ASR – Anti Slip Regulation , TCS – Traction Control System

asr

ASR

TCS ( Traction Control System ) ili popularnije ASR ( Anti Slip Regulation ) predstavlja sistem aktivne bezbednosti i to kako u putničkim vozilima, tako i u teretnom programu. Ovaj sistem protiv proklizavanja pogonskih točkova uglavnom, mada nije pravilo, ide uz ABS sistem, pa se danas može susresti kod većine automobila i to ne samo u višim kategorijama, već i god manjih, gradskih automobila.

Kako funkcioniše ASR? 

Kada je funkcionisanje u pitanju, ASR radi na sličnom principu kao i ABS sistem. Naime, ASR ne dozvoljava da prilikom naglog startovanja vozila, dođe do proklizavanja pogonskih točkova. Takođe, on se pokazao kao izuzetno dobar kada je u pitanju savladavanje uspona po klizavom terenu, bez obzira da li je napolju sneg, kiša, blato ili pesak. Naime, senzori detektuju da je došlo do proklizavanja jednog ili oba pogonska točka, dolazi do aktivacije kočnica na pogonskim točkovima i time se zaustavlja dalje proklizavanje vozila. Sve ovo dešava se u deliću sekunde.

Još jedna dobra strana ASR sistema uočava se prilikom bržeg ulaska u krivine, jer omogućava da se vozilo mnogo lakše vrati na željenu putanju ukoliko dođe do iznenadnog isklizavanja.

Kako vas ne bi iznenadilo, potrebno je da znate da će se prilikom aktiviranja ASR uređaja na instrument tabli upaliti žuta signalna lampica u obliku trougla u kojem se nalazi uzvičnik. To je znak da je uređaj aktivan i u tom momentu čućete i zvuk aktiviranja kočnica, koji je dosta sličan onom kod ABS sistema. Važno je napomenuti da tokom rada sistema aktivne bezbednosti, ne treba pritiskati dalje papučicu gasa, jer veoma lako može doći do pregrevanja kočnica, a samim tim i do njihove umanjene efikasnosti.

I na kraju, napomenućemo vam da ovaj, kao i ostali elektronski sistemi aktivne zaštite u vozilu, iako vam pružaju dodatnu sigurnost, ne oslobađaju vas obaveze da brzinu prilagodite uslovima i stanju na putu, jer oni mogu sprečiti neželjene i rizične situacije, ali sve u granicama zakona fizike.

Preuzeto sa: www.halooglasi.com


Ostavite odgovor