Dijagnostika pomoću sastava izduvnih gasova

Dijagnostika pomoću sastava izduvnih gasova

Dijagnostika pomoću sastava izduvnih gasova

REAKCIJE U CILINDRU

  • O2 zajedno sa HC daje CO2 i H2O
  • O2 sa CO pravi CO2
  • CO je indikator zasićenosti smeše
  • HC je indikator zasićenosti (ili siromašnosti) smeše i krivog paljenja
  • CO2 je indikator uspešnosti procesa sagorevanja ,te je najveći pri lambda faktoru 1
  • ako količina CO raste O2 pada
  • ako količina O2 raste onda količina CO pada

Dijagnostika pomoću sastava izduvnih gasova

CO CO2 HC O2 Uzrok problemu
visok nizak visok visok Zasićena smeša sa problemima pri zapaljenju
visok nizak visok nizak Neispravan termostat ili senzor temperature
nizak nizak nizak visok Ulazak vazduha u izduvni sistem  iza katalizatora
nizak visok nizak visok Greška pri ubrizgavanju, katalizator vrši svoju funkciju.
visok nizak umjeren visok Zasićena smeša – višak goriva.
visok visok visok visok Neispravna brizgaljka, neispravan katalizator.
nizak nizak visok visok Neispravna svećica, siromašna smeša, neispravan senzor količine vazduha ili loše brtvljenje usisnih cevi iza senzora
nizak visok
umeren
nizak nizak Ispravan rad motora i katalizatora.

Izvor: www.autoispuh.hr

Ostavite odgovor