Mercedes C W203 2000. – 2007. – Najčešći problemi i kvarovi

Mercedes C klasa

Mercedes C klasa

Koji su najčešći problemi i kvarovi Mercedes C klase i kako ih rešiti?

Mercedes C klasa – SVI MODELI 
PROBLEM – Lupanje iz prednjeg vešanja pri vožnji lošim putevima ili preko ležećih policajaca.
UZROK – Nedovoljan razmak između gornjeg nosača prednjeg amortizera i gornje noseće ploče. Istrošeni ili oštećeni unutarnji nosač donjeg torzijonog ramena prednjeg vešanja. Istrošeni kugle donjeg torzijonog ramena prednjeg vešanja.
POPRAVAK – Proverite da li je razmak između gornjeg nosača prednjeg amortizera i gornje noseće ploče 2 mm. Zamenite gornju noseću ploču ako je potrebno. Proverite da li je istrošen ili oštećen unutarnji nosač donjeg torzijonog ramena prednjeg vešanja i zamijenite ga ako je potrebno. Proverite da li je istrošena kugla donjeg torzijonog ramena prednjeg vešanja i zamijeniti ako je potrebno.

Mercedes C klasa – SVI MODELI 
PROBLEM – Svetli kontrolna lampica vazdušnih jastuka.
UZROK – Veliki otpor na priključcima sklopa prednjih/zadnjih bočnih vazdušnih jastuka.
POPRAVAK – Pronađite priključke električnih instalacija prednjeg bočnog vazdušnog jastuka iza leve/desne obloge u prostoru za noge. Pronađite priključke električnih instalacija zadnjeg bočnog vazdušnog jastuka ispod leve/desne obloge pragova zadnjih vrata. Skinite utičnice i trajno spojite žice pomoću termo spojnih konektora.

Mercedes C klasa – SVI MODELI 
PROBLEM – Svetli kontrolna lampica ABS/ESP.
UZROK – Korozija na konektorima multipriključka kontrolnog modula ABS/ESP 18, 19 i 20.
POPRAVAK – Očistite sve priključke. Popravite konektore multi-priključka kontrolnog modula ABS/ESP 18, 19 i 20 pomoću opreme za popravku i lemnog spoja. Multi-priključak i priključci moraju biti suvi pre nego što ih spojite. Nakon popravka proverite ispravnost električne instalacije senzora pritiska kočnica. Maksimalni otpor: 0,5 ohma.

Mercedes C klasa – SVI MODELI  
PROBLEM – Cvilenje/trenje iz šarke poklopca prtljažnika.
UZROK – Nedovoljna podmazanost kočnog mehanizma poklopca prtljažnika.
POPRAVAK – Podmažite kočni mehanizam poklopca prtljažnika.

Mercedes C klasa – SVI MODELI 
PROBLEM – Ksenonska prednja svetla ne rade.
UZROK – Vlaga/korozija na priključku ksenonskih prednjih svetala.
POPRAVAK – Proverite ima li korozije na priključku ksenonskih prednjih svetala. Zamenite komponente ako je potrebno.

Mercedes C klasa – SVI MODELI 
PROBLEM – Motor ne pali, prednji brisači ne rade. Na instrument tabli se prikazuje ‘Brake lamp fault’.
UZROK – Greška releja u kutiji sa osiguračima/ploči releja u prostoru motora.
POPRAVAK – Ugradite nove releje na položaje u kutiji sa osiguračima/ploči releja u prostoru motora.

Mercedes C klasa – MODELI SA KODOM MOTORA 271 
PROBLEM – Buka iz motora. Jaka buka iz pomoćnog pogonskog kaiša.
UZROK – Neispravna remenica alternatora.
POPRAVAK – Skinite pomoćni pogonski kaiš. Proverite radi li remenica alternatora bez problema: Okrenite rukom remenicu alternatora u smeru kretanja kazaljki sata. Aktivirajte spojku remenice alternatora. Okrenite rukom remenicu alternatora u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu. Deaktivirajte spojku remenice alternatora. Ugradite novu remenicu alternatora ako je potrebno. Koristite specijalan alat.

Mercedes C klasa – SVI MODELI 
PROBLEM – Motor teško pali i gasi se. Mogući pohranjeni kodovi grešaka. Gubitak kompresije na jednom cilindru.
UZROK – Pregoreo izduvni ventili zbog neispravne glave cilindra.
POPRAVAK – Pre skidanja glave cilindra izvršite test kompresije ili propuštanja cilindra. Ugradite modifikovanu glavu cilindra.

Mercedes C klasa – BENZINSKI MODELI 
PROBLEM – Visok broj obrtaja na praznom hodu: 1000 o/min. Zviždanje iz prostora tela klapne. Sve cevi za vazduh ispravno su postavljene i ne propuštaju.
UZROK – Porozno telo klapne.
POPRAVAK – Skinite telo klapne i pregledajte. Zamenite telo klapne ako je potrebno.

Mercedes C klasa – MODELI SA STANDARDNIM VEŠANJEM OD 2003. 
PROBLEM – Lupkanje iz prednjeg vešanja na neravnim površinama.
UZROK – Istrošenost vezne poluge balans štangle.
POPRAVAK – Ugradite nove vezne poluge balans štangle.

Mercedes C klasa – MODELI SA RUČNIM MENJAČEM 
PROBLEM – Teško prebacivanje iz prve u drugu brzinu kada je hladno.
UZROK – Prevelika količina ulja menjača.
POPRAVAK – Količinu ulja smanjiti za 300 ml. Ispustite i napunite menjač smanjenom količinom ulja.

Mercedes C klasa – MODELI SA KODOM PRENOSA 716 
PROBLEM – Otežan odabir 1. brzine i brzine za vožnju unazad. Otežano šaltanje iz 1. u 2. brzinu.
UZROK – Nije dobro podešena sajla selektora brzina. Centralna ploča spojke blokirana na ulaznom vratilu prenosa.
POPRAVAK – Proverite i podesite sajlu selektora brzina. Ako je ispravna podešenost sajle selektora brzina: Skinite sklop prenosa. Očistite i podmažite žljebove ulaznog vratila prenosa.

Mercedes C klasa – MODELI SA KODOM 272/273 
PROBLEM – Nepravilan zvuk iz pomoćnog pogonskog kaiša.
UZROK – Greška remenice kompresora klima-uređaja.
POPRAVAK – Skinite pomoćni pogonski kaiš. Postavite kraći pomoćni pogonski kaiš koji premošćuje kompresor klima-uređaja. Upalite motor. Ako se više ne čuje buka, zaustavite motor. Ugradite novu remenicu kompresora klima-uređaja. Postavite originalni pomoćni pogonski kaiš.

Mercedes C klasa – MODELI SA KODOM 272/273 
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL).
UZROK – Neispravno podešavanje faze ventila zbog istrošenosti remenice ravnotežne osovine.
POPRAVAK – Proverite jesu li remenice i razvodni lanac istrošeni. Ugradite novu ravnotežnu osovinu i kontrateg ako je potrebno. Ugradite novi zatezač razvodnog lanca. Ugradite novu pumpu ulja motora. Zamenite motorno ulje i filter. Napravite probnu vožnju najmanje 20 minuta koristeći sve brzine i ubrzavajući nekoliko puta od 1500 do 3500/min. Ponovno zamenite motorno ulje i filtar. Postavite nove aktuatore položaja bregastog vratila (CMP).

Mercedes C klasa – MODELI SA KODOM 272/273 
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL).
UZROK – Aktuator(i) položaja bregastog vratila (CMP) neispravan(-ni).
POPRAVAK – Postavite novi(-e) aktuator(e) položaja bregastog vratila (CMP).

Mercedes C klasa – MODELI SA KODOM 272/273 
PROBLEM – Curenje ulja iz aktuatora položaja bregastog vratila (CMP).
UZROK – Neispravno zaptivanje ulja aktuatora položaja bregastog vratila (CMP).
POPRAVAK – Ugradite novi zaptivač ulja na aktuator položaja bregastog vratila (CMP).

Mercedes C klasa – MODELI SA KODOM 272/273 
PROBLEM – Cvilenje/zvuk mlevenja iz prednjeg dela motora.
UZROK – Remenica vodilice pomoćnog pogonskog kaiša neispravna.
POPRAVAK – Skinite pomoćni pogonski kaiš. Upalite motor. Ako se više ne čuje buka, zaustavite motor. Postavite novu remenicu vodilice pomoćnog pogonskog remena.

Mercedes C klasa – MODELI SA KODOM MOTORA  642 
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL). Motor radi u prinudnom modu. Pregoreli osigurač(i) sistema kontrole rada motora.
UZROK – Kratki spoj na aktuatoru kontrole vazduha na usisnoj grani zbog kontaminacije ulja iz cevi turbopunjača (TC).
POPRAVAK – Ugradite novi aktuator za kontrolu vazduha usisne grane. Očistite naslage ulja sa cevi turbopunjača (TC). Zakačka cevi turbopunjača (TC) mora biti pričvršćena. Zamenite pregoreli osigurač(e) kontrole motora. Obrišite kodove grešaka iz memorije računraa motora  (ECM).

Mercedes C klasa – MODELI SA DIZEL MOTORIMA 
PROBLEM – Olabavljen pomoćni pogonski kaiš.
UZROK – Greška spojke remenice alternatora.
POPRAVAK – Zamenite spojku remenice alternatora.

Mercedes C klasa – MODELI SA KODOM MOTORA 642 I MENJAČA 722.9 
PROBLEM – Otežano šaltanje, pri manjem opterećenju, iz 1. u 2. i 2. u 3. brzinu, odnosno iz 2. u 1. i iz 3. u 2. brzinu.
UZROK – Greška softvera računara motora (ECM).
POPRAVAK – Testirajte komponente elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: Ponovno programirajte računar motora (ECM) sa nadograđenim softverom. Ponovno programirajte TCM sa nadograđenim softverom.

Mercedes C klasa – MODELI SA KODOM MENJAČA 722.9
PROBLEM – Kasni prebacivanje u brzinu za vožnju unazad. Otežana aktiviranje prenosa kad se odabere brzina za vožnju unazad.
UZROK – Greška softvera kontrolnog modula prenosa (TCM).
POPRAVAK – Testirajte komponente elektronike i mehanike (prema potrebi), kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: Ponovno programirajte kontrolni modul prenosa (TCM) nadograđenim softverom. Prilagodite TCM u nekoliko kilometara vožnje različitim uslovima na putu.

Preuzeto sa: autoportal.hr


16 Comments

Ostavite odgovor