Honda Accord 2002. – 2008. – Najčešći problemi i kvarovi

Honda Accord

Koji su najčešći problemi i kvarovi Honda Accord i kako ih rešiti?

Honda Accord – SVI MODELI 
PROBLEM – Buka iz ležajeva zadnjih točkova.
UZROK – Ulazak vode u ležajeve zadnjih točkova kroz senzor broja obrtaja točka ABS.
POPRAVAK – Ugradite set ležajeva zadnjih točkova i set senzora broja obrtaja  točka ABS-a ako je potrebno.

Honda Accord – SVI MODELI 
PROBLEM – Ulazak vode u prednja svetla za maglu. Kondenzacija u prednjim svetlima za maglu.
UZROK – Ulazak vode kroz sklop električnih instalacija prednjih svetala za maglu.
POPRAVAK – Skinite, očistite i osušite prednja svetla za maglu. Ugradite prednja svetla za maglu. Spojite i pričvrstite sklop električnih instalacija prednjih svetala za maglu.

Honda Accord – SVI MODELI 
PROBLEM – Svetli lampica upozorenja sistema za kontrolu brzine vožnje/prelaza preko linije. Digitalni multifunkcijski ekran pokazuje ‘ACC Err’.
UZROK – Nije standardna konfiguracija vešanja (dimenzija guma). Neispravan pritisak guma ili gume neodgovarajućih dimenzija, što uzrokuje neispravne podatke o brzini. Slaba veza između sistema za upozoravanje prilikom prelaska trake i multipriključka. Greška kontrolnog modula sistema za upozoravanje prilikom prelaska trake.
POPRAVAK – Proverite je li ugrađen originalno vešanje i ima li oštećenja. Proverite gume i pritisak u gumama. Prednji i zadnji točkovi moraju biti podešeni/provereni. Kalibrirajte senzor ugla upravljača koristeći odgovarajuću dijagnostičku opremu. Testirajte vozilo 2 minute pri brzini brzinom od min. 65 km/h. Ako svetli lampica upozorenja sistema za kontrolu brzine vožnje/prelaza preko linije proverite vezu između sistema za upozorenje prilikom prelaska trake i multipriključka. Ako nije pronađena greška, ugradite novi kontrolni modul sistema za upozorenje prilikom prelaska trake.

Honda Accord – SVI MODELI 
PROBLEM – Poklopac cevi za sipanje goriva neće se otvoriti ili potpuno zatvoriti.
UZROK – Opruga na poklopcu cevi za sipanje goriva blokirana zbog unutrašnjeg oštećenja/korozije.
POPRAVAK – Postavite modifikovanu oprugu poklopca cevi za sipanje goriva.

Honda Accord 2005. – 2008. 
PROBLEM – Podrhtavanje prednjih kočnica.
UZROK – Jaka iskrivljenost diska prednje kočnice.
POPRAVAK – Proverite je li iskrivljenost diska prednje kočnice manja od 0,04 mm. Zamenite diskove prednjih kočnica ako je potrebno. Proverite je li varijacija debljine diska prednje kočnice manja od 0,015 mm. Zamenite diskove prednje kočnice ako je potrebno.

Honda Accord – MODELI OD 2006. 
PROBLEM – Cvilenje/škripanje iz prednjih vratiju u vožnji.
UZROK – Neodgovarajuća verzije gumene zaštitne trake vrata.
POPRAVAK – Ugradite modifikovane gumene zaštitne trake vrata, ako je potrebno.

Honda Accord 2004. – 2005. 
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL). Motor se gasi i loše vuče.
UZROK – Blokiran ventil povratka izduvnih gasova (EGR).
POPRAVAK – Ugradite modifikovani ventil EGR.

Honda Accord – BENZINSKI MODELI 2.0 
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svetli. Motor teško pali i potom lupa.
UZROK – Trošenje bregastog vratila zbog loše verzije.
POPRAVAK – Proverite jesu li vrhovi bregova bregastog vratila istrošeni i zamijenite ako je potrebno.

Honda Accord – MODELI DO 2006. 
PROBLEM – Nepravilan zvuk iz glavnog cilindra kvačila, kad je papučica kvačila pritisnuta ili otpuštena.
UZROK – Nedovoljna fabrička podmazanost glavnog cilindra kvačila.
POPRAVAK – Ugradite modifikovani glavni cilindar kvačila.

Honda Accord – MODELI DO 2006. 
PROBLEM – Škripanje pri otvaranju/zatvaranju vrata.
UZROK – Zaprljan graničnik vrata.
POPRAVAK – Očistite zaprljan graničnik vrata.

Honda Accord – MODELI DO 2006. 
PROBLEM – Kratka prednja svetla povremeno trepere kada je uključen klima-uređaj.
UZROK – Alternator nedovoljno efikasan pri velikim električnim opterećenjima (motor ventilatora kondenzatora klima-uređaja).
POPRAVAK – Testirajte komponente, elektronike i mehanike (prema potrebi), kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: Postavite modifikovan alternator.

Honda Accord – BENZINSKI MODELI 
PROBLEM – Kod greške pohranjen u memoriji grešaka računara motora (ECM): P0685.
UZROK – Greška kontrolnog releja motora (EC).
POPRAVAK – Zamenite relej motora (EC) smešten u kutiji sa osiguračima/ploči sa relejima.

Honda Accord – MODELI SA PERAČIMA PREDNJIH SVETALA OD 2008. 
PROBLEM – Perači prednjih svetala se ne uvlače.
UZROK – Ulazak prljavštine u perače prednjih svetala.
POPRAVAK – Ugradite modifikovane perače prednjih svetala.

Honda Accord – BENZINCI VTEC 
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL). Motor slabo radi.
UZROK – Neispravan nivo ulja motora. Prenizak pritiska dovoda ulja na sistem podešavanja faze ventila (VVT).
POPRAVAK – Dopunite ulje motora do ispravnog nivoa.

Honda Accord – MODELI SA SISTEMOM ESP, 2004. 
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara (MIL). Motor se nakon paljenja odmah gasi.
UZROK – Neispravan signal sa senzora položaja bregastog vratila (CMP).
POPRAVAK – Ponovno programirajte računar motora (ECM) sa nadograđenim softverom.

Honda Accord – MODELI SA SISTEMOM ESP, 2004. 
PROBLEM – Gašenje motora pri pritiskanju kvačila.
UZROK – Greška softvera računara motora (ECM).
POPRAVAK – Ponovno programirajte računar motora (ECM) nadograđenim softverom.

Honda Accord 2003. – 2007. 
PROBLEM – Svetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL).
UZROK – Neispravna lambda sonda (HO2S)
POPRAVAK – Zamenite lambda sondu (HO2S). Ponovno programirajte računar motora (ECM) nadograđenim softverom.

Honda Accord 2003. – 2005. 
PROBLEM – Loš odaziv na gas prilikom ubrzavanja na malim brzinama uzrokuje vibracije karoserije.
UZROK – Neispravno telo klapne. Sajla gasa zapinje (LHD).
POPRAVAK – Zamenite telo klapne. Koristite dijagnostičku opremu, kako biste ponovno programirali računar motora (ECM) sa nadograđenim softverom. Ako se vozilo još uvek trese: Zamenite sajlu gasa modifikovanom verzijom (LHD). Zamenite prednji amortizer modifikovanom verzijom. Zamenite donja ramena prednjeg vešanja modifikovanom verzijom. Zamenite zadnje amortizere modifikovanom verzijom. Proverite i podesite geometriju prednjih i zadnjih točkova.

Honda Accord – MODELI SA AUTOMATSKIM MENJAČEM 2005-06 
PROBLEM – Propuštanje ulja iz prenosa. Otežana i zakasnela aktivacija prenosa tokom starta.
UZROK – Neodgovarajuća verzija zaptivke ulja desnog pogonskog vratila.
POPRAVAK – Postavite modifikovanu zaptivku ulja desnog pogonskog vratila. Koristite specijalan alat. Postavite novi zegerov prsten na srednje pogonsko vratilo i pogonsko vratilo. Ugradite tanki sloj maziva na žljebove pogonskog vratila. Mazivom napunite prenos. Proverite geometriju prednjih točkova i prema potrebi podesite.

Honda Accord 2.2 CDTI 
PROBLEM – Motor neispravno radi i vibrira iz područja spoja motora i menjača.
UZROK – Neispravan plivajući zamajac.
POPRAVAK – Proverite i po potrebi zamenite plivajući zamajac.

Honda Accord 2.2 CDTI 
PROBLEM – Povremeni gubitak snage. Oklevanje/prekid rada.
UZROK – Blokada ventila povratka izduvnih gasova (EGR).
POPRAVAK – Ugradite modifikovani ventil EGR. Ponovno programirajte računar motora (ECM) nadograđenim softverom.

Honda Accord 2.2 CDTI 
PROBLEM – Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svetli. Motor radi u prinudnom modu.
UZROK – Greška softvera računara motora (ECM).
POPRAVAK – Testirajte komponente elektronike i mehanike (prema potrebi), kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: Ponovno programirajte računar motora (ECM) nadograđenim softverom.

Honda Accord 2.2 CDTI 
PROBLEM – Jako lupanje motora pri malom gasu, na 1500 – 2000 o/min.
UZROK – Greška softvera računara motora (ECM). Neispravan kod kalibracije brizgaljke u računaru motora (ECM).
POPRAVAK – Programirajte kodove brizgaljki u računaru motora (ECM). Ponovno programirajte računar motora (ECM)  nadograđenim softverom.

Honda Accord – DIZEL MODELI SA FILTEROM ČAĐI (DPF)
PROBLEM – Nepravilan rad motora tokom regeneracije filtera čađi (DPF).
UZROK – Greška softvera računara motora (ECM).
POPRAVAK – Testirajte komponente, elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: ponovno programirajte računar motora (ECM) nadograđenim softverom.

Honda Accord – BENZINSKI MODELI 
PROBLEM – Neispravan rad motora. Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svetli.
UZROK – Aktuator kontrole vazduha usisne grane neispravan.
POPRAVAK – Zamenite aktuator za kontrolu vazduha usisne grane.

Honda Accord – MODELI SA KODOM K24Z3 
PROBLEM – Lupanje motora pri ubrzanju pri srednjem i velikom opterećenju.
UZROK – Greška senzora detonacija (KS) odnosno softvera računara motora (ECM).
POPRAVAK – Ugradite novi senzor detonacija (KS) i dogradite softver i ponovno programirajte računar motora (ECM).

Honda Accord – MODELI SA RUČNIM MENJAČEM 
PROBLEM – Buka/vibracije iz menjača kad je papučica kvačila lagano pritisnuta.
UZROK – Cev hidraulike kvačila prenosi buku u vozilo.
POPRAVAK – Ugradite prigušivač vibracija na cev hidraulike kvačila.

Honda Accord – MODELI SA KODOVIMA N22B1/N22B2 I TEMPOMATOM 
PROBLEM – Kontrola brzine vožnje automatski se deaktivira.
UZROK – Greška softvera računara motora (ECM).
POPRAVAK – Testirajte komponente elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: ponovno programirajte računar motora (ECM) sa nadograđenim softverom.

 

Preuzeto sa: autoportal.hr


One Comment

Ostavite odgovor