Kategorija: Tehnika

Sedmog januara 2002. navršilo se tačno sto godina od trenutka kada je Robert Bosch patentirao...