Škoda Fabia 2007. – 2014. – Najčešći problemi i kvarovi

Škoda Fabia

Škoda Fabia

Koji su najčešći kvarovi Škoda Fabia i kako ih rešiti?

Škoda Fabia – SVI MODELI OD 23.05.2011.  
PROBLEM – Ne radi motor zadnjeg brisača, jaka buka iz motora zadnjeg brisača.
UZROK – Unutrašnja greška motora zadnjeg brisača.
POPRAVAK – Staviti modifikovani motor zadnjeg brisača.

Škoda Fabia – SVI MODELI OD 01/2009. 
PROBLEM – Škripanje iz prednjeg vešanja na neravninama i krivinama.
UZROK – Neodgovarajuća verzija gornjeg nosača prednjeg amortizera.
POPRAVAK – Stavite nove gornje nosače prednjih amortizera.

Škoda  Fabia – SVI MODELI SA AUTOMATSKOM KONTROLOM KLIME, OD 21.06.2010. 
PROBLEM – Zveckanje/lupkanje iz prostora motora ventilatora klima-uređaja/grejanja u vožnji na lošim putevima, cviljenje/brujanje iz prostora motora ventilatora klima-uređaja/grejanja kad se ventilator vrti malom brzinom.
UZROK – Greška proizvođača motora ventilatora klima-uređaja/grejanja.
POPRAVAK – Testirati komponente, elektroniku i mehaniku i  zameniti neispravne komponente. Ako se ne pronađe greška, staviti modifikovan motor ventilatora klima-uređaja/grejanja.

Škoda Fabia – SVI MODELI OD 04/2010. 
PROBLEM – Električni servo uređaj upravljača (EPS) ne radi, svetli kontrolna lampica servo upravljača (EPS). Motor ne može startovati, spoljna i unutarnja svetla trepere, audio jedinica se povremeno isključuje.
UZROK – Slaba veza između negativnog voda akumulatora i priključka na šasiju zbog korozije.
POPRAVAK – Očistiti priključak na masu šasije, ugraditi modifikovani vod mase akumulatora, obrisati kod greške.

Škoda  Fabia – SVI MODELI SA SISTEMOM NADZORA PRITISKA  U GUMAMA (TPMS), OD 04/2011. 
PROBLEM – Svetli kontrolna lampica TPMS, što se ne može resetovati.
UZROK – Tipka za reset TPMS-a pritisnuta kad je paljenje isključeno.
POPRAVAK – Testirati komponente elektronike i mehanike i po potrebi zameniti neispravne. Ako se ne pronađe greška, ponovno programirati kontrolni modul TPMS sa nadograđenim softverom. Kalibrirati ga.

Škoda  Fabia – SVI MODELI 
PROBLEM – Ne radi srednje svetlo kočnica, greška sistema za pranje/brisanje zadnjeg stakla.
UZROK – Električne instalacije oštećene pored šarki zadnjih vrata/prtljažnika.
POPRAVAK – Popraviti električnu instalaciju.

Škoda Fabia – SVI MODELI 
PROBLEM – Motor se povremeno ugasi i povremeno se pali kontrolna lampica na instrument tabli svetle. Povremeni gubitak električnog servo upravljača (eps).
UZROK – Vodovi CAN sabirnice u električnoj instalaciji motora taru se o hidraulički modulator ABS-a što uzrokuje kratki spoj.
POPRAVAK – Pregledajte ima li oštećenja kod električnih instalacija motora i po potrebi obavite nužne dorade. Odvojite vodiče od hidrauličkog modulatora abs-a.

Škoda Fabia – SVI MODELI SA VIN OD TMBEM65J8B3178836 
PROBLEM – Vrata prtljažnika se neće zatvoriti. Na instrument tabli svetli kontrolna lampica za otvorena vrata, čuje se kliktanje u vratima prtljažnika pri otvaranju.
UZROK – Neispravan mehanizam za zaključavanje vrata prtljažnika.
POPRAVAK – Ugradite modifikovan mehanizam za zaključavanje prtljažnika.

Fabia – SVI MODELI SA VIN OD TMBAA65J1A3101926 
PROBLEM – Ulazak vode u kabinu kroz prednju i/ili zadnju gumenu zaštitnu traku na vratima tokom vožnje.
UZROK – Neodgovarajuća verzija gumene zaštitne trake vrata, vrata pogrešno poravnata.
POPRAVAK – Proveriti podešenost prednjih i zadnjih vrata i po potrebi podesite. Ako se problem i dalje pojavljuje, zamenite sve gumene zaštitne trake vrata.

Fabia – SVI MODELI SA DIZEL MOTORIMA OD 12/2009. 
PROBLEM – Kontrolna lampica grejača svetli, gubitak snage motora pri ubrzanju.
UZROK – Neispravan senzor položaja papučice gasa (APP).
POPRAVAK – Zameniti sklop papučice gasa/ senzora APP.

Preuzeto sa: autoportal.hr


One Comment

Ostavite odgovor