Honda CR-V 2007. – 2011. – Najčešći problemi i kvarovi

Honda CR-V

Honda CR-V

Koji su najčešći problemi i kvarovi Honda CR-V i kako ih rešiti?

Honda CR-V – SVI MODELI 
PROBLEM – Cvilenje/škripanje kad je papučica kvačila pritisnuta ili otpuštena.
UZROK – Glavni cilindar kvačila i papučica kvačila nisu poravnati.
POPRAVAK – Olabavite sigurnosne šrafove glavnog cilindra kvačila. Potpuno pritisnite papučicu kvačila i držite. Zategnite sigurnosne šrafove glavnog cilindra kvačila na 22 Nm. Otpustite papučicu spojke.

Honda CR-V – SVI MODELI 
PROBLEM – Zvuk škripanja iz brisača vetrobranskog stakla.
UZROK – Bočna ploča tare o donju ploču vetrobranskog stakla.
POPRAVAK – Skinite ploču za podešavanje u prostoru motora, kako biste pristupili desnoj šarci poklopca motora. Odgovarajućim alatom povećajte zazor između donje ploče vetrobranskog stakla i bočne ploče.

Honda CR-V – SVI MODELI, 2005. – 2008. 
PROBLEM – Podrhtavanje prednjih kočnica.
UZROK – Jaka iskrivljenost prednjih diskova.
POPRAVAK – Proverite da li je iskrivljenost prednjih diskova manja od 0,04 mm, a odstupanje debljine manje od 0,015 mm i po potrebi zamenite.

Honda CR-V – SVI MODELI, OD 2006. 
PROBLEM – Nepravilan zvuk sa glavnog cilindra kvačila kad je papučica spojke pritisnuta ili otpuštena.
UZROK – Nedovoljna podmazanost glavnog cilindra kvačila u proizvodnji.
POPRAVAK – Ugradite modifikovani glavni cilindar kvačila.

Honda CR-V – SVI MODELI, 2007. – 2008. 
PROBLEM – Zviždanje iz klima-uređaja (AC) tokom rada.
UZROK – Odjekivanje iz ekspanzivnog ventila/sklopa cevi.
POPRAVAK – Ugradite modifikovani ekspanzijoni ventil/sklop cevi.

Honda CR-V – SVI MODELI, 2007. – 2008. 
PROBLEM – Povremeni gubitak snage i gašenje motora. Kašnjenje pri ubrzanju.
UZROK – Greška softvera računara motora (ECM). Blokiran ventil povratka izduvnih gasova (EGR) zbog naslaga čađi.
POPRAVAK – Proverite komponente, elektronike i mehanike, kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: ponovno programirajte računar motora (ECM) nadograđenim softverom.

Honda CR-V – BENZINSKI MODELI 
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL). Motor teško ili uopšte ne pali i lupa.
UZROK – Greška u proizvodnji bregastih vratila dovodi do ubrzane istrošenosti.
POPRAVAK – Proverite jesu li vrhovi bregova bregastog vratila istrošeni i po potrebi zamenite.

Honda CR-V – BENZINSKI MODELI 
PROBLEM – Škripanje/cvilenje iz zadnjeg diferencijala sa aktiviranim pogonom na četiri točka. Moguće vibracije iz zadnjeg diferencijala pri skretanju.
UZROK – Ulje zadnjeg diferencijala zaprljano. Proklizavanje unutrašnjih delova zadnjeg diferencijala zbog zaprljanosti  ulja.
POPRAVAK – Ispustite ulje zadnjeg diferencijala. Proverite da li je ulje zaprljano. Zamenite ulje zadnjeg diferencijala.

Honda CR-V – BENZINSKI MODELI 
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL). Motor slabo radi.
UZROK – Neispravan nivo  ulja u motoru. Prenizak pritisak ulja na sistemu podešavanja faze ventila (VVT).
POPRAVAK – Dopunite motorno ulje do ispravnog nivoa.

Honda CR-V – BENZINSKI MODELI 
PROBLEM – Motor ne pali.
UZROK – Loša veza između pumpe goriva (FP) i priključka.
POPRAVAK – Zamenite pumpu goriva (FP). Proverite pinove na priključku sklopa. Zamenite/popravite komponente prema potrebi.

Honda CR-V – BENZINSKI MODELI 2005. – 2006. 
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL).
UZROK – Neispravna grejana lambda sonda (HO2S).
POPRAVAK – Zamenite lambda sondu (HO2S). Ponovno programirajte računar motora (ECM) nadograđenim softverom.

Honda CR-V – BENZINSKI MODELI 2005. – 2006. 
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL). Motor radi nemirno u praznom hodu i gasi se.
UZROK – Zaprljan aktuator položaja bregastog vratila (CMP).
POPRAVAK – Proverite komponente, elektronike i mehanike, kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: ponovno programirajte računar motora (ECM) nadograđenim softverom.

Honda CR-V – BENZINSKI MODELI 2005. – 2006. 
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL).
UZROK – Ventil pritiska ulja mehanizma za podešavanje faze ventila zaglavljuje ili blokiran.
POPRAVAK – Ugradite novi ventil pritiska ulja varijabilnog otvaranja ventila.

Honda CR-V – BENZINSKI MODELI SA KODOM K20A4 
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL). Loša reakcija motora na gas.
UZROK – Neispravan senzor položaja klapne (TP).
POPRAVAK – Ugradite modifikovano telo klapne.

Honda CR-V – DIZELSKI MODELI SA FILTEROM ČAĐI  (DPF)
PROBLEM – Svetli kontrolna lampica filtera čestica čađi (DPF). Previsok nivo ulja u motoru.
UZROK – Proces regeneracije filtera čestica čađi (DPF) nije završen zbog greške softvera računara motora (ECM).
POPRAVAK – Proverite komponente, elektronike i mehanike, kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: ponovno programirajte računar motora (ECM) nadograđenim softverom. Zamenite motorno ulje i filter.

Preuzeto sa: autoportal.hr


Ostavite odgovor