

Ostavite odgovor