LOCKING HUBS (LOKOMATI) – Zaključavanje poluosovina

LOCKING HUBS

LOCKING HUBS

Terenska vozila nisu oduvek bila luksuzne mašine za vožnju po gradu. Pravljena su za nepristupačne i loše terene, te nisu imala namenu da se trkaju sa brzim putničkim vozilima. Međutim, vremenom se na tržištu javila potreba da terenac bude udoban, brz i ekonomičan na asfaltu kao i putnički automobil, ali i da zadrži sve svoje terenske karakteristike.

U međuvremenu, tokom razvoja mehanike i elektronike, mogli su se sresti razni sistemi, uključujući i onaj koji ćemo vam opisati danas, a nalazi se maltene na samom točku.

– Blokada prednjeg diferencijala? Nije.
– Uključuje prednji pogon? To može da se izvede i iz unutrašnjosti vozila.
– Morate da gazite blato i vodu u nekim slučajevima da biste ga isključili.
– Sam se aktivira u vožnji.
– Nije se aktivirao kada je bilo potrebno!

Ovako se ukratko mogu opisati “locking hubs”, ili ti lokomati. Oni predstavljaju uvođenje mogućnosti odvajanja prednjih poluosovina od točkova uz pomoć “hubova”. To je izjednačilo pogon putničkih vozila i terenaca, ostavivši terence sa zadnjim pogonom na asfaltu, dok se prednji pogon može ponašati kao da ne postoji, ne okreće se, ne pravi buku i vibracije i ne opterećuje motor.

LOCKING HUBS

Pre svega, lokomati zahtevaju i pravilno korišćenje, pa ćemo u ovom tekstu pokušati da pojasnimo njihov princip funkcionisanja i namenu.

Postoje četiri vrste lokomata:

1. Opcija kod koje lokomati ne postoje
2. LOCK-FREE, sa ručnim uključivanjem/isključivanjem
3. AUTOLOCK, sa automatskim uključivanjem/isključivanjem
4. AUTO-LOCK, kombinacija druge i treće vrste

LOCKING HUBS

Opis i funkcija sistema po vrstama:

1. Poluosovine/zglobovi su direktno uzupčeni na glavčinu

Posledica je ta što se ceo prednji pogon okreće u vožnji.

Loše osobine:
– U 2H modu pravi veliku buku, povećava potrošnju goriva, trese u vožnji ako je loš prednji kardan

Dobre osobine:

– Retko podleže kvarovima
– 2H-4H opcije se mogu uključivati i isključivati u vožnji bez kvačila ukoliko vozilo ne proklizava. Ukoliko proklizava potrebno je pritisnuti kvačilo i vozilo se ne mora zaustavljati, što je dobro za “šarene terene” (terene različite zahtevnosti)

2. Vozač sam bira hoće li da zaključa poluosovine ili neće

Ovo je bolja varijanta od prvog primera kod česte vožnje putevima dobrog kvaliteta.
Jedina posledica u ovom primeru odnosi se na to da bi koristili pogon na sva četri točka oba lokomata moraju biti isključena to jest u LOCK modu, jer kada su uključeni važi sve isto kao i u prvom primeru.

Loše osobine:

Morate izaći iz vozila da bi ih uključili/isključili, u nekim slučajevima u blato ili vodu, zato je dobro uključiti ih pre polaska na terensku vožnju.

Dobre osobine:

– Kada ih isključite (FREE mod) znate da su isključeni
– Čuva prednji pogon od nepotrebnog habanja prilikom vožnje u 2H modu
– Smanjuju potrošnju goriva i buku

LOCKING HUBS

Za uključivanje (LOCK mod), potrebno je da reduktor bude u 2H poziciji.

Za isključivanje, odnosno vraćanje sa LOCK na FREE mod:

– Ukoliko je vozilo voženo na 4H/4L modu potrebno je prvo prebaciti na 2H mod. Ako se odmah ne isključi lampica 4WD (ili neka slična koja obaveštava uključenom 4WD pogonu), neophodno je voziti u suprotnom smeru dok se na tabli ne isključi lampica 4WD.
– Kada nema potrebe za 4H-4L modom, pozicija treba da je nameštena na FREE.
– Može se koristiti i nepostojeća 2L opcija, kada su lokomati na FREE, a reduktor na 4L. Ovo je korisno kada vozilo treba da ide sporo na tvrdom putu.

LOCKING HUBS

3. Automatika, sve radi (skoro) samo.

Bolja opcija ako se pogon na četiri točka ređe koristi.
Dobre osobine:

– Lokomat sve radi sam, i ako ste već u blatu ili vodi uključiće se sam po potrebi.

Loše osobine:

– Više se kvari, zahteva preciznu proceduru prilikom uključivanja i isključivanja.

Uključivanje:

Uključuje se ako se pokrene prednji kardan (uključi 4H/4L i vozilo krene), potrebno je 1 do 2 obrtaja točkova sa volanom koji je ispravljen na pravo.
Ukoliko se uključi kada je vozilo već zaglavljeno postoji opasnost da ne uzubi do kraja i da se vremenom ošteti. U toj situaciji je dobro posle izlaska na tvrd teren ponoviti proceduru, to jest isključiti i uključiti mehanizam ponovo.
Ukoliko nailazite na loše terene, proceduru uključivanja sprovesti bar pet metara pre, uključivanjem 4H/4L moda. Kada se uključi možete prebacivati 2H-4H mod (kao u prvoj varijanti) sve dok se krećete u istom smeru.

Isključivanje:

Prebaciti reduktor na 2H mod i vozilo pokrenuti u suprotnom smeru sa volanom na pravom smeru uz bar dva obrtaja točka.

Nepoštovanje ove procedure može izazvati nepotpuno isključivanje jedne strane, što se kasnije može manifestovati veoma štetnim samouključivanjem na velikim brzinama, kada se prvo začuje zujanje, a zatim i pucanje zbog trenutnog pokretanja celog prednjeg pogona sa stanja mirovanja na brzinu kretanja vozila.

Takođe, oštećenje čeonog poklopca, ili ulazak vode u hub na drugi način, prilikom mraza onesposobljavaju automatiku, što znači da nećete imati 4×4 pogon aktivan.

Pokvareni lokomati se mogu zameniti ili blokirati tako da stalno budu uključeni kao u prvom slučaju, što opet donosi i sve nedostatke iz pomenutog.

LOCKING HUBS

4. Automatika, koja se može i ručno zaključati

Uključiti sistem na LOCK kada se planira vožnja sa 4H/4L modom. Time se izbegava neželjeno započinjanje automatskog uključivanja i isključivanja prilikom promene smera vožnje.

Kada je uključeno (LOCK) važi sve kao kod prve vrste.
Kada se prebacuje sa AUTO na LOCK mod i obrnuto primenjivati proceduru iz druge vrste.

Kada lokomat stoji na AUTO važi sve iz opcije tri.

LOCKING HUBS

Generalni zaključak je da ukoliko vozite neko od SUV vozila iz 21. veka (“gradski terenac”) zaboravite lokomate. Oni ne postoje. Za vas rade drugi mehanički sistemi ili kompjuter. Ali ako vam 4×4 vozilo ne služi samo da prelazite ivičnjake, već odlazite njime do vikendice ili na skijanje, onda vam je potreban terenac namenjen stvarnoj vožnji van puteva, koji i dalje ima lokomate. Ukoliko ih budete pravilno koristili oni će vam uzvratiti pouzdanim radom.

 

Izvor: www.triodriver.com

Ostavite odgovor