ATF ulja – automatski menjači nekad trebaju na servis

automatski menjač

I automatski menjači nekad trebaju na servis. 

Masovnija upotreba automatskih menjača u Evropi kreće krajem proteklog veka zajedno sa punom primenom mikroprocesorski upravljanim menjačima. U poslednje vreme čak imamo slučajeve gde automobili sa automatskim menjačem troše manje goriva nego oni sa manuelnim menjačem, što je do pre desetak godina bilo apsolutno nemoguće. Čak se i u našoj zemlji sve više mogu naći automobili sa automatskim menjačima. Za to postoji nekoliko razloga. Automatski menjači su priča stara gotovo kao i automobilska industrija. Ipak, zbog složenosti sistema, a samim tim i srazmerno veće cene automobila sa ovakvim menjačem, u komercijalnoj primeni su se pojavili nešto kasnije nego manuelni menjači. U zamahu automobilske industrije u Americi koja nije bila poharana Drugim svetskim ratom, pedesetih godina proteklog veka počinje masovnija proizvodnja automobila sa automatskim menjačem. Sa druge strane Atlantika, u Evropi koja je u Drugom svetskom ratu porušena do temelja, pedesetih godina proizvode se automobili od svega i svačega, koji su silom prilika morali biti krajnje jeftini pa je odmah isključena upotreba automatskog menjača. Čak su desetine hiljada popularnih Spačeka napravljeni od odbačenih bačvi za benzin koje su se nalazile svuda kuda su prolazile tenkovske jedinice. Valjalo je iskoristiti sve da bi se dobio što jeftiniji proizvod. Dakle, “automatik” u Evropi nije imao nikakvu priliku.

Kod automobila sa automatskim menjačem jedno je zajedničko, a to je da ne mogu raditi bez specijalnog ulja, takozvanog ATF ulja!

Kako osnovu konvencionalnog automatskog menjača čini sistem planetarnih zupčanika, od ulja za automatske menjače očekuje se delotvorno podmazivanje međusobnih dodirnih mesta zupčanika. Ali, istovremeno ovo ulje mora delovati i kao hidraulično ulje koje će složenom hidrauličkom sistemu omogućiti lagano uključivanje stepena prenosa, a ujedno i nesmetan rad hidrauličnog pretvarača obrtnog momenta koji ima ulogu spojnice koja povezuje ulazno vratilo sa sistemom planetarnih zupčanika. Zbog toga ulje za automatske menjače mora ispuniti mnogobrojne zadatke u prenosniku kao što su zaštita od trošenja i korozije, kvalitetno podmazivanje pokretnih delova, olakšano uključivanje stepena prenosa, efikasno odvođenje toplote, a sve to uz zadržavanje odgovarajućeg koeficijenta trenja. Nadalje, ulja za automatske menjače moraju biti kompatibilna sa svim komponentama sistema, oksidaciono – termički stabilna, posedovati sposobnost suzbijanja pene i otpuštanja vazduha, kao i odgovarajuća viskometrijska svojstva.

Dakle uz sve navedeno od kvalitetnog ATF ulja traži se sledeće: kvalitetno mazanje svih kliznih i valjkastih ležajeva, prenos snage na bokove zupčanika ili pretvarače obrtnog momenta, tačan koeficijent trenja za optimalno menjanje brzina, odvođenje toplote do kućišta zbog hlađenja, hidraulično upravljanje menjača, optimalan indeks viskoznosti, visoka otpornost na starenje, sprečavanje penjenja, neutralnost prema zaptivačima i zaštita od korozije i trošenja.

Kao bazna ulja upotrebljavaju se takozvani solventni rafinati, hidrokrekirana (MC) ulja ili sintetički ugljovodonici. Baznom ulju dodaju se aditivi za zaštitu od korozije, EP aditivi, aditivi za smanjenje trenja, aditivi protiv starenja i penjenja, poboljšivači indeksa viskoznosti i deaktivatori metala.

SAE (američka specifikacija koja klasificira motorna i hipoidna ulja) ne propisuje gradacije viskoznosti za ATF ulja. Svaka specifikacija uključuje viskozitet. ATF tečnosti su ulja niske viskoznosti, visokog indeksa viskoznosti s tecištem ispod -40 stepeni Celzijusovih i kao takva možemo ih, što se tiče hipoidnih ulja, uporediti jedino sa uljima SAE 75W gradacije. Kao smernice za izbor ATF tečnosti služe specifikacije fabrika  Ford i General Motors. Na njima se temelje i fabričke specifikacije sledećih proizvođača: MAN, Mercedes-Benz, Renk, Voith, VW, ZF, te ostalih proizvođača vozila, odnosno prenosnika.

U automatskim prenosnicima i servoupravljačima većine putničkih i privrednih vozila propisuje se upotreba Dexron II D ili Dexron III tečnosts. Treba naglasiti da je potrebno obratiti pažnju na ATF Ford specifikaciju SQM-2C9007-A (M2C-33G) koja se kod Forda interno označava i kao G ulje. Ovaj proizvod ima sasvim drugačiji koeficijent trenja u poređenju s ostalim ATF tečnostima i zato se sa njima ne sme mešati. Primena ovog proizvoda je ograničena. Neki proizvođači prenosnika propisuju ATF Dexron II D za ručne menjače i servoupravljače. Pri odabiru ATF tečnost uputno je pridržavati se preporuke proizvođača.

Klase ATF ulja:
Ford General Motors
Tip A, Suffix A 1957.
M2C33-G (G ulje) 1967. Dexron B 1967.
M2C138-CJ (CJ ulje) 1975. Dexron II 1973.
ESPM-2C166-H (H ulje) 1981. Dexron II D 1981.
Mercon 1987. Dexron II E 1991.
Mercon 1993. Dexron III 1994.
Mercon V 1997. Dexron III G 1997.
Dexron III H 2003.

“Mercon” je zaštićeno ime Ford Motor Company.
“Dexron” je zaštićeno ime General Motors Corporation.
Ford Mercon i General Motors Dexron II E/III su vrlo slični tako da proizvodi poznatih proizvođača udovoljavaju zahtevima obe specifikacije.

Novosti na polju unifikacije ATF ulja

Slično kao i kod savremenih automobilskih motornih ulja, i ove će tečnosti za automatsku transmisiju odnosno menjače, u neposrednoj budućnosti karakterisati želja i potreba uštede energije, odnosno goriva za pogon automobilskih motora. Korisnici automobila zahtevaju, a te zahteve podržavaju i proizvođači, što veću trajnost ATF ulja . Pored dužeg veka u menjačima automobilskih motora bez zamene, od tih tečnosti  se očekuje i smanjenje unutrašnjeg trenja, a na kraju i ušteda goriva.

Korisnici automobila pored uštede goriva i jeftinijeg pogona traže i što duže intervale zamene, odnosno servise vozila i što kraće vreme zadržavanja vozila van pogona. Interval zamene ulja u automatskom menjaču zavisi od načina eksploatacije automobila i porekla ulja. Nekada je interval zamene ulja u kućištu automatskog menjača bio 30.000 pređenih kilometara ili jednom godišnje. Tada se radilo o mineralnom ulju. Polusintetička ulja dopuštaju interval od 60.000 kilometara ili jednom u dve godine, dok sintetička ulja dopuštaju da taj interval bude i nakon 120.000 pređenih kilometara ili, takođe jednom u dve godine. Međutim, neki proizvođači ne predviđaju nikakav servis svojih automatskih menjača. Analogno je i sa uljima za upotrebu u manuelnim menjačima. Takvi zahtevi utiču i na pronalaženje i proizvodnju, pored ostalog, i novih ATF ulja za automatski prenos snage motora na točkove automobila. Možda vremenom i ovo bude zasebna grupacija maziva?!

Iako se ide prema unifikaciji, ipak je dobro povesti računa o ATF uljima strogo definisanih karakteristika. Takvih je i dalje najviše na tržištu.

Iako se ide prema unifikaciji, ipak je dobro povesti računa o ATF uljima strogo definisanih karakteristika. Takvih je i dalje najviše na tržištu.

Zahtevi za poboljšanjem kvaliteta ovih tečnosti idu i dalje. Do sada su razni proizvođači automobila preporučivali za svoja vozila i specifične ATF tečnosti. Zbog jednostavnosti i uštede, danas se sve više oseća potreba za Multi-vehicle ATF (univerzalni ATF), odnosno tečnošću koja će moći zadovoljiti sve ili barem veliku većinu proizvođača automobila. Proizvodnjom univerzalnih (multifunkcionalnih) ATF tečnosti omogućiće se uštede na uskladištenju raznih tipova, ali i smanjenje mogućnosti zabune do koje može doći ako se za pojedini automobil ne koristi specifična ATF tečnosti odgovarajućih i tačno propisanih fizikalno-hemijskih i primenskih karakteristika. Nove multifunkcionalne tečnosti  za automatske prenosnike automobila su veliki izazov, ne samo za proizvođače tih tečnosti, nego prvenstveno za proizvođače aditiva, bez čijeg udela ne bi bilo moguće proizvesti ove tečnosti najnovije generacije. Ipak, i dalje preporučujemo konsultaciju sa servisom, ali i izbor namenskog ulja za specificirani menjač.


Osnov ispravnog rada automatskog menjača adekvatno podmazivanje. Današnjim automatskim menjačima upravlja moderna elektronika putem specijalnih ventila, koji su zapravo najosetljivija karika. Ukoliko se ventili na upravljačkoj ploči začepe, menjač postaje sasvim neupotrebljiv, a intervencija preskupa. Ređe se istroše spojničke pločice u menjaču, ali se i to dešava ukoliko se preskoči servisni interval. On je obično između 60.000 i 100.000 kilometara i puno je jeftiniji nego bilo kakava druga intervencija na automatskom menjaču.

Kvar automatskog menjača izuskuje kompletno skidanje i rastavljanje. Obično strada upravljačka ploča i ventili na njoj.


Ukoliko se radi o automatskim menjačima za koje je preporučen servis, obično se u njemu menja ulje i filter. Moderni automatski menjači koriste između pet i devet litara ATF ulja.

Ukoliko se radi o automatskim menjačima za koje je preporučen servis, obično se u njemu menja ulje i filter. Moderni automatski menjači koriste između pet i devet litara ATF ulja.

Upotreba ATF tečnosti vezana je uz rasprostranjenost automatskih menjača. Za razliku od drugih globalnih tržišta, Amerikanci naprimer sve više žele imati u svojim vozilima automatske menjače. Prema nekim istraživanjima čak 95 odsto automobila u Severnoj Americi ima automatske menjače. Dok su još pre dvadesetak godina ti menjači imali zupčanike koji su omogućavali prenos u tri brzine, danas moderni automobili imaju ugrađene menjače sa pet, šest, sedam, pa čak i osam brzina, s tim da su sve manji i lakši. U američkim automobilima Ford i General Motors, već su serijski ugrađivani menjači sa šest brzina, a slede ih neki japanski i evropski proizvođači. Jedno vreme prednjačio je Mercedesov automatski menjač sa 7 stepeni prenosa – “7-G Tronic”, dok danas neki automatski menjači kod BMW-a, Subarua i Lexusa imaju i po osam stepena prenosa.
Isto ulje i za hidrodinamičku spojnicu

Isto ulje i za hidrodinamičku spojnicu

Princip rada hidrodinamičke spojnice zasniva se na principu rada centrifugalne pumpe. Prvobitne hidrodinamičke spojnice zahtevale su posebna ulja za rad, čija primarna namena nikako nije podmazivanje. I pojedini današnji menjači poseduju hidrodinamičke spojnice, ali se za njihov rad koristi identično ulje kao i za podmazivanje zupčanika unutar menjača. Danas je to praktično jedinstven sklop. Nekada se za zamenu ulja celi menjač morao odvojiti od motora, a od sklopa menjača morala se odvojiti hidrodinamička spojnica. Ulje se nakon toga menjalo vrlo jednostavno. Iako su današnji menjači komplikovaniji, zamena ulja ne zahteva ovako složen postupak.

Napisai: Adnan Huseinagić
Izvor: proauto.ba

Ostavite odgovor