Kako ispravno menjati stepene prenosa ručnog menjača

Tehnika promene stepena prenosa, iako se čini trivijalna, zahteva određenu veštinu. Izmena brzina se koristi u dva slučaja – prilikom ubrzanja, te prilikom usporenja vozila. Promena brzine u drugom slučaju (usporenje) je dosta često nepoznanica za vozače.

Ukratko o menuelnom menjaču

Sklop menjača je dizajniran tako da svaki stepen prenosa (brzina) ima određeni efektivni raspon (power band), u kojem je motor u stanju preneti najveću snagu točkovima. Sa slike desno možemo videti kako svaki stepen prenosa ima svoj efektivni raspon.
Sklopovi menjača su dizajnirani tako da svakom izmenom brzine broj obrtaja motora bude na početku efektivnog raspona, pružajući na taj način maksimalno ubrzanje sve do najveće brzine vozila.

stepene prenosa

Menjanje brzine prilikom ubrzanja

Tokom ubrzanja vozila potrebno je pravilno menjati stepene prenosa kako ne bismo nepotrebno opterećivali motor, te kako ne bismo bespotrebno trošili gorivo i time zagađivali okolinu (i bacali novac).
Kada se tokom ubrzanja menja stepan prenosa nije potrebno ubaciti prvo u neutralnu brzinu (ler) niti dodavati “među-gas”. Moderni sklopovi menjača su vrlo precizne izrade i nema potrebe za takvim tehnikama, najbolje je promenu brzine napraviti jednolikim pokretom.

Za ekonomičnu vožnju brzine se tokom ubrzanja menjaju na oko 2000 obrtaja/min.  za dizel motore, odnosno na oko 2500-3000 obrtaja za benzinske motore. Ovakvom izmenom stepena prenosa postiže se značajna ušteda goriva.

Mijenjanje brzine tijekom usporenja (kočenja)

Ukoliko ne menjate brzine pravilno tokom usporenja vrlo verovatno ćete oštetiti sklopove menjača. Ovo verovatno i ne primjećujete jer ste okupirani kočenjem i prometom oko Vas, ali postoji način na koji se sami možete uveriti koliko je ovo štetno za Vaš automobil:
– Ubrzajte do 80km/h tako da vozite u petom stepenu prenosa. Kočite (bez promene brzine) do 40km/h. Otpustite kočnicu. Što primećujete?

Često će Vam se dogoditi, pogotovo tokom vožnje po gradu, da morate skroz zaustaviti vozilo (npr. zbog semafora). Ukoliko nemate običaj menjati brzine tokom kočenja, onda Vam je jasno koliko opterećenje podnosi menjač – sve dok ne pritisnete spojku.

Promena brzine tokom usporenja može biti zahtevna i uzrokovati nagle izmene težišta vozila koje rezultiraju neudobnom vožnjom za Vaše suputnike, te naglim “udarima” na sklop menjača. Uz malo vežbe ovakva promena (smanjenje) stepene prenosa se može izvesti potpuno “bezbolno” bez najmanjeg trzaja – pomoću tehnike usklađivanja broja okretaja.

Autor: Tomislav Saser

Preuzeto sa: autopress.hr


Ostavite odgovor