Kako fukcioniše mehanički razvodnik paljenja

Mehanički razvodnik paljenja

Mehanički razvodnik paljenja

Svakoj svećici, u pravom trenutku

Bobina Mallory (Prestolite Performance) i Beru (BorgWarner)

Bobina Mallory (Prestolite Performance) i Beru (BorgWarner)

Bobina

Priču o razvodniku paljenja započećemo ipak jednim drugim delom električnog sistema Otto motora. Dakako, iako svojom konstrukcijom relativno jednostavan i ovaj je deo naše priče neophodan da bi „cela stvar“ uopšte mogla raditi. Naime, na putu između akumulatora i razvodnika paljenja smjestio se deo poznat kao bobina. Iza mudrog stručnog naziva bobina (nem. Zündspule )) krije se u stvari neka vrsta transformatora napona.

Poznato je da (većina) automobilskih akumulatora isporučuju jednosmernu struju napona od 12V. No, to ni izdaleka nije dovoljno da bi iskra preskočila razmak između elektroda svećice. Stoga je potrebno povisiti napon struje. Za to se brine bobina koji izgleda kao metalna cilindrična kutija i u sebi ima dva namotaju žice obmotana oko metalnog jezgra.

Osnovni delovi bobine

Osnovni delovi bobine

Prisetimo li se sada osnovnoškolske fizike jasno je da struja niskog napona koja dolazi na primarni namotaj može stvoriti magnetno polje oko metalnog jezgra. To, pak, magnetsko polje indukuje visoki napon u sekundarnom namotaju koji se sastoji od 15 – 30 hiljada  navojaka žice (primarni namotaj se sastoji od nekoliko stotina navojaka žice velikog poprečnog preseka). Tako se početnih 12V transformiše u nekoliko desetina hiljada V potrebnih da bi svećica proradila. Pri tome se u svakoj iskri svećice oslobađa između 30 i 70 mJ (milidžula) energije.

E tako. Sada smo metodom ubrzanog kursa  naučili kako se dobija potrebni napon. Ali problema ima još. Jasno je da motori, u načelu, imaju po jednu svećicu na svaki cilindar (čast izuzecima). Stoga treba postojati nekakva naprava koja će naš visoki napon razdeliti svim svećicama tačno onda kada ga trebaju, odnosno u trenutku kada je potrebno zapaliti smesu. Da bi to bilo moguće, koristi se razvodnik paljenja.

Razvodnik paljenja 4-cilindričnog Otto motora

Razvodnik paljenja 4-cilindričnog Otto motora

Mehanički razvodnik paljenja

Razvodnik  je uređaj koji se sastoji od pogonskog dela kojeg posrednim putem pokreće kolenasto vratilo motora, rotora sa okretnom elektrodom, prekidača (platina), sistem za prilagođavanje trenutka paljenja i kape razvodnika. Dakle, struja visokog napona iz indukcijskog svitka dolazi na središnji terminal (kontakt) razvodnika paljenja i prelazi na okretljivu elektrodu rotora.

Unutar kape (poklopca, ako baš želite) razvodnika, a oko središnjeg terminala, nalaze se nepomične elektrode (ima ih koliko i svećica, dakle kod našeg teorijskog motora jednako koliko i cilindara) preko kojih prolazi struja u trenutku kada se one spoje sa rotirajućom elektrodom.

Osnovni delovi razvodnika paljenja

Mehanički razvodnik paljenja – Osnovni delovi

To u stvari znači da rotor i njegova elektroda „šeću“ u krug dotičući statične elektrode i prenoseći tako struju do svećica. Na taj je način rešeno da svaka svećica dobije struju visokog napona u trenutku određenom brzinom vrtenja motora (koja pak određuje brzinu vrtnje rotora u razvodniku paljenja).

Rotor pokreće pogonska osovina razvodnika paljenja koja se okreće u „pola brzine“ okretaja kolenastog vratila. Razumljivije rečeno, za svaka dva okreta kolenastog vratila motora (recimo da su četiri radna takta = dva okretaja kolenastog vratila) pogonska osovina razvodnika paljenja okrene se jednom.

Platine – noćna mora samoukih servisera

Prekidač, popularno zvan i „platine“ zapravo je pomični kontakt kojim se prekida veza između akumulatora i primarnog strujnog kruga u bobini . Kada se ovaj krug prekine u sekundarnom se namotaju indukuje struja visokog napona koja u tom trenutku prelazi na razvodnik paljenja i od tamo preko okretljive elektrode, na svećicu. Prekidač je tako postavljen da ga otvara osovina razvodnika koja na sebi ima onoliko bregova koliko ima i cilindara u motoru. Dakle, svaki puta kada se breg okrene prema prekidaču, primarni se krug prekida i svjećica dobija svoju struju visokog napona.

Prekidač: veliki ugao otvaranja i mali razmak kontakata - pravilno podešene platine

Prekidač: veliki ugao otvaranja i mali razmak kontakata – pravilno podešene platine

Prekidač razvodnika paljenja, ili popularne „platine“, jedna je od noćnih mora svakoga ko je ikada u kućnoj radinosti pokušao podesiti rad motora svog automobila. Prvenstveno trošenje kontakata, uzrokuje nepravilnosti u radu prekidača kojeg je zbog toga povremeno potrebno podešavati. A, premda su u današnjim automobilima u potpunosti izumrli, mehanički kontakti i dalje vode „paralelan život“, u vazduhu.

Naime, kao i svaki mehanički sklop, „platine“ neće (poput elektronike) otkazati od jednom, već njihovo stanje u slučaju trošenja polako degradira. Upravo stoga se danas i dalje koriste u motorima aviona jer svojim načinom trošenja nude viši nivo  sigurnosti od elektroničkih (radim – ne radim) sistema iste namene.

Recimo i to da su visokonaponski kalem (bobina) sa razvodnikom paljenja i razvodnik paljenja sa svećicama povezani vodovima visokog napona. Kod npr. 12-cilindričnog motora to je ona „smešna šuma“ od 13 kablova koji, pomalo neuredno, gmižu unutar prostora motora.

Šematski prikaz sistema paljenja

Šematski prikaz sistema paljenja

Posljednji, ali nikako i najmanje bitan, deo razvodnika koji ćemo spomenuti je sistem za promenu trenutka paljenja. Naime, postoje dva osnovna sistema: centrifugalni i vakuumski. Njihova je uloga pomeriti trenutak paljenja unapred kada se poveća brzina obrtanja motora. Dakako, cilj je da se smeši osigura dovoljno vremena za potpuno sagorevanje i pri visokim brzinama rada.

Eto, toliko o „nekadašnjim“ načinima distribucije visokog napona. Dakako, poštovaoci starih, ili klasičnih automobila neće se složiti s nazivom „nekadašnji“, a srećom, nekoliko proizvođača automobilske opreme i danas u svom programu ima mehaničke sisteme neophodne za održavanje lepih, starijih limenih ljubimaca.

Mehanički razvodnik paljenja (Aldon Automotive Ltd.)

Mehanički razvodnik paljenja (Aldon Automotive Ltd.)

autor:AUTONET.HR
Preuzeto sa: www.autonet.hr


Ostavite odgovor