BAS (Brake Assist) – Šta je je BAS (Brake Assist)?

BAS - Brake Assist

BAS – Brake Assist

Elektro-hidraulički kočni sistem u kritičnoj situaciji uspostavlja najveću kočnu snagu nezavisno od pritisku papučice i tako znatno skraćuje zaustavni put

Brojne se nesreće događaju nepotrebno, jer vozači u prvi tren koče nedovoljno energično ili neodlučno. Kad spoznaju ozbiljnost situacije i nagaze kočnicu, često biva prekasno. Izgubljene metre zaustavnog puta teško je nadoknaditi. Bio je to motiv stručnjacima Daimler-Benza (danas Daimlera) da početkom 1990-ih pokrenu razvoj sistema kočne podrške. Početkom 1996. u Mercedes-Benzu S i SL-klase predstavljen je sustav BAS (Brake Assist), koji u kritičnoj situaciji, nezavisno o pritisku papučice kočnice, uspostavlja najveći intenzitet kočenja. Tako se znatno skraćuje zaustavni put, što je presudno za izbegavanje nesreće.

BAS je elektrohidraulički sistem napravljen na osnovi klasičnog kočnog servouređaja. Uz pomoć membrane i komore s podtlakompritiskom (ostvarenim energijom motora) ostvaruje dodatnu silu na klipu glavnog kočnog cilindra. Bitan sklop je energetski (vakumski) rezervoar, koji u svakom trenutku raspolaže dovoljnom energijom za postizanje najjačeg kočenja. ‘Pametna elektronika’ prepoznaje paničnu reakciju vozača i nezavisno od pritiska papučice kočnice uspostavlja najveću silu kočenja, na granici rada ABS uređaja.

BAS se aktivira elektromagnetskim ventilom, koji u desetinki sekunde povećava vakum u vakum  komori i generiše dodatnu kočnionu silu. Kočioni sistem potpore deluje autonomno i osigurava kočenje na granici fizičkih mogućnosti (prianjanju gume i podloge), sve dok vozač drži pritisnutu papučicu kočnice. To posebno koristi kolebljivim vozačima.

Nakon modela s trokrakom zvezdom, a od 1998. BAS je postao standardan u svim modelima Mercedes-Benza, taj su sistem počeli koristiti i ostali proizvođači, Od novembra 2007. obvezan je u svim novim automobilima. Pored skraćenica BAS i BA, za Brake Assist, koristi se i kratica EBA (Emergency Brake Assist).

Autor: Željko Marušić
Preuzeto sa: autoportal.hr


Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *