Audi A4 B8 – Koji su najčešći problemi i kvarovi Audi A4 B8

Audi A4 B8

Audi A4 B8

Koji su najčešći problemi i kvarovi Audi A4 B8 i kako ih rešiti?

Audi A4 B8 – Svi modeli  sa automatskim otvaranjem/zatvaranjem zadnjih vrata, →11/09.
PROBLEM  – Automatsko zatvaranje zadnjih  vrata ne radi. Kodovi grešaka koji se odnose na električna zadnja vrata pohranjeni su u memoriji grešaka.
UZROK – Greška softvera multifunkcijonalnog kontrolnog modula.
POPRAVAK – Izvršite testove komponenti, elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ukoliko nije pronađena greška: Ponovno programirajte multifunkcijonalni kontrolni modul s nadograđenim softverom.

Audi A4 B8 – Svi modeli
PROBLEM  – Grejanje zadnjeg  stakla ne radi.
UZROK – Greška softvera multifunkcijskog kontrolnog modula.
POPRAVAK – Izvršite testove komponenti, elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ukoliko nije pronađena greška: Ponovno programirajte multifunkcijski kontrolni modul s nadograđenim softverom.

Audi A4 B8 – Svi modeli s ulazom bez ključa.
PROBLEM  – Povremena automatska aktivacija sirene sistema alarma. Kodovi grešaka koji se odnose na senzor kvake sistema «Ulaz bez ključa» pohranjeni su u memoriji grešaka. Kodovi grešaka koji se odnose na sistem alarma pohranjeni su u memoriji grešaka.
UZROK –  Neispravan senzor(i) kvake sistema «Ulaz bez ključa».
POPRAVAK – Izvršite testove komponenti, elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminisali druge moguće uzroke. Ukoliko nije pronađena greška: Postavite modifikovane senzore kvake sistema «Ulaz bez ključa».

Audi A4 B8 – Svi modeli s kontrolom pomoći pri parkiranju, 2003→.
PROBLEM  –  Uređaji upozorenja na pomoć pri parkiranju aktivirani bez prisutnih smetnji.
UZROK –  Nenamešteni davač(i) pomoći pri parkiranju. Davač(i) pomoći pri parkiranju kontaminirani korozijom ili prljavštinom. Neispravno postavljen nosač prednje registarske tablice.
POPRAVAK – Proverite kodove grešaka. Ako je potrebno, izvršite popravke. Proverite ima li oštećenih, kontaminiranih ili neispravno postavljenih davača pomoći pri parkiranju. Zamenite/popravite delove prema potrebi. Proverite je li nosač prednje registarske tablice ispravno postavljen.

Audi A4 B8  2.7D TDI CR
PROBLEM  –  Loš hladan start. Greška pri startovanju. Mogući pohranjeni kodovi grešaka: P161A, P161B, P161C, P161D, P161E, P161F, P161G, P161H.
UZROK –  Neispravni grejači
POPRAVAK – Ako je prisutan(i) kod(ovi) greške, ugradite nove grejače.

Audi A4 B8 3.2 FSi
PROBLEM  –  Neobična buka iz prostora pumpe rashladnog sredstva motora na praznom hodu.
UZROK –  Vazduh u sistemu hlađenja.
POPRAVAK – Odzračite sistem za hlađenje nekoliko puta.
Upalite motor. Ako je buka još uvek prisutna: Zamenite pumpu rashladnog sredstva motora.

Audi A4 B8 3.2 FSi  2009.
PROBLEM  –  Lampica za indikaciju kvara motora (MIL) svetli. Mogući pohranjeni kodovi grešaka: P0016, P0017, P0018, P0019. Mali gubitak snage motora.
UZROK –  Nepodešenost davača položaja bregastog vratila (CMP) i bregastog vratila usisnih ventila na grupi cilindara 1. Kontaminacija aktuatora položaja bregastog vratila (CMP) i mehanizma.
POPRAVAK – Ako je prisutan kod greške P0016:Proverite podešenost reluktora davača položaja bregastog vratila(CMP) i bregastog vratila usisnih ventila na grupi cilindara 1. Ako referentne oznake nisu poravnate, zamenite bregasto vratilo.Ako je reluktor davača položaja bregastog vratila (CMP) i bregastog vartila usisnih ventila na grupi cilindara 1 poravnat, skinite odgovarajući aktuator položaja bregastog vratila (CMP) i proverite je li kontaminiran. Očistite aktuator položaja bregastog vratila (CMP) i kućište aktuatora ako je potrebno.
Ako je prisutan kod greške P0017: Skinite aktuator položaja bregastog vratila (CMP) izduvnih ventila na grupi cilindara 1 i proverite je li kontaminiran. Očistite aktuator položaja bregastog vratila (CMP) i kućište aktuatora ako je potrebno.
Ako je prisutan kod greške P0018: Skinite aktuator položaja bregastog vratila (CMP) usisnih ventila na grupi cilindara 2 i proverite je li kontaminiran. Očistite aktuator položaja bregastog vratila(CMP) i kućište aktuatora ako je potrebno.
Ako je prisutan kod greške P0019: Skinite aktuator položaja bregastog vratila (CMP) izduvnih ventila na grupi cilindara 2 i proverite je li kontaminiran. Očistite aktuator položaja bregastog vratila(CMP) i kućište aktuatora ako je potrebno.
Obrišite kodova grešaka sa memorije grešaka ECM.

Izvor: autoportal.hr


Ostavite odgovor