Kategorija: Tehnika

Akumulator je spremnik energije koji pretvaranjem električne energije u hemijsku (punjenje) akumulira određeni deo električne energije....