Kategorija: Tehnika

Cilindar je, verovatno, osnova svega. On određuje jediničnu zapreminu motora (ukupna zapremina motora = jedinična...