Honda Civic 2005. – 2011. – Najčešći problemi i kvarovi

Honda Civic

Honda Civic

Koji su najčešći problemi i kvarovi Honda Civic i kako ih rešiti?

Honda Civic – SVI MODELI 
PROBLEM – Kontrolne lampice ABS, sistema  kočenja i ručne kočnice svetle pri paljenju motora.
UZROK – Nizak napon akumulatora pri paljenju motora.
POPRAVAK – Proverite kodove grešaka. Ispravite greške ako je potrebno. Napunite ili zamenite akumulator.

Honda Civic – SVI MODELI OD 2006./2007. 
PROBLEM – Kod greške: U0122. Moguća memorisanje kodova greški CAN sistema.
UZROK – Slaba veza na masu od kontrolnog modula  ABS-a.
POPRAVAK – Pronađite i proverite stanje priključka mase iza prednjeg branika.

SVI MODELI 2005./2008. 
PROBLEM – Podrhtavanje prednjih kočnica.
UZROK – Jaka iskrivljenost diska prednje kočnice.
POPRAVAK – Proverite je li iskrivljenost diska prednjeg diska manja od 0,04 mm. Zamenite diskove prednjih kočnica ako je potrebno. Proverite je li odstupanje debljine diska prednje kočnice manja od 0,015 mm. Zamijenite diskove prednjih kočnica ako je potrebno.

Honda Civic – SVI MODELI 
PROBLEM – Buka iz zadnjeg vešanja  na neravnim površinama ili u vožnji preko ležećih policajaca.
UZROK – Opruga zadnjeg vešanja  nije ispravno smeštena na graničnik.
POPRAVAK – Proverite je li opruga zadnjeg vešanja ispravno postavljena. Podesite ako je potrebno.

Honda Civic – SVI MODELI 
PROBLEM – Čuje se zvuk prskanja ispod prednjih sedišta pri ubrzavanju i kočenju. Čuje se zvuk prskanja iz instrument table pri ubrzavanju i kočenju.
UZROK – Kretanje goriva u rezervoaru za gorivo. Izraženije zbog rezervoaru za gorivo koji je smešten ispod prednjih sedišta.
POPRAVAK – Nije potrebna nikakva radnja. Normalni rad.

Honda Civic – SVI MODELI 
PROBLEM – Cviljenje/škripanje kada je papučica kvačila pritisnuta ili otpuštena.
UZROK – Prekidač papučice kvačila kontrole brzine vožnje kontaminiran prljavštinom.
POPRAVAK – Očistite i podmažite kontaktne točke između prekidača papučice spojke kontrole brzine vožnje i papučice kvačila.

Honda Civic – SVI MODELI OD 12/2010. 
PROBLEM – Lupanje/cviljenje iz zadnjeg vešanja pri kretanju nakon stajanja preko noći.
UZROK – Prekomerno trenje između šipke i dihtunga šipke na zadnjem amortizeru.
POPRAVAK – Podmažite šipku amortizera mazivom. Koristite specijalan alat: 52610-SMG-ZS00.

Honda Civic – SVI MODELI 2006./2008. 
PROBLEM – Metalno kliktanje iz prednjeg desnog dela vozila pri naglom kočenju ili ubrzanju.
UZROK – Nagomilane naslage nečistoča između podokvira.
POPRAVAK – Očistite i podmažite prostor između prednjeg podokvira. Skinite vijke nosača podokvira. Olabavite vijak nosača podokvira. Stavite mazivo na kontaktne površine između prednjih podokvira Fig. Zategnite vijak nosača podokvira sa 106 Nm. Ponovno stavite i sa 60 Nm pritegnite vijke nosača podokvira.

Honda Civic – SVI MODELI SA AUTOMATSKIM MENJAČEM SA RUČNIM PREBACIVANJEM (ASM) 
PROBLEM – Menjač ASM sporo se prebacuje iz 2. i 3. stepena.
UZROK – Neispravan pritisak guma ili gume ne odgovaraju, što izaziva neispravne podatke o brzini vozila.
POPRAVAK – Proverite i podesite pritisak u gumama. Zamenite gume ako je potrebno.

Honda Civic – SVI MODELI 
PROBLEM – Zvuk škripanja iz brisača vetrobranskog stakla.
UZROK – Korodirane osovine mehanizma brisača vetrobranskog stakla zbog nedovoljne podmazanosti u proizvodnji. Istrošene zaptivke osovine mehanizma brisača vetrobranskog stakla zbog nedovoljne podmazanosti u proizvodnji.
POPRAVAK – Očistite koroziju sa osovina mehanizma brisača vetrobranskog stakla. Podmažite osovine mehanizma brisača vetrobranskog stakla. Postavite nove osovine mehanizma brisača vetrobranskog stakla.

Honda Civic – SVI MODELI 
PROBLEM – Akumulator ispražnjen. Kontrolna lampica nivoa  ulja motora svetli premda je nvo ispravna.
UZROK – Greška softvera računara motora (ECM).
POPRAVAK – Ponovno programirajte računara motora (ECM) sa nadograđenim softverom.

Honda Civic – SVI MODELI 
PROBLEM – Akumulator ispražnjen.
UZROK – Električne instalacije električnog prozora (ružičasta žica) blokirane gornjom konzolom. Električne instalacije električnog prozora neispravno spojene.
POPRAVAK – Popravite i ponovno spojite električne instalacije.

Honda Civic – SVI MODELI 
PROBLEM – Unutrašnje svetlo neprekidno svetli. Akumulator ispražnjen.
UZROK – Sigurnosna zakačka ne drži dobro električne instalacije unutrašnjeg svetla. Električne instalacije unutrašnjeg svetla blokirane sigurnosnim vijkom sklopa svetala.
POPRAVAK – Popravite električne instalacije unutarnjeg svetla. Sigurnosna zakačka mora držati električne instalacije unutarnjeg svetla.

Honda Civic – SVI MODELI S ELEKTRIČNIM ŠTITNIKOM OD SUNCA 
PROBLEM – Akumulator ispražnjen.
UZROK – Slab otpor u električnom motoru štitnika od sunca.
POPRAVAK – Proverite otpor električnog motora štitnika od sunca. Određeni otpor: 3 mOhm. Zamijenite električni motor štitnika od sunca ako je potrebno.

Honda Civic – SVI MODELI  
PROBLEM – Kontrolna lampica servo upravljača (EPS) svetli. Električni servo upravljač (EPS) ne radi.
UZROK – Slaba veza između motora pumpe EPS i priključka sklopa. Slaba veza između računara motora (ECM) i priključka.
POPRAVAK – Proverite priključke motora pumpe EPS i ECM.

Honda Civic – SVI MODELI 2006./2008. 
PROBLEM – Starter ne radi. Indikator položaja brzine menjača ASM svetli.
UZROK – Greška softvera kontrolnog modula menjača ASM.
POPRAVAK – Ako su pohranjeni kodovi grešaka: P0909, P0919. Izbrišite kodove grešaka. Ako se kodovi grešaka mogu obrisati: Instalirajte nadograđeni softver kontrolnog modula menjača ASM. Ako se kodovi grešaka ne mogu obrisati ili selektor menjača ASM ne može odabrati položaj neutralni: Proverite je li postavljen vod mase motora i je li u dobrom stanju. Skinite selektor menjača ASM sa menjača. Ručno odaberite neutral. Postavite selektor menjača ASM. Izbrišite kodove grešaka. Instalirajte nadograđeni softver kontrolnog modula menjača ASM.

Honda Civic – SVI MODELI SA PERAČIMA PREDNJIH SVETALA OD 2008. 
PROBLEM – Perači prednjih svetala se ne uvlače.
UZROK – Ulazak prljavštine u perače prednjih svetala.
POPRAVAK – Stavite modificirane perače prednjih svetala.

Honda Civic – SVI MODELI 2006./2007. 
PROBLEM – Sklopivi retrovizor ne radi ispravno.
UZROK – Neispravna sinhronizacija mehanizma motora sklopivih retrovizora.
POPRAVAK – Ponovno sinhronizirajte sklopivi retrovizor aktivacijom 3-4 puta. Ako sinhronizacija nije uspešna, zamenite retrovizor.

Honda Civic – SVI MODELI SA SKLOPIVIM RETROVIZORIMA  
PROBLEM – Sklopivi retrovizori neupotrebljivi ili se sporo sklapaju.
UZROK – Greška termo prekidača isključenja električnog retrovizora.
POPRAVAK – Postavite modifikovane termo prekidač isključenja električnog retrovizora.

Honda Civic – SVI MODELI S MOTOROM VTEC  
PROBLEM – Slab rad motora. Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svetli.
UZROK – Prenizak nivo ulja u motoru. Prenizak pritisak  ulja na sistemu varijabilnog podešavanja faze ventila (VVT).
POPRAVAK – Dopunite ulje motora do ispravnog nivoa.

Honda Civic – SVI MODELI OD 2006. 
PROBLEM – Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svetli.
UZROK – Neispravna grejanje lambda sonde (HO2S).
POPRAVAK – Zamenite lambda sondu (HO2S). Ponovno programirajte računar motora (ECM) sa nadograđenim softverom.

Honda Civic – SVI MODELI 2006./2007. 
PROBLEM – Otežano paljenje motora nakon punjena potpuno praznog rezervoara.
UZROK – Nije dodano dovoljno goriva u prazan rezervoar za gorivo.
POPRAVAK – Mora se dodati najmanje 7 litara goriva u prazni rezervoar.

Honda Civic – SVI MODELI SA RUČNIM I AUTOMATSKIM MENJAČEM OD 2006. 
PROBLEM – Teško uključivanje stepena prenosa i zapinjanje.
UZROK – Strana tela i/ili krhotine u mehanizmu za odabir brzina.
POPRAVAK – Uklonite strana tela i/ili krhotine iz mehanizma za odabir brzina.

Preuzeto sa: autoportal.hr


One Comment

Ostavite odgovor